Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Visst spelar predisponerande faktorer som blandinkontinens, hög ålder och övervikt samt tidigare vaginal kirurgi roll för resultatet vid slyngplastik.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Visst spelar predisponerande faktorer som blandinkontinens, hög ålder och övervikt samt tidigare vaginal kirurgi roll för resultatet vid slyngplastik."— Presentationens avskrift:

1 Visst spelar predisponerande faktorer som blandinkontinens, hög ålder och övervikt samt tidigare vaginal kirurgi roll för resultatet vid slyngplastik Maud Ankardal, Anders Kjaeldgaard, Eva Uustal Fornell Maud Ankardal

2 Nationella Kvalitetsregistret för Gynekologisk kirurgi (Gynop)
Startade 1997 6 registersträngar Hysterektomi (benign) Endometriumablation/hysteroscopi Adnex Tumör (2006) Prolaps (2006) Inkontinens (2006) Maud Ankardal

3 Både patienten och gynekologen bidrar!
Pre op patient enkät Pre op data insamlas av operatören Perop data insamlas av operatören Post op data insamlas av operatören Maud Ankardal

4 Resultat och komplikationer från patienten Bedömning av läkare
Uppföljning patient enkät (8v) Bedömning av operatören Uppföljning patient enkät(1år) Maud Ankardal

5 Resultat enligt Patienten 8 veckor och 1 år
Hur ofta har Du urinläckage ? Hur nöjd är Du med resultatet efter operationen ? Maud Ankardal

6 2008 - Resultat 1 år (n=1104) p<0.01
Maud Ankardal

7 Register data RCT data Maud Ankardal

8 Retropubisk eller transobturator TVT är bäst
Kan skillnaden bero på selection bias ? Maud Ankardal

9 Hur många patienter idag ?
Inkontinens register (januari oktober 2009) Operationer 8 v uppföljning 1 år uppföljning Maud Ankardal

10 Vilken väg används ? Samma fördelning
Retropubisk (60%) Transobturator (40%) TVT-O (25%) TOT (15%) Maud Ankardal

11 Resultat enligt Patienten
1 år efter operation 67 % utan urinläckage Av alla opererade Maud Ankardal

12 Resultat fördelat på op-metoder (n = 2256) p<0.01
Maud Ankardal

13 Predisponerande faktorer kan påverka resultatet
Ålder BMI Trängningar/-inkontinens Tidigare kirurgi hysterektomi inkontinenskirurgi prolapskirurgi Maud Ankardal

14 Tidigare kirurgi spelar det roll för resultatet vid slyngplastik ?
Bland de 4437 kvinnor som opererats hade tidigare utförts 800 inkontinensoperationer 375 prolapsoperationer 671 hysterektomier Maud Ankardal

15 Urinary leackage after 1 year
Urinary leackage after 1 year Total previous surgery Continent Once a week leackage daily None Count 918 252 143 1313 % 69,9% 19,2% 10,9% 100,0% hysterectomy 133 33 46 212 62,7% 15,6% 21,7% Prolapse surg 61 16 93 65,6% 17,2% Hyst&prolaps surg 20 7 9 36 55,6% 19,4% 25,0% Incontinece surg 202 55 54 311 65,0% 17,7% 17,4% Hyst&Incont surg 48 75 64,0% 9,3% 26,7% Incont&prolaps surg 25 10 42 59,5% 16,7% 23,8% Hyst&inkont& prolapse surg 2 8 12 66,7% 1409 379 306 2094 67,3% 18,1% 14,6% Maud Ankardal

16 Tidigare kirurgi spelar roll för resultatet vid slyngplastik
67 % täta efter 1 år (n=2256) MEN Om tidigare prolapskirurgi var 59 % täta (n=183) Om tidigare inkontinenskirurgi var 63 % täta (n=440) Om tidigare hysterektomi var 61 % täta (n=335) Maud Ankardal

17 Trängningar preoperativt spelar roll för resultatet vid slyngplastik
Maud Ankardal

18 Trängningar preoperativt spelar roll för resultatet vid slyngplastik
67 % täta efter 1 år (n=2256) MEN Om preop dagliga trängningar var 55 % täta (n=780) Om preop ej hinner till toaletten var 54 % täta (n=721) Om blandinkontinens var 59 % täta (n=707) p < 0.001 Maud Ankardal

19 Ålder spelar roll för resultatet vid slyngplastik
Maud Ankardal

20 Ålder spelar roll för resultatet vid slyngplastik
67 % täta efter 1 år (n=2256) MEN Om ålder > 70 var 55 % täta (n=609) p < 0.001 Maud Ankardal

21 BMI spelar roll för resultatet vid slyngplastik
Maud Ankardal

22 Övervikt spelar roll för resultatet vid slyngplastik
67 % täta efter 1 år (n=2256) MEN Om BMI > 35 var 53 % täta (n=101) p < 0.001 Maud Ankardal

23 Resultat 1 år (n=2256) Relation till predisponerande faktor
Maud Ankardal

24 Motsvarande chans är 90 % för en kvinna utan riskfaktorer
Ålder, övervikt, trängningar och tidigare kirurgi spelar roll för resultatet vid slyngplastik En kvinna med 4 riskfaktorer har 35 % chans att bli kontinenent 1 år efter slyngplastik. Motsvarande chans är 90 % för en kvinna utan riskfaktorer Maud Ankardal

25 Samvariation högt BMI och trängningar
Ålder, övervikt, trängningar och tidigare kirurgi selection bias vid jämförelse retropubisk- och obturator-slyngplastik ? Samvariation högt BMI och trängningar Samvariation ålder och trängningar Samvariation tidigare kirurgi och trängningar Fler med högt BMI i obturatorgruppen Maud Ankardal

26 Till skillnad från i randomiserade studier, har mer än 2/3 av Sveriges inkontinensopererade kvinnor någon predisponerande faktor som påverkar utfallet. Detta bör beaktas vid Selektion inför operation Patientinformation Jämförelser av de vanligaste metoderna vid inkontinenskirurgi Maud Ankardal

27 Tack ! Maud Ankardal


Ladda ner ppt "Visst spelar predisponerande faktorer som blandinkontinens, hög ålder och övervikt samt tidigare vaginal kirurgi roll för resultatet vid slyngplastik."

Liknande presentationer


Google-annonser