Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Evolutionslära Evolutionsteorin – naturvetenskapens modell för att förklara verkligheten Alla accepterar inte vetenskapens förklaring. Exempel på andra.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Evolutionslära Evolutionsteorin – naturvetenskapens modell för att förklara verkligheten Alla accepterar inte vetenskapens förklaring. Exempel på andra."— Presentationens avskrift:

1 Evolutionslära Evolutionsteorin – naturvetenskapens modell för att förklara verkligheten Alla accepterar inte vetenskapens förklaring. Exempel på andra förklaringsmodeller är till exempel kreationismen

2 Vad är evolution? evolution betyder utveckling
evolutionsteorin beskriver hur alla jordens arter utvecklats från enklare former av liv till mer avancerade varelser. Exempelvis från encelliga organismer till flercelliga. förklarar hur jordens mångfald av arter uppkommit genom att arter delats i flera grenar. Till exempel delar människoaporna ursprung i en gemensam stamfader.

3

4

5 De olika stadierna i däggdjurs fosterutveckling påminner om fosterutvecklingen hos fiskar, groddjur och kräldjur.

6 Charles Darwin

7 Tanken om att det pågår en ständig evolution är inte ny
Tanken om att det pågår en ständig evolution är inte ny. Redan i antikens grekland förekom dessa tankar. Det som gjorde Charles Darwin berömd var att han presenterade en mekanism som på ett trovärdigt sett förklarade hur evolutionen går till, Denna mekanism kallas naturligt urval

8 Evolutionens drivkrafter
Naturligt urval – I alla arter finns det variationer mellan individer. Vissa individer har anlag som ger dem konkurrensfördelar i jämförelse med de som saknar dessa anlag. (skalbaggs-exempel) De individerna som är bäst anpassade till sin omgivning har störst chans att överleva och fortplanta sig. På så sätt förs de anpassade anlagen vidare och arten kan långsamt förändras – evolvera. Mutationer – En mutation är en slumpmässig förändring av den genetiska koden hos en organism. Mutationerna gynnar det naturliga urvalet eftersom de bidrar till att skapa de variationer som finns mellan individerna.

9 Slumpen/Genetisk drift – en annan faktor som påverkar evolutionen är genetisk drift, vilket är detsamma som slumpmässiga faktorer. Dessa kan vara exempelvis jordbävningar, vulkanutbrott och översvämningar.

10 Evolution – Livets uppkomst
4.6 miljarder år sedan Solsystemet växer fram ur ett stort gasmoln. Jorden är ett glödande klot, svalnar med tiden och får en fast skorpa. Atmosfären saknar syre. Vattenånga och koldioxid tillförs genom kometnedslag. Regn bildar de första sjöarna och haven.

11 3.5 miljarder år sedan Det första livet De äldsta fossilen man funnit är från denna period Vad är liv? Inre konstans (homeostas) Förökning (reproduktion) Ämnesomsättning (Metabolism) Arvsmassa (DNA) Förmåga att röra sig (i rummet eller i sig själva) Enklaste formen av liv har uppstått. Dessa kallas Prokaryoter (celler utan kärna). Hit hör alla bakterier

12 2 teorier om hur livet uppstod på jorden
Exterrestrisk – liv från rymden Liv uppstod ur varma källor Troligen under jord, skyddat från strålning och meteoritnedslag. Högt tryck och värme kan ha utgjort den energikälla som var ”gnistan” för livets uppkomst (andra teorier finns)

13 2.5 miljarder år sedan Livet utvecklas, vissa bakterier lär sig utnyttja solen som energikälla. Koldioxid + vatten + solenergi  druvsocker + syre FOTOSYNTESEN Sakta men säkert steg syrehalten i atmosfären. Idag 21% Giftigt för många Konkurrensfördel för vissa Ökad syrehalt ger ökad ozonhalt  ozonlagret börjar bildas Syrgas = O2 ozon = O3

14 miljarder år sedan Mer avancerade celler utvecklas, ex Eukaryoter (celler med kärna) Endosymbiosen – Celler börjar utnyttja varandras egenskaper Från encelligt till flercelligt Celler i kolonier började samarbeta Olika cellgrupper specialiserade sig på olika saker

15 Jordens klocka

16 Jordens klocka

17 Sexuellt urval – en faktor som i viss grad motverkar det naturliga urvalet.
Medan det naturliga urvalet gynnar de som är bäst lämpade för överlevnad gynnar det sexuella urvalet de som lyckas locka till sig flest partners att para sig med. Ett exempel är påfågelhannen vars praktfulla fjädrar lockar till sig honor men knappast underlättar att undkomma rovdjur.

18 Vilka faktorer stödjer evolutionsteorin?
Fossil – när man undersöker fossil inlagrade i bergarter finner att äldre fossil är enklare uppbyggda medan de yngre gradvis blir mer avancerade. Man har också hittat länkar mellan gamla fossil och djur och växter som lever idag. Detta tyder på att en utveckling ägt rum. Kroppsliga likheter. Olika arters liknande kroppsuppbyggnad kan bara förklaras med att de delar en gemensam anfader men utvecklats åt olika håll. Man kan exempelvis jämföra frambenen hos människor, katter, valar och fladdermöss och finna att skelettet är uppbyggd enligt samma grundplan.

19

20 Människans utveckling

21 Primater (herredjur) Halvapor Apor Människoapor

22 Sydapor (Australopithecus)
3-4 milj. År Östafrika Öppen terräng Upprätta

23 Homo habilis 2 milj år Tillverkar redskap

24 Homo erektus 0,5-1,5 milj år Stor spridning Ökande intelligens Eld
Kläder Skydd

25 Homo sapiens år

26 Neandertalmänniskan Neanderthal 1856 Styrka Kraftigt byggda Grottor
Religiösa handlingar Begravning år

27 Homo sapiens sapiens Nutidsmänniskan Afrika 50 000 år Vapen
Välutvecklad hjärna


Ladda ner ppt "Evolutionslära Evolutionsteorin – naturvetenskapens modell för att förklara verkligheten Alla accepterar inte vetenskapens förklaring. Exempel på andra."

Liknande presentationer


Google-annonser