Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Antibiotikaresistens

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Antibiotikaresistens"— Presentationens avskrift:

1 Antibiotikaresistens

2 Antibiotika har effekt på bakterieinfektioner
Livräddande - Hjärnhinneinflammation, blodförgiftning … Minskar komplikationer - Sexuellt överförda infektioner … Lindrar symtom - Blåskatarr … Osäker/liten effekt - Bihåleinflammation … Ingen effekt - Förkylning …

3 Barn med lunginflammation och Streptococcus pneumoniae i blodet
Dagar Penicillin Obehandlade % överlevande dagar Källa: Austrian et al. Ann. Int. Med 1964; 60, 759

4 Antibiotikaresistens
Resistenta bakterier ökar i oroväckande takt Väl belagt samband mellan förbrukning och resistens (såväl uppkomst som spridning)

5 Ju mer penicillin - dess högre andel penicillinresistenta Streptococcus pneumoniae
God korrelation mellan användning av penicillin och förekomst av pneumokocker med nedsatt känslighet H. Goossens Lancet 2005; 365: 579–87 5

6 Antibiotikaresistens - ett hot mot avancerad sjukvård
Högspecialiserad sjukvård är beroende av effektiva antibiotika Exempel: - cytostatikabehandling vid malign sjukdom - avancerade kirurgiska ingrepp - vård av för tidigt födda barn

7 Varför har antibiotikaresistens blivit ett problem?
Överanvändning av antibiotika Underanvändning av hygien och smittskydd Okunskap Brist på nya läkemedel

8 Utveckling av resistens följer tätt efter introduktion av en antibiotikaklass
Cm-, Sm-, Em-, Tet-resistens Kinolonresistens Linezolidresistens Vancomycinresistens Penicillinresistens MRSA Gentamicinresistens Tid Vankomycin Gentamicin Quinolones Linezolid Penicillin Meticillin Cefalosporiner Chloramfenikol Streptomycin Erytromycin Tetracykline

9 Utveckling av nya antibiotika
Trimetoprim Streptograminer Kinoloner Linkosamider Kloramfenikol Tetracykliner Lipopeptider Makrolider Oxazolidinones Glycopeptider Aminoglykosider Penicilliner Sulfa Mycket få nya preparat sedan slutet på 70-talet!

10 Bakterier – inte bara fiender!

11 Tidsaxel Människa ca ½-¼ miljon år 4 3 2 1 0 Miljarder år sedan
Första eukaryota cellerna Första bakterierna O2 bildande bakterier Djur Miljarder år sedan

12 Bakterier – förmåga att anpassa sig
Den enklaste formen av liv vi känner till Encelliga – förökar sig genom delning Delar sig ofta Generationstid = 20 min – 1 dygn Finns i stora antal Förändrar lätt arvsmassan möjlighet att i varje läge anpassa sig Finns i de flesta miljöer på vår jord

13 Bakterier – källan till allt liv
Utgör källan till allt liv Finns överallt Fritt i naturen I och på andra organismer som normalflora

14 Normalfloran 100 000 000 000 000 (1014) bakterier/människa
1-2 kg bakterier/människa dvs 10 x fler celler; 100 x fler gener

15 Normalfloran Skyddar mot andra bakterier Stimulerar immunsvaret
Aktivering vid födseln Kontinuerligt Hjälper till med nedbrytning och upptag av födan Producerar nyttiga substanser (ex. K-vitamin) Skyddar oss sannolikt från vissa sjukdomar, Inflammatoriska tarmsjukdomar, autism, mfl Många funktioner återstår sannolikt att inse

16 Normalfloran Ett av våra större organ Uppemot 1 000 olika arter
Ofullständigt karakteriserad Mycket viktigt för vår utveckling, hälsa och välbefinnande

17 Bakterier orsakar också sjukdom
I många fall är det just bakterier från normalfloran som på fel plats gör att vi blir sjuka ”inte meningen” En frisk värd är ofta den bästa tillväxtmiljön Skadade celler = näring Nysningar, hosta, diarré = bra spridning

18 Barn med lunginflammation och pneumokock-bakterier i blodet
Dagar Penicillin Obehandlade % överlevande dagar Källa Austrian et al. Ann. Int. Med 1964; 60, 759

19 Antibiotikaresistens- konsekvensen känner vi till
Antibiotika är inte längre effektivt!

20 Vad är det som har hänt? Bakterierna har förändrats så att de inte längre är mottagliga för antibiotikas effekter

21 Hur uppstår dessa förändringar?
Spontana mutationer sker hela tiden i bakteriernas gener De flesta mutationer leder inte till några nya egenskaper En del mutationer leder till nya egenskaper Om fördel i den miljö den befinner sig i Bakterier med denna egenskap växer till sig

22 Vilka förändringar gör bakterierna resistenta?
Antibiotika kan inte längre transporteras in i bakterien

23 Vad gör bakterierna resistenta?
Antibiotika bryts ner av ämnen som bakterien bildar

24 Vad gör bakterierna resistenta?
Antibiotika pumpas ut ur bakterien

25 Vad gör bakterierna resistenta?
Antibiotika kan inte längre fästa på eller i bakterien

26 Vad gör bakterierna resistenta?
En mängd olika mekanismer Orsakas i regel av ett fåtal genetiska händelser

27 Kors-resistens Vissa typer av resistens är ospecifika och bakterien blir resistent mot flera olika sorters typer av antibiotika

28 Väl etablerad resistens kan spridas via små rörliga genetiska element

29 Den ideala miljön för utveckling av antibiotikaresistens
Stora mängder av bakterier sannolikheten att det skall förändringar med effekt på antibiotikaresistens är hög Rikligt med antibiotika i miljön de bakterier som blir antibiotikaresistenta får en fördel gentemot de icke-resistenta

30 Mutationer uppstår hela tiden som gör att bakterierna förändras
En del förändringar leder till att bakterierna blir motståndskraftiga för antibiotika Om vi samtidigt exponerar bakterierna för antibiotika så överlever dessa bakterier emedan de andra dödas av Mutation som gör att just denna bakterie kan överleva antibiotika Antibiotika

31 Antibiotika selekterar alltså för resistensen
En del förändringar leder till att bakterierna blir motståndskraftiga för antibiotika Om vi samtidigt exponerar bakterierna för antibiotika så överlever dessa bakterier emedan de andra dödas av Mutation som gör att just denna bakterie kan överleva antibiotika Antibiotika

32 Selektion är en förutsättning för stort genomslag
Enstaka genetiska händelser får bara genomslag om förändringen leder till en förbättrad anpassning till miljön Mutation som gör att just denna bakterie kan överleva antibiotika Antibiotika

33 Antibiotikabehandling lämnar avtryck i vår normalflora
I % av undersökta patienter kan resistenta bakterier påvisas efter avslutad antibiotikabehandling Hos hälften finns dessa kvar ett år senare (I för liten mängd hos övriga ?) Utgör reservoir för antibiotika resistens Bakterier Arvsanlag (Gener)

34 En epidemi i det tysta De flesta antibiotikaresistenta bakterierna är del av vår normala flora Så länge de är del av vår normala flora så märker vi inte att de är resistenta Bakterier, resistenta som icke-resistenta sprids genom kontakt

35 Selektion avgör effektiviteten av spridningen
Antibiotika

36 Resistensen är multisektoriell -det är inte enbart på sjukhus de optimala betingelserna finns
Inom sjukvården I miljön Via djur Livsmedelsproducerande Sport- och sällskapsdjur

37 Antibiotikaresistens är ett globalt problem
MRSA i Sydamerika MRSA i Europa

38 NDM-1 ESBL MRSA Superbakterier VRE MRB PNSP MDR-TB

39 Bakteriestammarna kan spåras

40 Vad vet vi om resistensens uppkomst och spridning i Sverige idag?
Resistens uppstår under pågående antibiotikabehandling Resistens sprids på svenska sjukhus Resistens förekommer bland djur i Sverige Resistens kan förekomma i föda producerad i Sverige Import Friska turister har antibiotikaresistenta bakterier i sin normala flora när de återvänder hem Patienter som vårdas utomlands bär i hög grad på resistenta bakterier Föda som införs till Sverige kan innehålla resistenta bakterier

41 Vi behöver verksamma antibiotika!
Dagar Penicillin Obehandlade % överlevande dagar


Ladda ner ppt "Antibiotikaresistens"

Liknande presentationer


Google-annonser