Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sjukdomar vi talar tyst om

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sjukdomar vi talar tyst om"— Presentationens avskrift:

1 Sjukdomar vi talar tyst om
Könssjukdomar Sjukdomar vi talar tyst om Att känna till smittvägarna är en förutsättning för att kunna skydda sig mot smitta. Smittämnet överförs vid sexuell kontakt, sexuellt överförbara sjukdomar. Kan även smitta via blod men oftast från slemhinna till slemhinna. Man har enligt lag skyldighet att informera alla partners som kan vara smittade.

2 Kondylom Könsvårtor som orsakas av ett vårtvirus
Utbredning: Troligen den vanligaste könssjukdomen. Symptom: Viruset ger vitrosa eller hudfärgade vårtor på, i eller omkring könsorganen och ändtarmsöppningen. De flesta vårtor ger inga besvär mer än att de känns medans vissa ger klåda och sveda. Vårtorna kommer oftast 2-3 månader efter smittillfället, kan dröja ännu längre.

3 Provtagning: Finns inget test. Om det är kondylom ser man det
Provtagning: Finns inget test. Om det är kondylom ser man det. Det finns dock mycket talgköttlar i underlivet så alla knottrigheter behöver inte alls vara kondylom. Behandling: Vårtorna kan tas bort med medicin, som appliceras på vårtan. Kan även tas bort med hjälp av laser, brännas eller frysas. Vissa vårtor är platta och runda medans vissa är flikiga och i klasar

4 Herpes Orsakas av Herpesvirus. Förekommer i 2 former. Typ 1 finns på läpparna och typ 2 på könsorganet. De smittar via vätskan i blåsorna. Utbredning: Mycket vanlig sjukdom. En tredjedel av den sexuellt aktiva vuxna befolkningen är bärare av typ 2. Ca. 75 % av alla virusbärare är symptomfria. Symtom: Typ 2 yttrar sig som små sår på, i eller intill könsorganet. Därefter bildas små vätskefyllda blåsor som snabbt brister och lämnar sår. Såren uppträder ca. 3-7 dagar efter smittillfället.

5 Provtagning: Ofta är herpes så typiskt att det inte behövs tas ett prov. Vid behov kan man se det via blodprov eller prov från såren. Behandling: Finns inget sätt att bota herpes. Vissa mediciner har en mildrande effekt på symtomen och kan förkorta besvären. Typ 1 (munherpes) i ett senare stadie och typ 2 i ett tidigt stadie

6 Klamydia Orsakas av en bakterie.
Utbredning: Rapporteras oftast av alla sexuellt överförbara sjukdomar i Sverige och siffran ökar. Symtom: Klamydiainfektionen kan yttra sig på olika sätt. Bakterierna kan föröka sig snabbt och ge besvär som inflammation i livmoderhalsen, livmodern, äggledare eller bitestiklarna vilket orsakar smärta.

7 Ibland förökar sig inte bakterierna alls lika mycket och ger då nästan inga besvär, detta gäller nästan hälften av alla fall, men viktigt att komma ihåg är att det fortfarande smittar andra! Besvären visar sig vanligast 2 veckor efter smittotillfälle. Provtagning: Klamydiaprov tas oftast med en bomullspinne i livmodertappen, ändtarmen eller med hjälp av urinprov. Behandling: Behandlas med antibiotika.

8

9 Gonorré Orsakas av en bakterie.
Utbredning: Anmälda fall i Sverige 1970 var och 2005 endast 700 fall. Ovanligt i Sverige men mycket vanligt i andra länder. Symtom: Hos mannen angrips slemhinnan i urinröret vilket leder till kraftiga flytningar och svår sveda när man kissar. Hos kvinnan angrips slemhinnan i livmoderhalsen och rikliga, ibland blodiga flytningar kan bli följden. Symtom visar sig oftast 3-5 dagar efter smittotillfället.

10 Provtagning: Tas med en bomullspinne från urinröret och livmoderhalsen.
Behandling: Med antibiotika i 1-2 veckor.

11 Syfilis Orsakas av en bakterie.
Utbredning: En mycket ovanlig sjukdom i Sverige men fortfarande vanlig i andra delar av världen. Symtom: Börjar med ett oömt sår som uppstår 1-4 veckor efter smittillfället, oftast på könsorganet. Kan vara svårt att upptäcka såret om det sitter i slidan eller ändtarmen. Om man inte behandlar såret inom 3-6 veckor förvinner det men bakterierna finns kvar!

12 Efter 1-3 månader visar sig sjukdomen igen genom hudutslag, feber, illamående, trötthet, ledsmärtor och håravfall. Det sägs ibland att de populära perukerna på 1700-talet var på grund av syfilis. Provtagning: Vätska i småbrotten kan undersökas i mikroskop. Efter några veckor kan man även undersöka blodprov. Behandling: Med penicillininjektioner under dagar.

13 HIV/AIDS HIV = Humant Immunbristvirus
Orsakas av ett hemskt virus som bryter ned kroppens immunförsvar. HIV angriper särskilt de vita blodkropparna, alltså de som tillverkar våra antikroppar, detta gör det väldigt svårt för kroppen att motarbeta HIV. Smitta: 1. Sexuellt umgänge 2. Kontakt med smittad blod 3. Från hivsmittad mor till barn, under graviditeten, förlossning eller amning.

14 Utbredning: En farsot som breder ut sig över hela världen
Utbredning: En farsot som breder ut sig över hela världen. Ökningen är störst i Afrika och Asien. WHO beräknar antalet hivsmittade till 40 miljoner. I Sverige rapporteras det nästan en ny hivpositiv per dag. Symtom: Visar sig oftast som en vanlig virussjukdom, feber, halsont, huvudvärk. Efter det väntar en symtomfri period på flera år vilket för det svårt att upptäcka HIV.

15 Sedan väntar AIDS (acquired immunodeficiency syndrome) som är ett samlingsnamn på en mängd olika, allvarliga symtom som uppstår när HIV har förstört den smittade personens immunförsvar. Provtagning: Ett hivtest görs genom ett vanligt blodprov. Behandling: Finns ingenting som botar HIV utan bara bromsmedicin som försenar insjuknandet. Det finns inte heller något vaccin då viruset hela tiden förändras. Intensiv forskning pågår om olika behandlingsmetoder.


Ladda ner ppt "Sjukdomar vi talar tyst om"

Liknande presentationer


Google-annonser