Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

VG Primärvård Ordförandekonferens 10 juni 2010. Antal registrerade vårdval.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "VG Primärvård Ordförandekonferens 10 juni 2010. Antal registrerade vårdval."— Presentationens avskrift:

1 VG Primärvård Ordförandekonferens 10 juni 2010

2 Antal registrerade vårdval

3

4 Nya ansökningar om godkännande Eriksberg, Lundby, PV Göteborg – kontrakt, start 26 sept Kortedala, GR Medical AB – godkänd 15 dec -10 Gunnared, GR Medical AB – RS 22 juni

5 Förtida inlösen av kontrakt Allemanshälsans VC Nya Varvet – 31 mars Allemanshälsans VC Kyrkbyn - 31 mars Kållereds VC, Avesina – 30 april Sjuntorps VC, Trollhättan – 31 maj Stenbockens VC, Ulricehamn – 31 mars

6 Krav- och kvalitetsboken 2011 Viktigare förändringar/kompletteringar Juridiska ändringar och tillägg - förtydliganden av godkännandet (kap 1) - regler vid ägarbyten (1.1) - förtida upphörande av kontrakt (kap 8§8) - avstämning före driftstart (1.5) - ekonomiska sanktioner (6.5)

7 Krav- och kvalitetsbok forts. Förtydliganden uppdraget - läkarmedverkan i kommunal hälso- och sjukvård (2.3.4) - utbudsstruktur primärvårdsjour natten (2.3.6) - jourområden (bilaga 2:1); ny stadsdelsindelning Gbg - BVC (2.4 och 4) - kompetenskrav jour och beredskap (2.6)

8 Krav- och kvalitetsboken, forts. Uppföljning - utökat antal uppföljningsindikatorer - utökat antal kvalitetsindikatorer (40 st) och ändrade ersättningsberäkningar

9 Krav- och kvalitetsboken Ersättningsmodellen Budget och ersättningsnivåer beslutas av Regionfullmäktige i särskild ordning Inriktning är oförändrad total ersättningsnivå som 2010 Andelen målrelaterad ersättning för kvalitet höjs från 3% till 4,3% av den totala ersättningen Ersättning för ålder och kön:345 kr/poäng/mån (-5 kr) Ersättning för vårdtyngd:345 kr/poäng/mån (-5 kr) Budgeten för VGPv:5 160 mnkr (+100 mnkr)

10 Krav- och kvalitetsbok forts. Ersättningsmodellen, forts täckningsgrad (6.1.4) - inkluderar besök hos egna sjukgymnaster och arbetsterapeuter - avläsningstid senaste 6 mån målrelaterad ersättning för kvalitet (6.1.5) låg patientavgift för personer med skyddade personuppgifter samt korttidsboende (6.2) vårdenheterna behåller patientavgifter för mellanliggande prover och telefonrecept(6.2) ändrad tidsangivelse natt, kl. 07.00 (6.2)

11 Krav- och kvalitetsboken forts. Kostnadsansvar - angivna besöksersättningar gäller samtliga besök inkl besök från andra landsting och länder, dvs ingen ändring mot nuvarande (6.3.1) - kostnadsansvar för primärvårdsbesök på sjukhusens akutmottagningar fr.o.m. 1 juli 2011 (6.3.1), ”skuggning 1:a halvåret 2011 - schablonkostnad för itererade recept (6.3.2) - ej kostnadsansvar för särnär (6.3.3)

12 Följduppdrag Arbetsterapi och sjukgymnastik - oförändrat 2011 Dietistverksamhet och logopedverksamhet – oförändrat 2011 Kostnadsansvar för medicinsk diagnostik, hjälpmedel och läkemedel Konsekvenser av VG Primärvård

13 Nya funktioner VG PV-kontoret Medicinsk revisionsenhet Regional studierektorschef

14 ST och PRE-ST i VGPV 2009-10-01 Antal personer som går ST-utbildning Omräknat till heltidstjänster Antal personer som går PRE-ST utbildning Omräknat till heltidstjänster 234 198,5 5 3,4 2010-04-30 Antal personer som går ST-utbildning Omräknat till heltidstjänster Antal personer som går PRE-ST utbildning Omräknat till heltidstjänster 264 219,3 10 9,4

15

16

17 Funding per capita, new model

18

19


Ladda ner ppt "VG Primärvård Ordförandekonferens 10 juni 2010. Antal registrerade vårdval."

Liknande presentationer


Google-annonser