Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Evolution -evolutionsläran förklarar hur livet uppstod och hur det levande hela tiden förändras.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Evolution -evolutionsläran förklarar hur livet uppstod och hur det levande hela tiden förändras."— Presentationens avskrift:

1 Evolution -evolutionsläran förklarar hur livet uppstod och hur det levande hela tiden förändras

2 Charles Darwin 1809 – 1882 Engelsman Biolog, zoolog, geolog och teolog
1859 – Om arternas uppkomst Blev hånad först men sen blev hans teori accepterad

3 Miljön förändras Miljön förändras hela tiden
Katastrofer Långsamma förändringar Klimatförändring beroende på människan Vissa arter gynnas av miljöförändringarna medan andra dör ut. Olika arter har olika lätt för att anpassa sig till miljöförändringarna.

4 Naturligt urval Slumpen avgör vilka anlag du får från respektive förälder. Det föds fler ungar än vad som kan överleva. Miljön samverkar med dina gener genom att ge oss olika förutsättningar för överlevnad. Detta leder till konkurrens mellan individerna. Olika individer kommer att kunna skaffa olika mycket mat. Genom detta sorterar miljön ut det bästa individerna som kommer att få flest ungar

5 Sexuell selektion Det är honorna som väljer ut vilken hane de vill fortplanta sig med. Detta leder till olika beteende hos hanarna Vissa slåss Vissa dansar Vissa skaffar ”fina fjädrar” Vissa skaffar mat Osv Den sexuella selektionen avgör vem som får para sig medan det naturliga urvalet avgör vilka ungar som sen överlever.

6 Utveckling - förändring
Utveckling bygger på att det finns mutationer. De flesta mutationer är av ondo. När miljön förändrats kan dock vissa mutationer ge en fördel och detta är grunden till evolution. Det är arten som utvecklas inte individen.

7 Genetisk variation Utveckling sker genom att alla olika individer inom en art är genetiskt OLIKA. Desto större variation det finns inom arten mellan individerna desto större chans har arten för att överleva miljöförändringar. Självbefruktning lönar sig inte (förutom när miljön är VÄLDIGT STABIL) Sexuell förökning leder till nya genkombinationer.

8 Bevis för evolution Man hittar fossil idag av arter som inte längre existerar. Genom studier av olika jordlager finner man bevis på att jorden är betydligt äldre än vad tidigare teorier säger. Likheter mellan foster avslöjar att vi har ett gemensamt ursprung. Anatomiska likheter men olika funktion avslöjar också ett gemensamt ursprung.

9 Vägen till liv på jorden
Big Bang sker för ca 13,7 miljarder år sedan.

10 Vägen till liv på jorden
Solen bildas för ca 5 miljarder år sedan. Jorden bildas för ca 4,6 miljarder år sedan.

11 Vägen till liv på jorden
Inom en miljard år har liv uppkommit på jorden – för ca 3,6 miljarder år sedan. Hur?

12 Hällregn, åskväder och sprutande vulkaner
Atmosfären saknade syre och ozon vilket gjorde att solen brände marken Planeten täcktes av varma hav med låg salthalt Atmosfären bestod av kväve, koldioxid, väte och vattenånga (metan, ammoniak, svavelväte ock kolmonoxid tror man också)

13 Vägen till liv på jorden
I urhaven bildas sedan olika större molekyler med hjälp av energin i åskblixtar. Allt större molekyler bildar sedan de första cellerna och så småningom fotosyntes (Blågröna bakterier) för ca 2 miljarder år sedan. Med fotosyntesen blir atmosfären allt mer syresatt och det ger förutsättningen för växter och djur på jorden.

14 Viktiga hållpunkter 700 miljoner år sedan – Första djuren
600 – 400 miljoner år sedan – Alger, ryggradslösa djur, leddjur, fiskar och landväxter 400 – 200 miljoner år sedan – Insekter, groddjur, fröväxter, kräldjur, däggdjur, fåglar och dinosaurier miljoner år sedan – Dinosaurier 70 – 65 miljoner år sedan – Dinosaurier dör ut 60 miljoner år sedan – Blomväxter 50 – 40 miljoner år sedan – Moderna däggdjur 30 miljoner år sedan – Apor 10 miljoner år sedan – Människoapor 2 miljoner år sedan – De första i släktet Homo


Ladda ner ppt "Evolution -evolutionsläran förklarar hur livet uppstod och hur det levande hela tiden förändras."

Liknande presentationer


Google-annonser