Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förkylning 95% av alla förkylningar orsakas av virus

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förkylning 95% av alla förkylningar orsakas av virus"— Presentationens avskrift:

1 Förkylning 95% av alla förkylningar orsakas av virus
Det finns c:a 400 olika förkylningsvirus Det är svårt att undvika smittspridning av förkylning i barngrupper eftersom virus sprids -någon dag innan förkylningen bryter ut och ytterligare några dygn. -genom luften när vi talar, nyser, hostar  -genom direktkontakt när vi tar i hand, tar varandras -föremål/leksaker i handen eller i munnen Det finns inget antibiotikum som biter på förkylningsvirus! Det tar mellan 3 timmar - 3 dagar från smitta till symtom. Symtomen kan variera mellan: -Snuva, halsont, heshet. -Feber -Hosta (först torrhosta med värk bakom bröstbenet -övergår senare i slemhosta) -Pipande andning, vanligt hos små barn= obstruktiv bronkit- barnastma -Huvudvärk- muskelvärk, ofta vid influensa Anita Bylander-Groth, STRAMA 1

2 Hur länge varar en förkylning och hur ofta blir man förkyld?
C:a en vecka ( 5- 9 dagar! ) ALLMÄN TUMREGEL:   dagar för att bli sjuk 3 dagar då man är ordentligt sjuk 3 dagar för att bli frisk    8-10 förkylningar / år hos de små dagisbarnen! 4-6 förkylningar/år hos äldre förskolebarn Under förkylningssäsongen oktober-april är det vanligt med 2 förkylningar/månad Anita Bylander-Groth, STRAMA 2

3 Varför får man antibiotikum?
Kroppen har ett försvar mot både virus och bakterier och kan läka ut en infektion själv! De vanligaste luftvägsbakterierna finns normalt bakom näsan hos nästan alla dagisbarn (60-80%) Antibiotikum ges för att det kan: -bota och förkorta sjukdomsförloppet -minska risken för smitta -i vissa fall minska risken för svåra komplikationer Barnet blir ej immunt mot penicillin eller annat antibiotikum det är bakterierna som blir motståndskraftiga (resistenta)! Anita Bylander-Groth, STRAMA 3

4 Nackdelar med antibiotika -varför ger man det inte för säkerhets skull?
- Barnet blir strax efter behandlingen extra känsligt för nya infektioner (t ex streptokockhalsfluss) eftersom även den normala nyttiga bakteriefloran slås ut - Antibiotika kan ge biverkningar såsom diarréer, kräkningar, utslag - Bakterierna blir lättare resistenta (motståndskraftiga) vilket ger mer svårbehandlade infektioner  Risken för att drabbas av multiresistenta pneumokocker är störst: - hos barn under 2 år -hos barn som vistas på dagis -då många barn på dagis får antibiotika samtidigt -hos barn som fått flera antibiotikakurer -nyligen genomgången antibiotikakur I dag är 5% av alla pneumokocker i Skåne penicillinresistenta Anita Bylander-Groth, STRAMA

5 När kan man avvakta med att gå till doktorn?
SNUVA med eller utan feber vid opåverkat allmäntillstånd Vissa barn har mer eller mindre ständig färgad snuva men är i övrigt friska De smittar inte mer än andra barn som bär bakterier bakom näsan. FEBER < 4 DYGN - särskilt om barnet är opåverkat och blir hjälpt av febernedsättande medicin. HOSTA är mycket vanligt vid förkylning HALSONT med snuva och hosta och och kallas luftrörskatarr (akut bronkit) lindrig feber< 4 dygn - virusorsakat ofta samtidig feber ofta torrhosta med smärtor bakom bröstbenet ÖRONONT som upphör inom 24 timmar första dygnen, övergår senare i slemhosta Hosta utan påverkat allmäntillstånd, HESHET< 1 vecka - är virusorsakat andningsbesvär är oftast virusorsakat. Antibiotika biter ej! Anita Bylander-Groth,STRAMA   

6 När bör man kontakta läkare?
ÖRONONT - Öronont hos barn > 2år som inte går över på 2-3 dygn När barnet < 2år är skrikigt, irritabelt, och symtomen förvärras då det lägges ned och det ej blir bättre under natten -Om det rinner från örat! På natten kan man vänta till nästa dag att kontakta läkare. Om besvären upphör inom 24 timmar behöver man ej söka! HALSONT HOSTA med allmänpåverkan med andningsbesvär - med symtom över en vecka med temp > 38,5°C i > 4 dygn - med svåra smärtor vid sväljning med håll, smärta vid djupandning med feber mer än 4 dygn med tjockt, gulgrönt slem i >1 vecka -med sår i näsöppningarna eller runt hosta som varar > 3-4 veckor munnen Bylander-Groth. STRAMA

7 Stanna hemma eller gå tillbaka till dagis?
Barnets behov avgör - inte föräldrarnas eller personalens behov  Barnets allmäntillstånd avgör- barnet skall orka delta i aktiviteterna (även utomhus)  Barn med feber- även lindrig  Barn med hosta som håller barnet vaket hela nätterna Gå tillbaks? Allmäntillståndet avgör En feberfri dag hemma behövs för att barnet skall orka! (Kanske kan barnet gå halva dagen) Vid antibiotikabehandlling bör barnet i regel vara hemma minst 2 dygn! Anita Bylander-Groth, STRAMA


Ladda ner ppt "Förkylning 95% av alla förkylningar orsakas av virus"

Liknande presentationer


Google-annonser