Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Antibiotikas verkningsmekanismer och resistensmekanismer

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Antibiotikas verkningsmekanismer och resistensmekanismer"— Presentationens avskrift:

1 Antibiotikas verkningsmekanismer och resistensmekanismer
Barbro Olsson-Liljequist Sektionen för Antibiotikaresistens och Vårdhygien Avdelningen för Bakteriologi, SMI Lennart E Nilsson

2 Gram-positiva bakterier
Staphylococcus aureus / MRSA Enterococcus faecalis / E. faecium Streptococcus pneumoniae (pneumokocker) PFGE types designated by numerals and include patterns differing by >= 7 DNA fragments PFGE subtypes designated by letter suffixes and include patterns differing by <=6 DNA fragments Klassificering och namngivning dynamisk process (fler isolat, samarbete med lokala typningslab/vårdhyg/smittskydd)

3 Antibiotika mot Gram-positiva bakterier
Betalaktam-antibiotika (pen, cef, karbapenem) Påverkar cellväggssyntesen Resistens genom förändrad angreppspunkt (PBP; Penicillin-Bindande Proteiner) eller betalaktamas Glykopeptider (vankomycin, teikoplanin) Resistens genom förändrad angreppspunkt Aminoglykosider (gentamicin m fl) Påverkar proteinsyntesen Resistens genom inaktiverande enzymer Makrolider Resistens genom förändrad angreppspunkt eller efflux PFGE types designated by numerals and include patterns differing by >= 7 DNA fragments PFGE subtypes designated by letter suffixes and include patterns differing by <=6 DNA fragments Klassificering och namngivning dynamisk process (fler isolat, samarbete med lokala typningslab/vårdhyg/smittskydd)

4 Resistensövervakning i Sverige / Europa
ResNet: webb-baserat system för nationell övervakning/kvalitetssäkring av svensk resistensbestämning (SMI,RAF/RAF-M) : luftvägar, urin, hud-/mjukdelar EARSS (European Antibiotic Resistance Surveillance System) : blodisolat PFGE types designated by numerals and include patterns differing by >= 7 DNA fragments PFGE subtypes designated by letter suffixes and include patterns differing by <=6 DNA fragments Klassificering och namngivning dynamisk process (fler isolat, samarbete med lokala typningslab/vårdhyg/smittskydd)

5 S.aureus i sår (ResNet 2005) MRSA

6 MRSA i Europa 2004 (EARSS)

7 Sammanfattning MRSA i Sverige
Ökande antal MRSA anmälda per år under senaste 5-årsperioden Internationella kloner utgör merparten av isolaten Ökande andel isolat med resistens endast mot betalaktamantibiotika PVL-positiva kloner, internationellt beskrivna typer finns även i Sverige PFGE types designated by numerals and include patterns differing by >= 7 DNA fragments PFGE subtypes designated by letter suffixes and include patterns differing by <=6 DNA fragments Klassificering och namngivning dynamisk process (fler isolat, samarbete med lokala typningslab/vårdhyg/smittskydd)

8 E.faecalis (ResNet 2004) Aminoglykosid-inaktiverande enzym Aac(6´)Ie-Aph(2´´)Ia

9 VRE, E.faecium i Europa 2004 (EARSS)

10 S.pneumoniae (ResNet 2005)

11 PNSP i Europa 2004 (EARSS)

12 Aktuella resistensproblem bland Gram-negativa bakterier Lennart E Nilsson
E. coli, Klebsiella spp trimetoprim/trimetiprim-sulfa resistens kinolonresistens ESBL (ß-laktamaser med utvidgat spektrum bryter ner alla ß-laktamantibiotika utom karbapenemer) Enterobacter spp AmpC ß-laktamas (bryter ner alla ß-laktamantibiotika utom karbapenemer) P. aeruginosa multiresistenta (kinoloner, penicilliner, cefalosporiner, karbapenemer)

13 Aktuella resistensproblem ß-laktamantibiotika Enterobacteriacae
ß-laktamantibiotika (cellväggssynteshämmare) angreppspunkt Penicillin Bindande Protein (PBP) ESBL (ß-laktamaser med utvidgat spektrum bryter ner alla ß laktamantibiotika utom karbapenemer) E. coli, Klebsiella spp, Enterobacter spp, Proteus spp AmpC ß-laktamas (bryter ner alla ß-laktamantibiotika utom karbapenemer) Enterobacter spp, Citrobacter spp, Serratia spp, Morganella morganii

14 E. coli ampicillin R Östergötland 2005 ß-laktamas TEM1, TEM2
1301 fall 24% (N=5352)

15 Extended Spectrum ß-laktamas (ESBL) TEM E. coli, K.pneumoniae
Aktivitet mot 3e gen cefalosporin TEM-1 1964 Gln39Lys TEM-2 1970 Gln39Lys Glu104Lys Gly238Ser TEM-3 1987

16 ß-laktamaser med utvidgat spektrum Extended Spectrum Betalatamases (ESBL) (TEM, SHV, CTX-M)
varianter av ß-laktamas uppstår genom mutationer alla ß-laktamantibiotika inaktiveras utom karbapenemer (imipenem/meropenem/ertapenem)

17 ESBL Sverige E. coli 1.5% NPRS 1995-97 IVA (10 sjukhus)
3.2% Wyeth 2004 IVA (3 sjukhus) Östergötland fall Östergötland fall K. pneumoniae 4.6 % NPRS IVA (10 sjukhus) 5.7 % NPRS 2002 IVA (8 sjukhus) 3.3 % Wyeth 2004 IVA (4 sjukhus) Östergötland fall Östergötland fall

18 Aktuella resistensproblem Kinoloner
Kinoloner (DNA-synteshämmare) Förändrade receptorer genom mutationer topoisomerasII/DNA-gyras (gyr A, gyr B) topoisomeras IV (par C, par E)

19 Kinolon resistens Gram-negativa bakterier Östergötland 2005

20 Aktuella resistensproblem folsyrasynteshämmare
Sulfa resistens produktionen av ett alternativt dihydropteroat-syntetas som är okänsligt för sulfonamider Trimetoprim resistens produktion av ett alternativt trimetoprimresistent dihydrofolatreduktas

21 Trimetoprim Enterobacteriacae Östergötland 2005

22 E. coli i urin (ResNet 2005) TEM1,TEM2 Alternativt enzym Mutation
gyrA, ParC ESBL ? Okänd

23 Klass I (ampC) ß-laktamas Enterobacter spp, Citrobacter spp, Serratia spp, Morganella morganii
mutanter med höggradig enzymproduktion (kromosomalt medierad) selekteras fram under pågående behandling alla ß-laktamantibiotika inaktiveras utom karbapenemer (imipenem/meropenem/ertapenem)

24 E. cloacae ampC ß-laktamas Östergötland 2005

25 Resistensmekanismer hos Pseudomonas aeruginosa
förändrade receptorer (gyrA, parC) (kinoloner) ß-laktamaser (ceftazidim, cefepim, imipenem piperacillin/tazobactam) poriner (penetrationshinder) (karbapenemer) efflux (aktiv uttransport) (kinoloner, ceftazidim, cefepim, piperacillin/tazobactam, karbapenemer, aminoglykosider)

26 P. aeruginosa Östergötland 2005

27 P. aeruginosa (ResNet 2004)


Ladda ner ppt "Antibiotikas verkningsmekanismer och resistensmekanismer"

Liknande presentationer


Google-annonser