Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Cellen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Cellen."— Presentationens avskrift:

1 Cellen

2 Cellens uppbyggnad och funktion
Kroppsvikten = vatten Trots detta en fast och stabil form, hur är detta möjligt? Vattnet återfinns i stor mängd inuti dina celler omgiven av ett fettrikt membran (hydrofoba egenskaper) Allt liv är knutna till celler, antingen en enda cell eller flera celler

3 Celler = liv Celler är den minsta enheten av liv, varför?
Celler anses som levande därför att: Den har en egen metabolism Den kan reproducera sig Den styrs av ett genetiskt program Den kan kommunicera & reagera med omgivningen

4 Celler = liv Liv uppstod för ca 4 miljarder år sedan
Hur uppstod då cellen? Kanske genom en s.k. kemisk evolution där komplexa (Lipider, Kolhydrater, Proteiner & Nukleinsyror) molekyler bildades ur enklare ämnen (kväve, väte, kol,..) T.ex. aminosyror bildar proteiner, socker, fosfat & kvävebaser bildar nukleinsyror o.s.v.

5 En cell bildas Före det att första cellen bildades har ämnen såsom nukleinsyra, proteiner, kolhydrater etc. ”svävat” fritt utan någonstans att bo…. Dessa ämnen kom tillsammans med vatten att bilda små blåsor, avskilt från omgivningen Hos vissa blåsor började ämnena samverka och därmed uppstod liv på jorden

6 Två (tre) olika sorters celler
Den första levande organismen var encelliga s.k. prokaryota celler Dessa organismer var enkelt byggda utan inre membranomslutna organeller Efter ca 2 miljarder år så uppstod mer komplicerade celler s.k. eukaryota celler

7 Eukaryota - djurceller
Cellmembran Cellvätska Cellkärna Mitokondrie Ribosomer Endoplasmatisk retiklet Golgiapparaten Lysosomer

8 Eukaryota djurceller Cellmembranet Cellkärnan
En tunn, oljeliknande hinna med instuckna proteiner. Dessa för att reglera vilka ämnen som får passera in & ut ur cellen Cellkärnan Membranomsluten organell som innehåller kromosomerna. I kromosomerna återfinns generna som är avsnitt av DNA. Dessa talar om vilka proteiner som skall tillverkas

9 Eukaryota djurceller Mitokondrien Ribosomerna
Den del av cellen som utvinner energi i form utav cellandningen (cellens kraftverk). Innehåller eget DNA & tros härstamma från en bakterieliknande prokaryot cell. Ribosomerna Små kroppar där aminosyrorna sätts samman till proteiner

10 Eukaryota djurceller Lysosomer Golgiapparaten Endoplasmatiska retiklet
Små organeller som städar upp i cellen genom att de bryter ner döda eller skadade celler samt angriper främmande partiklar Golgiapparaten Organell som sorterar och paketerar proteiner så att de hamnar på rätt ställe Endoplasmatiska retiklet Organell som transporterar ämnen runt om i cellen

11 Eukaryota - växtceller
Innehåller Cellmembran Cellvätska Cellkärna Mitokondrier Ribosomer Vakuol Kloroplast Cellvägg (cellulosa)

12 Eukaryota celler - Växter
Kloroplast Organell som innehåller klorofyllmolekyler som fångar in solljus. Här utvinns energi i form utav fotosyntes där oorganiska ämnen omvandlas till organisk (socker) Vakuolen Ett vätskefyllt hålrum som trycker mot cellväggen. (Förvaring av vatten) Cellvägg Vägg som omger växtcellen bestående av cellulosa

13 Prokaryota celler Cellmembran Cellvägg Cellvätska Ribosomer
Bakteriekromosom Plasmider Saknar: Golgi, ER, Mitokondrier, Kärna


Ladda ner ppt "Cellen."

Liknande presentationer


Google-annonser