Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Jordens och livets utveckling

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Jordens och livets utveckling"— Presentationens avskrift:

1 Jordens och livets utveckling

2 Jordens födelse Jorden bildades tillsammans med resten av solsystemet för 4,6 miljarder år sedan Under bildandet så krockade jorden med annan materia som fanns i dess omloppsbana och inom gravitationsfältet. Från början var hela klotet en het, flytande massa där skorpan med tiden svalnade av (drygt 4 miljarder år sedan).

3 Det skedde ständiga vulkanutbrott som fyllde atmosfären med vattenånga och andra gaser.
När jordytan svalnade av och bildade en jordskorpa, kondenserades vattenångan Atmosfären fylldes med vattenånga och tillslut utbröt stora regn och åskväder. Haven bildades.

4 Det finns olika teorier om hur det första livet uppstod på jorden
1 Man har hittat meteoriter med organiskt material En teori är att jorden krockat med en sådan meteorit och därav har ”ursprungsämnen” för liv förts över till jorden.

5 2 Blixtnedslagen från de våldsamma åskoväder omvandlade ämnen i atmosfären till ”ursprungsämnen”.

6 Vilka är de olika ämnena som är förutsättning för liv på jorden?
När blixtarna slog ner omvandlades ämnen i atmosfären till kvävebaser och aminosyror (fettsyror) Dessa ämnen är förutsättning för att protein och DNA ska kunna bildas. Kvävebaserna bildade långa kedjor – DNA Aminosyrorna bildade hinnor - cellmembran

7 Förökning – en förutsättning för liv
Innanför cellmembranet fanns nu dessa DNA strängar De utvecklade förmågan att kopiera sig själva för att kunna föröka sig Cellen delar sig till två nya celler som blir exakt lika varandra.

8 Allt liv behöver energi
För 3,5 miljarder år sedan uppstod det första livet. De första encelliga organismerna var prokaryoter, dvs de hade inga organeller som cellkärna, mitokondrier osv. De var oberoende av syre och levde på kolföreningar samt vulkaniska gaser Dessa enkla organismer levde under vattnet eller under markytan

9 2,5 miljarder år sedan, autotrofernas uppkomst
För 2,5 miljarder år sedan utvecklades autotrofa organsimer. Dvs encelliga varelser som med hjälp av koldioxid och vatten och solljus bildar syre och socker. Detta kallas för fotosyntes. Solljuset kunde då användas för uppbyggnad och energi Det livsviktiga syret hade nu bildats

10 1,5 miljarder år sedan – eukaryoternas uppkomst
Eukaryot cell – en cell med cellkärna och andra organeller Bildade cellkolonier – viktigt då utvecklingen ledde till uppkomsten av flercelliga organismer Celler med cellkärna kan samarbeta med varandra och bli specialiserade. Dvs de kan bilda olika vävnader. Amöba – encellig Växter och djur – flercelliga

11 Flercelligt liv 650 – 700 miljoner år sedan – Tidiga former av flecelligt liv - ryggradslösa djur som ringmaskar, maneter och koraller 400 miljoner år sedan – de första växterna på land 360 miljoner år sedan – de första ryggradsdjuren För runt 250 miljoner år sedan har alla stora grenar inom växt och djurliv bildats.

12 251-65,5 miljoner år sedan Dinosaurie-eran
Reptilernas tid varade i över 150 miljoner år Spår vi kan se från dem idag är fossiler som ben och fotavtryck i berggrund. De storsta djuren som levt på vår jord. Viktig grupp som utvecklades under denna tiden var fåglarna De första blommande växterna dök upp under den här tiden De första däggdjuren uppstod. Massutdöendet för dinosaurierna gjorde att fåglar och däggdjur kunde sprida ut sig och ta över jorden

13


Ladda ner ppt "Jordens och livets utveckling"

Liknande presentationer


Google-annonser