Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Leg. Barnmorska, Professor

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Leg. Barnmorska, Professor"— Presentationens avskrift:

1 HPV & HPV-vaccin Kunskaper & attityder bland ungdomar och skolsköterskor
Leg. Barnmorska, Professor Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap Uppsala universitet Leg. Sjuksköterska, doktorand Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap Uppsala universitet

2 Världens vanligaste sexuellt överförbara infektion orsakar cervixcancer!
Riskfaktorer: Onkogena Humana papillomvirus (HPV) Tidig sexualdebut, många partners, rökning, klamydia, herpes, immunsuppression Primär och sekundär prevention: ABC + V (abstinence, be faithful, condom + vaccin mot HPV) Gynekologisk cellprovskontroll En av de vanligaste sexuellt överförbara infektionerna orsakas av Humana papillomvirus (HPV). Vissa HPV typer kan orsaka kondylom och vissa HPV typer kan orsaka cervixcancer men också cancer i andra delar av könsorgan och ändtarm. Förutom en (nödvändig) infektion av onkogena HPV-typer finns andra risk-faktorer för att utveckla cervixcancer…. För att förebygga HPV-orsakade cellförändringar och cancer finns sedan några år tillbaka, vaccin mot de två HPV-typer som orsakar de flesta cervixcancerfall (16 & 18). En annan förebyggande åtgärd är gynekologisk cellprovskontroll. Eftersom inte vaccinen skyddar mot alla virustyper som kan orsaka cancer är det viktigt för alla kvinnor, även de som är vaccinerade, att gå på den gynekologiska cellprovskontrollen. Andra förebyggande åtgärder för att minska risken att drabbas av cervixcancer är olika beteendefaktorer t.ex. att vänta med sex, att ha färre antal sexpartners & att använda kondom. Eftersom HPV smittar genom hud- el slemhinne-kontakt ger inte kondom ett fullt skydd. Man kan ha viruset på andra ställen än just där kondomen skyddar. Men ett relativt bra skydd ger den i alla fall, speciellt vid samlag.

3 Exempel HPV-vaccinationsprogram i världen
Skolbaserat: Australien, Norge, Rumänien Hälso-sjukvårdsbaserat: Belgien, Frankrike, Tyskland Skolbaserat + hälso-sjukvårdsbaserat: Storbritannien, Spanien, Schweiz Generellt högre vaccinationstäckning i länder med skolbaserat program t.ex. Australien & Storbritannien än i länder där där patienten själv aktivt måste söka upp sjukvården för att få vaccinet, även om det är gratis.

4 Ungdomars kunskaper om HPV, attityder till kondomanvändning och HPV-vaccin
608 elever (57% flickor, 43% pojkar) från gymnasiets årskurs 1 besvarade en enkät år 2008. 40% (n=239) hade haft samlag. 31% på studieförberedande & 61% på yrkesförberedande program. 65% (n=155) hade använt kondom vid första samlaget Jag skulle vilja börja med att berätta om vår första studie, som vi gjorde HT 2008…

5 Kunskap om HPV Flest flickor och elever på studieförberedande program svarade ”ja” (p=0.002).

6 Kunskap om HPV På 9 av 10 mer specifika frågorna om HPV valde 90-98% alternativet ”VET INTE”. Ex. Kan HPV orsaka livmoderhalscancer? kondylom? klamydia? Märker man alltid av om man är smittad med HPV?

7 Önskad informationskälla
Mycket viktigt!!! 73% (n=443), alltså väldigt många, önskade mer information för att kunna ta ställning till vaccination. Och ni ser ju från vilka de helst vill ha informationen. Er! Skolsköterskor och Ungdomsmott. alltså barnmorskor.

8 HPV-vaccination 5% av flickorna (n=17) angav att de var vaccinerade mot HPV (16 st på studieförberedande program, 1 på yrkesförberedande program, p=0.049). 65% av eleverna (n=393) visste inte om de var vaccinerade eller inte. 84% (n=508) ville vaccinera sig mot HPV men bara 12% (n=62, flest flickor, p<0.001) hade för avsikt att göra det. De enda faktorer som kunde associeras med att ha avsikt att vaccineras var om de kände till viruset eller vaccinet, inte utbildningsprogram, invandrar bakgrund eller ngt annat. Idag är ca 20%av flickor i åldern vaccinerade i uppsala. I danderyd nästan 40% och i sydvästra sthlm Skärholmen, huddinge ca 10%.

9 Största hindren för vaccination

10 Attityd till kondomanvändning/vaccin
Tänker du använda kondom när du har samlag med en ny partner för första gången? (höga score på VAS) Skulle du använda kondom när du har samlag med en ny partner för första gången om du vore vaccinerad?

11 Vad ville vi undersöka i nästa studie?
Ungdomars kunskap om HPV och attityder till HPV-vaccination och kondomanvändning före och efter en riktad utbildningsintervention Eftersom många studier, svenska & internationella, visat på låg kunskap om HPV och HPV-prevention bland allmänhet och ungdomar ville vi göra en riktad utbildningsintervention mot gymnasieelever i Uppsala län. Syftet med studien var att undersöka elevernas …

12 Intervention Lektion om HPV och preventionsmetoder (framför allt kondomanvändning). Hemsida om HPV och andra STI. Folder i fickformat om HPV och preventionsmetoder. Syfte: Öka kunskap och öka motivation till kondomanvändning, vaccination och för flickor, deltagande i cellprovsscreening. Elever från IT-gymnasiet hjälpte till att designa hemsidan och foldern. En grupp av skolklasser fick denna intervention. Sedan hade vi också en konrollgrupp för att jämföra interventionsgruppen med. I utvärderingen efter interventionen framkom att lektionen var den absolut mest uppskattade och lärorika delen enligt eleverna.

13 Kunskap om HPV efter två månader
ALLA i interventionsgruppen kände till HPV! + Signifikant fler rätt på specifika kunskapsfrågor om HPV. Attityden till kondomanvändning & vaccination var fortsatt positiv. Ca 15% av flickorna hade vaccinerats sedan den första enkäten! Om elevernas beteende hade förändrats av interventionen vet vi inte men Kunskap är i alla fall ett första steg mot beteendeförändring!

14 Slutsats Gymnasieelevers kunskap om HPV & HPV-vaccin är mycket låg!
Gymnasieelevers kunskaper om HPV & HPV-prevention kan ökas genom en kort skolbaserad intervention Gymnasieelever vill ha mer info om HPV, helst från skolsköterskan! Skolsköterskor kommer därför att ha en viktig roll i prevention av HPV-orsakad cancer!

15 Skolsköterskors inställning till HPV-vaccination i skolan
- Varför prioritera detta när schemat redan är så tight? - Osäkerhet gällande vaccinets effekt - Utmanande att få föräldrars samtycke - Hur ska information ges? Till pojkar och deras föräldrar också? + Revolutionerande med vaccin mot cancer + Jämnar ut sociala skillnader

16 Slutsats Ungdomar kan för lite om HPV. Skolsköterskor är en framtida nyckelgrupp! Skolsköteskor är viktiga för barn och deras föräldrar avseende information om HPV och HPV-vaccin. Skolsköterskor behöver därför vara välinformerade om kunskapsläget avseende HPV-vaccin. Även pojkar behöver denna information eftersom även de bär på viruset, överför det & kan drabbas.

17


Ladda ner ppt "Leg. Barnmorska, Professor"

Liknande presentationer


Google-annonser