Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Människa och mikrober Smitta Antibiotikaresistens

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Människa och mikrober Smitta Antibiotikaresistens"— Presentationens avskrift:

1 Människa och mikrober Smitta Antibiotikaresistens
Eva Gustafsson Smittskydd Skåne

2 Normalflora Människa Hos vuxen 1,5 kg bakterier
Specifika bakterier i olika lokaler Hud, slemhinnor och tarm Immunsystemet håller balansen med den egna normalfloran Bakterie Inkluderar både harmlösa och sjukdomsframkallande bakterier, ex streptokocker i svalg, pneumokocker i näsan Skapar hinder för sjukdomsframkallande bakterier, ex -streptokocker som hindrar -streptokocker Infektion Människans svaghet: immunitet, skadad barriär, bakterier i ”fel lokal” Bakteriens aggressivitet: produktion av toxiner, förmåga att undvika immunförsvaret ”Ny” kolonisation ökar risken för infektion Kolonisation och immunitet: -meningokockantikroppar hos 50 % av nyfödda -titrar sjunker under första levnadsåret -stiger linjärt till 12-årsålder -20-årsåldern % har antikroppar, variation beroende på serotyp -den som insjuknar har inga/låga titrar -bärarskap mediantid 9 mån -bärarskapsgrupper: kronisk (år), intermittent (månader), transient Bärarskap i befolkningen >12 % risk för enstaka fall, bärarskap >20% riskt för epidemi

3 Ursprung för smitta Endogen smitta Exogen smitta
egna bakteriefloran byter miljö Barriärsbrott sårskada Sjukvårdsrelaterade KAD, respiratorvård kirurgi Exogen smitta mikroorganismer utifrån Från andra människor ÖLI Från miljön Legionärssjuka Sjukvårdsrelaterade Resistenta bakterier

4 Kontaktsmitta Direkt Indirekt
Kontakt mellan smittkälla och mottaglig individ Infekterat sår + skadad hud (sår, eksem) Alla sexuellt överförbara sjukdomar Indirekt Kontakt mellan individen och den mottagliga individen via något som kontaminerats med smittämnet Vårdpersonalens händer och kläder Brits, toalett och dusch, undersökningsintrument

5 Droppsmitta Hosta, nysningar, kräkningar (calici)
Stora droppar som innehåller smittämne Sprids upp till en meter Kan föras vidare via ytor, föremål eller händer

6 Luftburen smitta Inandning av mycket små partikar (damm, intorkade droppar) Kan hålla sig svävande i flera timmar Mässlingsvirus, vattkoppsvirus, tuberkelbakterier

7 Blodsmitta Överförs med infekterade kroppsvätskor, ffa blod
Blodtransfusion, stick eller skärskador, instrument eller kanyler Hepatit B och C, HIV

8 Tarmsmitta / fekal-oral smitta
Smittämne från tarmen hos en smittkälla når munnen hos en mottaglig individ Livsmedel, vatten, kontaktsmitta via händer

9 Upptäckt av antibiotika
Enorma medicinska vinster Minskad sjuklighet och dödlighet i bakteriella infektioner Förutsättning för modern sjukvård Avancerad kirurgi Cytostatikabehandling Transplantationer Neonatalvård

10 Antibiotika Effekt Bieffekt Bota sjukdom Förhindra sjukdom
Förkorta sjukdomsförlopp Minska risken för komplikationer Bieffekt Inte ”målsökande” Påverkar vår normalflora (1.5-2 kg) Diarré, svampinfektion Provokation av resistens Selektion av resistens Människa eller mikrob - vem vinner slaget?

11 Antibiotikaresistenta bakterier
MRSA ESBL

12

13 Meticillin Resistent Stafylococcus Aureus
MRSA Meticillin Resistent Stafylococcus Aureus

14

15

16

17 Extended Spectrum BetaLactamase
ESBL Extended Spectrum BetaLactamase

18

19

20

21 Vancomycinresistenta enterokocker
VRE Vancomycinresistenta enterokocker

22

23


Ladda ner ppt "Människa och mikrober Smitta Antibiotikaresistens"

Liknande presentationer


Google-annonser