Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Blir det bättre med vårdval i primärvården? DLF symposium 15 nov 2012 Anders Anell Ekonomihögskolan, Lunds universitet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Blir det bättre med vårdval i primärvården? DLF symposium 15 nov 2012 Anders Anell Ekonomihögskolan, Lunds universitet."— Presentationens avskrift:

1 Blir det bättre med vårdval i primärvården? DLF symposium 15 nov 2012 Anders Anell Ekonomihögskolan, Lunds universitet

2 Lund University / School of Economics and Management Effekter av valfrihet Befolkningen vill välja vårdenhet/mottagning –en majoritet anser att man gjort ett aktivt val –mer nöjd om man valt –få listar om sig –tveksamt om valen är välinformerade Internationella kontrollerade studier visar att individer som gör aktivt val av läkare är mer: –nöjda –benägna att stanna hos vald vårdgivare (dvs. bättre kontinuitet) –benägna att följa rekommendationer (diabetes)

3 Lund University / School of Economics and Management Vad påverkar patientupplevd kvalitet i primärvården? 1 1.Glenngård A H, Anell A. (2012) Vad påverkar patientupplevd kvalitet i primärvården? Vårdanalys: Stockholm.

4 Lund University / School of Economics and Management ”Upplevd patientnytta”

5 Lund University / School of Economics and Management Effekter av etableringsfrihet och konkurrens 200 nya enheter –80% koncentrerade till fem landsting (Stockholm, VG, Skåne, Halland, Jönköping) –Olika spridningsmönster Åtgärder för förbättrad tillgänglighet –Men små effekter på väntetider och patientmätningar Fler besök, men i olika grad

6 Lund University / School of Economics and Management Janlöv N, Rehnberg C. Uppföljning av husläkarsystemet inom Vårdval Stockholm – år 2010. Karolinska Institutets folkhälsoakademi 2011:15, s. 13.

7 Lund University / School of Economics and Management Många kvarstående frågor Kvalitet? Produktivitet? Kostnadseffektivitet? Fördelningseffekter? Effekter på arbetsformer? Relationer med vårdgrannar? Syn på patienter?

8 Lund University / School of Economics and Management Rapportens utgångspunkter 1 21 olika vårdvalssystem –Vilka variationer finns och hur kan dessa förklaras? –Uppdrag, ersättningsprinciper och kostnadsansvar Vilka konsekvenser får variationerna? –Hur uppfattar verksamhetschefer principer och styreffekter? Material i form av enkätsvar från kontaktpersoner i landsting/regioner respektive verksamhetschefer 1.Anell A, Nylinder P, Glenngård AH (2012) Vårdval i primärvården. Jämförelse av uppdrag, ersättningsprinciper och kostnadsansvar. SKL: Stockholm.

9 Lund University / School of Economics and Management Utformningen varierar … Likartade övergripande principer, men många skillnader i utformningen I huvudsak små förändringar över tiden Ersättningsprinciper har varit i fokus De landsting som introducerade vårdval 2007/2008 använde enkla ersättningsprinciper –Halland, Västmanland, Stockholm –Fast ersättning efter ålder, besöksersättning och mindre andel målrelaterad ersättning Landsting som införde vårdval 2009/2010 har i flera fall mer komplicerade ersättningsprinciper –Fast ersättning justerad utifrån vårdtyngd /ACG (8 landsting/regioner) –Ersättning utifrån socioekonomiska förutsättningar (16 landsting/regioner) –Ersättning utifrån lokalisering (14 landsting/regioner)

10 Lund University / School of Economics and Management Några frågor I vilken utsträckning baseras ersättningen på kunskaper om hur faktorer faktiskt påverkar kostnaderna? –Finns möjligheter att skapa bättre kunskapsunderlag genom mer samverkan? Ger omfördelningen av resurser utifrån ACG och socioekonomi mervärde för berörda individer? –Hur utkräva ansvar för att resurserna används som det var tänkt?

11 Lund University / School of Economics and Management Vad påverkar verksamhetschefers (uttalade) uppfattningar? Ersättningsprinciper Nivån på ersättningen Diskussioner bland kollegor Vilka man listar Egna mål, riskbenägenhet etc.

12 Lund University / School of Economics and Management

13

14

15

16

17 Kvantitativ produktivitet (resurser – besök) Kvalitativ produktivitet (resurser – patientnöjdhet) DEA-produktivitetsmodeller för vårdenheter inom Hälsoval Skåne (år 2010) - Stora skillnader i produktivitet mellan enheter - Inga signifikanta skillnader mellan privata och offentliga - Ingen generell motsättning mellan kvantitativ och kvalitativ produktivitet - Högt ACG respektive CNI ger sämre produktivitet Analys av data från Halland, Skåne och VGR:

18 Lund University / School of Economics and Management Vårdval i primärvården är inte färdigt! Vårdval i specialistvården kan bli ett steg framåt, men också två steg tillbaka....

19 Lund University / School of Economics and Management


Ladda ner ppt "Blir det bättre med vårdval i primärvården? DLF symposium 15 nov 2012 Anders Anell Ekonomihögskolan, Lunds universitet."

Liknande presentationer


Google-annonser