Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utökad vaccination (catch-up) mot HPV-virus

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utökad vaccination (catch-up) mot HPV-virus"— Presentationens avskrift:

1 Utökad vaccination (catch-up) mot HPV-virus

2 Livmoderhalscancer = Cervixcancer
HPV-infektioner är världens vanligaste sexuellt överförbara infektion HPV 16 och 18 är bakomliggande orsak till cirka 70 procent av all livmoderhalscancer Medelåldern 55 år, en fjärdedel är yngre än 40 år vid insjuknande 450 kvinnor insjuknar årligen i Sverige Halverats sedan 60-talet, troligen tack vare gynekologiska cellprovskontroller .

3 HPV infektionen kommer tidigt cervixcancer är en sen kompliation
Schiffmann M Castle P NEJM 2006

4 Bakgrund HPV-vaccination ska införas i det allmänna vaccinationsprogrammet från den 1 januari 2010 till flickor födda 1999 och senare (årskurs 5-6) Ersätter INTE gynekologiska cellprovskontroller Vaccinet ger ett 90 procentigt skydd mot HPV 16 och 18, inte övriga HPV. Gynekologiska cellprovskontroller kallas till i åldern 23 till 59 år. Överenskommelse SKL / staten att varje kommun får bidrag (totalt 22 mkr) för att täcka skolhälsovårdens kostnad Landstingen ansvarar för och får bidrag (totalt 93 mkr) för att upphandla vaccin NLT gruppen föreslår att landstingen överväger vaccination av årskullarna flickor födda  (catch-up)

5 Så har vi tänkt i Halland
Cirka 85% av gruppen kommer att vaccinera sig I Halland ca flickor varav redan vaccinerat sig Allmänna vaccinationsprogrammet genomförs av skolhälsovården VVH enheterna ansvarar för catch-up vaccinationen av flickor födda Inför Svevac för registrering och dokumentation Tilldelningsbeslut förväntas komma w Vaccinationerna beräknas kunna komma i gång i slutet av året eller början av 2012

6 Så har vi tänkt i Halland
Ersättningsmodell: Vaccinationen kommer att vara kostnadsfri för flickorna (förväntat beslut i Regionfullmäktige i september) Hälso- och sjukvårdsstyrelsen ersätter Vårdval Halland-enheterna med 30 kronor per genomförd vaccination (stickersättningskostnad) Hälso- och sjukvårdsstyrelsen ansvarar för kostnaderna för de övriga gemensamma utgifterna med anledning av vaccineringen Vaccineringen kommer ej att påverka vårdenhetens ”täckningsgrad” Generösa med vaccinering. Ingen ska nekas. Även de som tillfälligt vistas i regionen ska erbjudas vaccinering


Ladda ner ppt "Utökad vaccination (catch-up) mot HPV-virus"

Liknande presentationer


Google-annonser