Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

KURS ht-11 Välkommen! Ann-Sofie, Anette, Curta, Håkan, Karin

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "KURS ht-11 Välkommen! Ann-Sofie, Anette, Curta, Håkan, Karin"— Presentationens avskrift:

1 KURS ht-11 Välkommen! Ann-Sofie, Anette, Curta, Håkan, Karin
Biologi år 9 KURS ht-11 Välkommen! Ann-Sofie, Anette, Curta, Håkan, Karin

2 Introduktion Mål som vi skall nå:
Evolutionens mekanismer och uttryck samt ärftlighet och förhållandet mellan arv och miljö. Genteknikens möjligheter, risker och etiska frågor som tekniken väcker Naturvetenskapliga teorier om livets uppkomst, livets utveckling och mångfald utifrån evolutionsteorin De biologiska modellerna och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet Laborativa arbetsmetoder med dokumentation och granskning av insamlat material

3 Livets villkor Vad är liv? Består av celler Kan föröka sig
Innehåller DNA Behöver energi Andas Växer och kan röra sig på ett eller annat sätt Behöver byggnadsmaterial (fotosyntesen, cellandning)

4 Cellens delar Djurcell

5 Celler förökar sig genom celldelning, detta sker hela livet
Celler förökar sig genom celldelning, detta sker hela livet! Celler behöver bytas ut. Döda hudceller har du säkert sett någon gång… I år 8 pratade vi om befruktning. Hur ett encelligt ägg befruktades och blev till en flercellig människa. En människa består av ca miljarder celler som samarbetar med varandra

6 Gener och DNA Alla celler innehåller gener (arvsanlag), det är generna som bestämmer cellernas egenskaper. Cellernas egenskaper bestämmer hur du ser ut och hur din kropp fungerar Generna är byggda efter samma princip i alla levande varelser från bakterier till människor Generna ingår i jättemolekyler som förkortas DNA DNA-molekyl liknas vid en spiral, förvaras i cellkärnan

7 DNA-sträng

8 DNA, förvaras i cellkärnan
En viss växt eller djurart har ett bestämt antal DNA molekyler. Människan har 46 st. i varje cell När en cell ska dela sig rullar den ihop sig så den ser ut som en stav, s.k kromosom. Därför säger man att människan har 46 kromosomer DNA kopierar sig själv

9 DNA kopieras DNA strängen spricker upp.
I cellkärnan finns det lösa byggstenar (kvävebaser) som klistras in på de tomma platserna. A-T C-G

10 DNA för livet vidare DNA kopieras vid celldelningar. Sprids med könsceller så förs informationen om växternas och djurens egenskaper vidare från generation till generation. Individerna dör men generna lever vidare Detta är förutsättningarna för att ett liv ska bestå

11 Arvsanlag förändras Vad är det som hänt när ett djur har en egenskap som inte kan spåras hos föräldrarna? Det har skett ett hastig förändring av någon gen Kallas mutation Mutation bildas när något går fel i DNA-molekylens kopiering

12 Mutationer på gott och ont
Färg på fjädrarna, albino Gott Färgen på fjädrarna, Att individen får en bättre Skyddsfärg

13 Flertalet mutationer förändrar generna så att individernas chanser att överleva minskar.
En vit fågel ses ofta av rovfågeln, att jämföra med en fågel som har sin skyddsfärgade fjäderdräkt I naturen sker det alltså ett naturligt urval av egenskaper. Den individ med bäst anpassade egenskaperna överlever

14 Evolution Charles Darwin Vem var han? Född 1809 Dog 1882
Evolutionsteorin Livet har uppkommit genom långvarig förändring. Förändringar i arvsanlag, urval och miljö var/är de styrande krafterna Survival of the fittest Ingen är bäst anpassad för evigt, hela jorden förändras

15 Naturliga urvalet Snabbfotade rovdjur på savannen, då behöver bytesdjuren vara snabba. De djur som överlever är de individerna som kommer föra sina gener vidare

16 Kan vi tro på en evolutionsteorin?
Hur vet vi att evolutionen ägt rum? Fossiler Fosterutveckling Skelettet


Ladda ner ppt "KURS ht-11 Välkommen! Ann-Sofie, Anette, Curta, Håkan, Karin"

Liknande presentationer


Google-annonser