Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Regionalt vårdprogram utmattningssyndrom (UMS), version 2011

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Regionalt vårdprogram utmattningssyndrom (UMS), version 2011"— Presentationens avskrift:

1 Regionalt vårdprogram utmattningssyndrom (UMS), version 2011
Kristina Glise Överläkare/enhetschef behandling Institutet för stressmedicin Göteborg

2 Institutet för stressmedicin – ISM vid Botaniska Trädgården
ISM skall verka för att stress och stressrelaterad ohälsa minskar genom att bedriva forskning samt föra ut erfarenheter och kunskaper inom det stressmedicinska området och därigenom medverka till att göra Västra Götalandsregionen till förebild vad gäller hälsofrämjande arbetsplatser och behandling av stressrelaterad ohälsa.

3 Exempel på metoder och verktyg
Kunskapssammanställningar Informations- och utbildningsmaterial Underlag för arbetsplatsdialog Dialogträningsmetod Validerade frågeinstrument S-UMS

4 Klinisk diagnos vid nybesöket 11% UMS 11% UMS + depression
Samtliga forskningspatienter har utmattningssyndrom Klinisk diagnos vid nybesöket 11% UMS 11% UMS + depression 14% UMS + ångest 65% UMS + depression och ångest Således omfattande komorbiditet bland patienterna Låg livskvalitet

5 Behandlingsinsatser vid ISM
INDIVIDUELLT ANPASSAD BEHANDLING ALLA Teambedömning Läkarbesök - Differentialdiagnos Information om sjukdomens art Regelbundet leverne Fysisk aktivitet Regelbundna återbesök Sjukskrivning Remiss till ISM Information om fysisk träning Sjuksköterska Provtagning skattningsskalor Teambedömning med samråd 8% Sömnskola 6% Fysisk träning på ISM 22% Samtalsstöd 81% Samtalsstöd Stresshanteringskurs Infogrupp stress och utmattning

6 Fysisk aktivitet – evidensläget i olika sammanhang
Prevention Behandling Påverkan på symptom

7 Psykosociala faktorer inklusive upplevd hög stressnivå har visats vara oberoende
riskfaktor i utvecklingen av en rad livsstilsrelaterade sjukdomar (Rosengren A. et al 2004, Norberg M. et al 2007) Det finns ett nära samband mellan inaktivitet på fritiden och mental ohälsa. Regelbunden fysisk aktivitet kan förebygga uppkomsten av psykisk ohälsa (Sanches-Villegas A. et al 2008) Visst vetenskapligt stöd för ett negativt samband mellan graden av fysisk aktivitet och upplevd stress (Schonor P. et al 2005) I en 2 års uppföljning av sjukvårdsanställda i Västra Götalands regionen visas att regelbunden fysisk aktivitet minskar risken för depressiva symptom, ångest, upplevd stress och utbrändhet (Jonsdottir I. et al 2010) Det finns en dos-respons relation mellan fysisk aktivitet och mental ohälsa (Dunn 2001)

8 Läkemedel Serotoninåterupptagshämmare (SSRI) Serotonin- och noradrenalin återupptagshämmare (SNRI) Övriga

9 Sjukskrivning Sjukskrivning?

10 Utmattningssyndrom förlopp
Energi Akut händelse Normal energinivå Det är inte alla patienter som når upp till full funktionsförmåga inte ens efter lång observationstid Rehabilitering Långvarig stress Sjukskrivning?? Stressavlastning, återhämtning

11 Sjukskrivningsgrad 0- 3 år, UMS patienter (N=102)


Ladda ner ppt "Regionalt vårdprogram utmattningssyndrom (UMS), version 2011"

Liknande presentationer


Google-annonser