Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Jorden och livets skapelse

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Jorden och livets skapelse"— Presentationens avskrift:

1 Jorden och livets skapelse

2 Vetenskapen

3 Universum bildas 13,7 miljarder år sedan – Universum bildas – Big Bang

4 Jorden och solen bildas
4,5 miljarder år sedan – Jorden och solen bildas från en gammal stjärna som exploderade. Till att börja med var jorden ett brinnande klot. Jorden var väldigt het och till stor del smält. En tung kärna av järn och nickel omgavs av lätt mantel och tunn skorpa, som främst bestod av kisel och syre. Vulkaner var aktiva, jordytan bombarderades av meteoriter. Efter ungefär 200 miljoner hade det yttersta lagret svalnat och bildade jordskorpan. Den första atmosfären bestod av kväve, koldioxid och vattenånga, men inget syre. Under kraftiga och ihållande regn bildas floder, sjöar och hav. Hur såg kontinenterna ut? Rörde de sig över jordens yta som nutida kontinenter? Vi vet inte - den äldsta jordskorpan är försvunnen. Endast små rester finns kvar. De är miljoner år gamla

5 3,5 miljarder år sedan – Livet uppstår
De första levande organismerna var enkla och bestod av en enda cell. De levde i haven för miljoner år sedan. Nu fanns kontinenter i en stabil jordskorpa. De rörde sig likt nutida kontinenter. Exakt hur, vet vi inte: Jättekontinenter kanske bildas och spricker sönder flera gånger, berg byggs upp och bryts ned. Syre ökade i atmosfären. Det kom från blågröna bakterier i havet.

6 De första djuren och växterna
550 miljoner år sedan– de första djuren i haven 510 miljoner år sedan– det första landväxterna 245 miljoner år sedan – det första däggdjuren på land

7 200 miljoner år sedan Kontinenterna samlades till en jättekontinent, Pangea. I öster ligger Tethyshavet. Pangea delades i två kontinenter: en nordlig, Laurasien och en sydlig, Gondwana. 150 miljoner år sedan – första fågeln år sedan – första människan ”Homo sapiens”

8 Kristendom/Judendom Bibeln Torarullarna

9 Bibeln Dag 1: Gud skiljer ljuset från mörkret, och Gud kallar ljuset för "dag" och mörkret för "natt". Dag 2: Gud delar upp vattnet på jorden i två delar, och ett valv som Gud kallar för "himmel" skiljer dessa åt. Dag 3: Gud skapar det torra landet, och på det torra landet skapar Gud all växtlighet. Dag 4: Gud skapar solen, månen och stjärnorna, till att utmärka tider, dagar och år. Dag 5: Gud skapar alla vattenlevande djur och alla fåglar efter sina slag. Dag 6: Gud skapar de marklevande djuren: vilda djur, boskapsdjur och kräldjur efter sina slag. Till sist skapar Gud även människan till sin avbild. Dag 7: Gud vilar från sitt skaparverk, och välsignar och helgar den sjunde dagen.

10 Islam Koranen

11 Koranen De sex utvecklingsepokerna (dagarna) kan vara som följer:
Himlarna och jorden var ett och klövs. Himlarna var rök. (Gas, plasma) Iordningställandet, skapandet av sju himlar och sju jordar på två dagar, solljus och mörker, dag och natt. Tidsperioden för jordens svalnande, bergsformation. Vatten och grönska på jorden även djur i vattnet och på jorden. "Vilka är svårast att skapa. I eller himmelen? Han har byggt den, han har rest dess tak och fullkomnat den, Han har gjort natten mörk och frambringat dagsljuset, och jorden har han brett ut efter detta, Han har frambringat vatten och bete ur den, och bergen har Han satt fast"(79:27:32). Skapandet av Adam och hans hustru och nedkomsten till jorden för att bosätta sig. "Han har skapat människan av lera som i keramiska kärl" (55:14).

12 Finns det en konflikt mellan vetenskapen och det som står i Koranen/Bibeln?


Ladda ner ppt "Jorden och livets skapelse"

Liknande presentationer


Google-annonser