Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Årsmöte undersköterskor hud

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Årsmöte undersköterskor hud"— Presentationens avskrift:

1 Årsmöte undersköterskor hud
Aino Kempe Vårdhygien

2 Basala hygienrutiner Aino Kempe Vårdhygien

3 Mer bakterier än vi har celler i kroppen
ca 2 kilo bakterier Aino Kempe Vårdhygien

4 Smittspridningsvägar
Aino Kempe Vårdhygien

5 Kontaktsmitta -indirekt och direkt
Smittspridningsvägar Kontaktsmitta -indirekt och direkt Aino Kempe Vårdhygien

6 Smittspridningsvägar
Tarmsmitta Aino Kempe Vårdhygien

7 Smittspridningsvägar
Droppsmitta Luftburen smitta Aino Kempe Vårdhygien

8 Smittspridningsvägar
Blodburen smitta Aino Kempe Vårdhygien

9 Rena händer Hur kan ni ha det? Aino Kempe Vårdhygien

10 N lltolerans Har ni det? Aino Kempe Vårdhygien

11 …samt Hel hud? Aino Kempe Vårdhygien

12 Var har du varit med dina händer?
Aino Kempe Vårdhygien

13 Sprit Använder ni sprit? Aino Kempe Vårdhygien

14 När? …omedelbart före kontakt med patient Aino Kempe Vårdhygien

15 ….och …omedelbart efter kontakt med patient Aino Kempe Vårdhygien

16 ….alltid!!!!! …före användande ……och efter av handskar Aino Kempe
Vårdhygien

17 Tvätta Aino Kempe Vårdhygien

18 När? Synlig och/eller kännbar smuts Före matlagning Efter toalettbesök
Efter kontakt med magsjuk patient Aino Kempe Vårdhygien

19 Skyddsutrustning Varför? Hur gör ni? Aino Kempe Vårdhygien

20 Handskar Ska bara användas; - vid kontakt med kroppsvätskor
smörjning av patient samt - vid risk för nedsmutsning Aino Kempe Vårdhygien

21 Handskar direkt efter Handskar ska tas av arbetsmomentet Aino Kempe
Vårdhygien

22 Plastförkläde När? Aino Kempe Vårdhygien

23 Plastförkläde Kontakt med kroppsvätskor Kontakt med patient
Risk för stänk Kontakt med kroppsvätskor Kontakt med patient Aino Kempe Vårdhygien

24 Arbetskläder Aino Kempe Vårdhygien

25 Är det rent hos er ? Hur gör ni? Aino Kempe Vårdhygien

26 Tvättrenhet cfu/dm2 Höggradigt rena plagg max 100 cfu/dm2
I hyllan 1440 cfu/dm2 Aino Kempe Vårdhygien

27 Begagnade skjortor cfu/dm2
20 blandade 3150 10 kvinnor 2140 10 män 6960 8 av 40 S. aureus Aino Kempe Vårdhygien

28 Patientkläder Rena flergångs? Engångs? Egna kläder med i väskan?
Aino Kempe Vårdhygien

29 Provtagning på pump Förpackningar i omklädningsrum
Koagulasnegativa stafylokocker Hårstrå Aino Kempe Vårdhygien

30 Salvor/krämer Vårdpersonal pytsar upp i burk/på spatel ?
Patienten tar själv ur pumpflaska ? Patienten pytsar upp på engångstallrik/burk? Patienten tar med egna? Aino Kempe Vårdhygien

31 MRB MultiResistenta Bakterier
Aino Kempe Vårdhygien MRSA-sång

32 Vilka bakterier pratar vi om?
MRSA ESBL VRE Aino Kempe Vårdhygien

33 Hur ska vi tänka? Riskfaktorer - sår - eksem - diarré
- KAD, infarter m.m. - inkontinens - demens Aino Kempe Vårdhygien

34 Hur sker spridningen? MRSA Händerna Kläder ESBL Händerna Kläder VRE
Aino Kempe Vårdhygien

35 VRE - Enterokock Tarmbakterier Orsakar bl.a; UVI -faecium -faecalis
Ökad resistens Lätt utveckla resistens Orsakar bl.a; UVI Aino Kempe Vårdhygien

36 ESBL Tarmbakterier; E.coli Klebsiella Proteus etc. Aino Kempe
Vårdhygien

37 ESBL Antibiotika Nedbrytning av Antibiotika Aino Kempe Vårdhygien

38 Hur smittar det? Via munnen; Importerat kycklingkött
95% av proverna från Sydamerika 61% av proverna från EU-länder 15% av proverna från Danmark Mindre omfattning från nöt och gris Aino Kempe Vårdhygien

39 Expressen 12/3 2012 Läkarna står maktlösa.
De har inga botemedel mot en ny typ av multiresistenta bakterier som sprider sig snabbt över världen - och kan vålla dödliga infektioner. - Vi har kommit till vägs ände när, vi har inga antibiotika mot ­infektioner som vållas av de här otäcka bakterierna. Inger Riesenfeldt Örn, Socialstyrelsen Aino Kempe Vårdhygien

40 Motståndskraftig mot i stort sett all antibiotika
ESBL CARBA Motståndskraftig mot i stort sett all antibiotika Aino Kempe Vårdhygien

41 ESBLCARBA New Dehli, Indien; 21 milj. Invånare 10% är bärare i tarmen
Finns i dricksvattnet Aino Kempe Vårdhygien

42 ESBLCARBA 2010 Paris: - 3 patienter lades in på IVA
- Screenodlade 260 patienter från april-juni 7 infekterade 5 patienter pneumoni 3 patienter kateterrelaterad sepsis 1 både ock 5 avled Aino Kempe Vårdhygien

43 ESBLCARBA 2010-2011 Essen; 7 nytransplanterade patienter
5 fick infektioner, 2 tarmbärare 5 avled 4 direkt av infektionen miljöodlingar var negativa screenades för MRSA Aino Kempe Vårdhygien

44 ESBLCARBA Istanbul 15 insjuknat 10 avled Grekland och Italien
15% - 50% av ESBL är ESBLCARBA Aino Kempe Vårdhygien

45 ESBLCARBA Sverige 2012: 23 fall 2013: 11 fall Smittland:
Indien 8 personer Irak 4 personer Egypten 2 personer Aino Kempe Vårdhygien

46 MRSA Stafylokock aureus Hudbakterie Ökad resistens Finns bl.a - näsa
- svalg - perineum Orsakar bl.a; - bölder - sårinfektioner Aino Kempe Vårdhygien

47 MRSA Resistent mot allt Aino Kempe Vårdhygien

48 MRB Alltid bärare ” Inte aktiv ”????? Aino Kempe Vårdhygien

49 Hur har det blivit så här?
Reser mycket Invandring Operationer utomlands Överförskrivning av antibiotika Aino Kempe Vårdhygien

50 Hur ser det ut i Sverige? MRSA ESBL VRE
2009: 1479 2010: 1579 2011: 1884 2012: 2097 2013: 546 (8/3) 2009: 3753 2010: 4951 2011: 5666 2012: 7225 2013: 2011 (8/3) 2006: 24 2007: 53 2008: 617 2009: 402 2010: 214 2011: 122 2012: 152 2013: 36 (8/3) Aino Kempe Vårdhygien

51 Tack för visat intresse!
Aino Kempe Vårdhygien


Ladda ner ppt "Årsmöte undersköterskor hud"

Liknande presentationer


Google-annonser