Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Definition av primärvårdsbesök på akutmottagningarna

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Definition av primärvårdsbesök på akutmottagningarna"— Presentationens avskrift:

1 Definition av primärvårdsbesök på akutmottagningarna
Dialogforum Jarl Torgerson Regionläkare

2 Uppdragshandling (RSK 199-2009)
VG Primärvård skulle kunna leda till ökade patientströmmar till och kostnader för sjukhusen, eftersom sjukhusens akut- mottagningar kan ses som en fri nyttighet för primärvården Vårdenheternas kostnadsansvar föreslås på sikt omfatta de primärvårdsbesök som personer som valt en given vårdenhet gör på regionens akutmottagningar

3 Uppdragshandling Detta förutsätter entydig definition av primärvårdsbesök, som kan accepteras och tillämpas av alla Uppdraget bör vara klart före starten av VG Primärvård, även om det är fullt möjligt att genomföra en förändring i ett senare skede

4 Uppdragshandling Ta fram definition av primärvårdsbesök som kan accepteras av alla och tillämpas av samtliga sjukhus Genomför nulägeskartläggning bl a avseende antalet primär- vårdsbesök på sjukhusens akutmottagningar Föreslå nödvändiga förändringar av rutiner och IT-system Föreslå principer och tidpunkt för ekonomisk bodelning Föreslå tidpunkt för förändringen

5 Arbetsgrupp HSA Sjukhusen Jarl Torgerson Per Mårin/Tobias Carlson
Kristina Narbro Bengt Ekelund Stefan Håkansson Kontoret Martin Rödholm Astrid Brauer David Björnheden HSK Primärvården Ingrid Nielsen Annika Andersson Mats Elm Karin Rignér

6 Initiala förutsättningar för arbets-gruppen
Transparent Uppenbart i/nära dörren Enkelt att hantera Utan medicinska risker

7 Går dom att hitta i receptionen?

8 Vilket innebär att Långa diagnos- och symtomkataloger är svårhanterligt! Triage en möjlig väg att gå? Kliniskt relevant! Ej aktuellt inom psykiatrin

9 Psykiatri Specialiserad vuxenpsykiatri Remiss från primärvården
Hänvisad av sjukvårdsrådgivningen Kommer med handräckning Känd inom specialiserad psykiatri (18 månader) Inläggning i psykiatrisk slutenvård Fortsatt kontakt med specialiserad psykiatri Primärvård Alla andra patienter

10 Utformning av aktuell studie
Mätperiod februari, mars och april Hela dygnet registreras (undantag Östra) Manuell registrering (undantag SkaS) En blankettomgång per dygn, kl Endast patienter 18 år och äldre ska registreras Primärvårdsbesök: patient som vid initial triagering får blå eller grön färg i METTS och uppfyller kriterierna i en tilläggsalgoritm

11 Triage-plus

12 Registrering Ange om besöket klassas som primärvård eller ej primärvård För primärvårdsbesök: - ange om blå eller grön i METTS - ange om patienten tagits om hand på akutmottagningen eller hänvisats till primärvård/jourcentral Ange totalt antal besök per dygn

13 Blankett för registrering
Akutmottagning: Skövde Datum: Total antal patienter under registreringsdygnet: 5 Klockslag då pat. kommer till akutmott (kölappstid) Blå i METTS Grön i Klassad som primärvårds- besök och vårdad på akutmott. Klassad som primärvårdsbesök och hänvisats till primär- vårdsenhet (dvs tas inte om hand på akutmott) Ej primärvårds- besök 7.15 7.20 X   7.25  X  7.30

14 Besöksfördelning vardagar (07.00 måndag - 06.59 lördag)
Östra – enbart nätter, kl

15 Besöksfördelning vardagar, exkl. bortfall (07. 00 måndag - 06
Besöksfördelning vardagar, exkl. bortfall (07.00 måndag lördag) Östra – enbart nätter, kl

16 Besöksfördelning helg (07.00 lördag - 06.59 måndag)
Östra – baserat på 3 veckors registrering

17 Besöksfördelning helg, exkl. bortfall (07.00 lördag - 06.59 måndag)
Östra – baserat på 3 veckors registrering

18 Antal besök i respektive kategori, måndag till fredag, februari
Natt, 22-07 Pv, vårdad Pv, hänvisad Ej Pv Alingsås 76 30 486 Kungälv 90 39 758 12 8 92 Lidköping 22 16 759 3 9 68 Mölndal 70 37 1192 6 89 NÄL 50 1060 25 5 164 Sahlgrenska 178 1666 21 7 325 Skövde 59 34 1449 27 11 310 SÄS 1) 251 63 1332 91 13 259 Uddevalla 126 483 49 Östra 1, 2) 4 278 VGR 922 329 9185 248 60 1634 1) Saknas värde för enstaka dagar 2) Östra – natt är kl

19 Antal besök i respektive kategori, lördag-söndag, februari
Pv, vårdad Pv, hänvisad Ej Pv Alingsås 15 16 167 Kungälv 32 21 291 Lidköping 14 244 Mölndal 33 10 343 NÄL 1) 19 2 334 Sahlgrenska 74 43 607 Skövde 29 626 SÄS 170 624 Uddevalla 42 173 Östra 52 22 368 VGR 481 202 3777 1) Saknas värde för enstaka dagar

20 Sammanfattning Stor spridning i andel primärvårdsbesök mellan de olika akutmottagningarna: Andel av totalt antal patienter: 3,5 – 21,7 %, genomsnitt 10,6 % (omhändertagna 7,8 %) (hänvisade 2,8 %) Andel av klassificerat antal patienter: 6,8 – 22,5 %, genomsnitt 13,3 % (omhändertagna 9,8 %) (hänvisade 3,5 %)

21 Sammanfattning De flesta mottagningarna har högre andel primärvårdsbesök under lördag-söndag Bortfallet från registreringen är i vissa fall stort, spridning 0,1 – 48,1 %, genomsnitt 20,5 %


Ladda ner ppt "Definition av primärvårdsbesök på akutmottagningarna"

Liknande presentationer


Google-annonser