Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

VG Primärvård Ersättning och kostnadsansvar. VG Primärvård Ersättning och kostnadsansvar På agendan idag… Översyn av ersättningsmodellen inför 2012 •Uppdraget.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "VG Primärvård Ersättning och kostnadsansvar. VG Primärvård Ersättning och kostnadsansvar På agendan idag… Översyn av ersättningsmodellen inför 2012 •Uppdraget."— Presentationens avskrift:

1 VG Primärvård Ersättning och kostnadsansvar

2 VG Primärvård Ersättning och kostnadsansvar På agendan idag… Översyn av ersättningsmodellen inför 2012 •Uppdraget •Tidplan •Delar att utreda •Organisation Några aktuella problem…

3 VG Primärvård Ersättning och kostnadsansvar Uppdraget •Analysera effekterna av den nu tillämpade ersättningsmodellen •Vidareutveckla ersättningsmodellen och tydliggöra dess konsekvenser. •Värdera ersättningens omfattning och viktning. •Värdera nivåer på de besöksersättningar och patientavgifter som anges i kravboken. •Värdera eventuella behov av ytterligare konkretisering alternativt förändring av vårdgivarnas kostnadsansvar.

4 VG Primärvård Ersättning och kostnadsansvar Tidplan September 2010 Uppdraget fastställs och arbetsgruppen utses September 2010 – Januari 2011 Datainsamling och analys pågår - fortlöpande avstämning Februari – Mars 2011 Simuleringsarbete pågår - fortlöpande avstämning April 2011 Rapport redovisas för styrgruppen för VG Primärvård Rapport redovisas för Hälso- och sjukvårdsutskottet Maj 2011 Slutsatser inarbetas i Krav- och kvalitetsboken inför 2012

5 VG Primärvård Ersättning och kostnadsansvar Justeringar inför 2011 •Utveckling av kvalitetsindikatorer – ökad andel målrelaterad ersättning för kvalitet •Förändrad period för datauttag för beräkning av täckningsgrad •Justerad definition av täckningsgrad •Tydliggörande och justering av kostnadsansvar •Korrigering av underlag för uttag av sommartillägg

6 VG Primärvård Ersättning och kostnadsansvar Några delar att utreda - modellen 1.Översyn viktlista ålder och kön 2.Ökad andel ersättning kopplad till ACG? 3.Eventuellt ändrad beräkningsmetod för ACG (underlag och rekommendation från annat uppdrag) 4.Eventuell förskjutning av ersättningen för läkemedel från ålder och kön till ACG (underlag och rekommendation från annat uppdrag) 5.Översyn av definition och period för datauttag för beräkning av täckningsgrad

7 VG Primärvård Ersättning och kostnadsansvar Några delar att utreda – modellen 2 6.Utveckling av kvalitetsindikatorer – ökad andel målrelaterad ersättning för kvalitet? (underlag från annat uppdrag) 7.Konstruktion av målrelaterad ersättning för kvalitet – relativ eller absolut? 8.Övervägande om den geografiska faktorn ska kvarstå som en del i ersättningsmodellen, i så fall … 9.Översyn av gränsvärden för den geografiska faktorn 10.Eventuellt exkluderat golv för den geografiska faktorn => ökad andel ersättning inom denna del

8 VG Primärvård Ersättning och kostnadsansvar Några delar att utreda – modellen 3 11.Eventuellt exkluderat golv för CNI => ökad andel ersättning kopplad till socioekonomi •Översyn av ersättningen per tolkbesök 13.Övervägande om antalet listningspoäng är en bra grund för att vårdenhetens storlek ska påverka ersättningen

9 VG Primärvård Ersättning och kostnadsansvar Tolkersättning Särskild ersättning för geografi Särskild ersättning för socioekonomi Målrelaterad ersättning för kvalitet Målrelaterad ersättning för täckningsgrad Ersättning för vårdtyngd Ersättning för ålder och kön Relativa delar i ersättningsmodellenAbsoluta delar i ersättningsmodellen Översyn av samtliga delar i modellen

10 VG Primärvård Ersättning och kostnadsansvar Några delar att utreda - kostnadsansvar •Besöksersättning (intäkt och kostnad) – rimlig nivå? •Kostnadsansvar för primärvårdsbesök på akutmottagning – samma som ovan eller annan nivå? •Mellanliggande och extern provtagning •Särnär?

11 VG Primärvård Ersättning och kostnadsansvar Några delar att utreda - övrigt •Hallandsproblematiken

12 VG Primärvård Ersättning och kostnadsansvar Ersättningsberäkning: Vårdcentral Västragötaland Ersättningsmodule: (WWW hjälptexter länkade till rubriker nedan)À-pris per månad 2009Poäng e.d. Ersättning per månad 2009 (kr) Ålder och kön3503 5301 235 500 Vårdtyngd3503 5301 235 500 Täckningsgrad4,5035 653160 439 Tolkersättning1 0001515 167 Målrelaterad ersättningFull ersättning 83 881 Geografi4,3400 Socioekonomi1,1100 2 730 486 Underlagsdata ersättning: Antal listade10 661 Antal listningspoäng3 530 ACG-vikt1,00 Täckningsgrad0,60 Antal tolkbesök182 Målrelaterad ersättning100% Antal geografiska poäng för Enheten4 Totalt antal geografiska poäng i Regionen1 920 352 Antal socioekonomiska poäng för Enheten11 Totalt antal socioekonomiska poäng i Regionen7 497 667 Totalt antal listningspoäng i Regionen505 000

13 VG Primärvård Ersättning och kostnadsansvar Organisation Central arbetsgrupp med ansvar för datainsamling, analys och konstruktion av simuleringsverktyg: Anneth Lundahl, Analysenheten och VG Primärvårdskontoret, HSA (ordförande) Marcus Edenström, Analysenheten, HSA Lars Björkman, Analysenheten och VG Primärvårdskontoret, HSA Stefan Bengtsson, VG Primärvårdskontoret, HSA Stöd för de simuleringar som behöver genomföras

14 VG Primärvård Ersättning och kostnadsansvar Organisation 2 Vid fördjupad analys och ställningstaganden avseende förslag till förändringar i gällande regelverk, behöver gruppen kompletteras med ytterligare kompetens och representanter för intressenterna, nämligen: Två representanter för vårdgivare inom VG Primärvård (föreslås utses av dialogforum) En representant för hälso- och sjukvårdskanslierna (Jan Blomqvist, Hsk Borås är utsedd) Peter Amundin, HSA

15 VG Primärvård Ersättning och kostnadsansvar Organisation 3 Referensgrupper: • Dialogforum • RAKEL (Regional Arbetsgrupp för Klassifikationsfrågor och ErsättningsmodelLer) • PENG-gruppen • Regionala beredningsgruppen (alternativt sjukvårdsgruppen) • Hälso- och sjukvårdens ekonomichefsgrupp • För ändamålet särskilt bildad grupp med representanter från hälso- och sjukvårdskanslierna

16 VG Primärvård Ersättning och kostnadsansvar Ersättningsmodellen - några aktuella problem

17 VG Primärvård Ersättning och kostnadsansvar Några aktuella problem… •Beräkning av målrelaterad ersättning för indikatorn Kinoloner (felaktig utbetalning till fem vårdcentraler) •Beräkning av målrelaterad ersättning för indikatorn NDR (felaktig utbetalning till sex vårdcentraler) •Beräkning av målrelaterad ersättning för indikatorn Läkemedelsavstämningar (två rättningsfiler – ofullständigt datauttag)


Ladda ner ppt "VG Primärvård Ersättning och kostnadsansvar. VG Primärvård Ersättning och kostnadsansvar På agendan idag… Översyn av ersättningsmodellen inför 2012 •Uppdraget."

Liknande presentationer


Google-annonser