Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Celler, organ och organsystem

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Celler, organ och organsystem"— Presentationens avskrift:

1 Celler, organ och organsystem

2 Jämförelse av två celler
Växtcell Djurcell

3 Växtcell Växtceller har samma typer av organeller som djurcellen, men de har också en stor vakuol (vätskefyllt hålrum), som spänner ut cellen. Dessutom har gröna växter kloroplaster (klorofyllkorn), som gör att växten kan fotosyntetisera.

4 Djurcell Cellmembran Golgiapparat Mitokondrie Cellkärna Ribosomer
Lysosom Endoplasmatiskt nätverk (ER) Cytoplasma

5 Cellens organeller - Cellkärnan
I cellkärnan finns de DNA-molekyler som innehåller vår arvsmassa. Cellkärnan styr cellens funktioner och bestämmer vilka proteiner som ska tillverkas. När cellen ska dela sig rullar DNA-trådarna ihop sig till kromosomer.

6 Cellens Organeller - Mitokondrierna
Mitokondrierna är cellens energiverk. Där sker cellandningen och kolhydrater, fetter och proteiner bryts ner för att energi ska kunna bildas. Celler med hög energiförbrukning (t ex muskelceller och leverceller) kan ha flera hundra mitokondrier.

7 Cellens Organeller - Lysosomer
Lysosomerna städar cellen och tar hand om cellens avfall.

8 Cellens Organeller - Ribosomer
I ribosomerna sätts olika proteiner ihop med recept från DNA. Byggstenarna som används till proteinerna är aminosyror som vi får i oss från maten. Ribosomerna sitter dels på ER (Endoplasmatiskt Retikulum), dels fritt i cytoplasman.

9 Cellens Organeller - Endoplasmatiska nätverket och Golgiapparaten
Det endoplasmatiska nätverket är ett transportsystem av platta rör och blåsor. Det som transporteras är proteinerna som bildas. Dessa sorteras, paketeras och får en ”märkning” i Golgi-apparaten, för att sedan skickas ut ur cellen till rätt plats i kroppen.

10 Cellens Organeller - Cytoplasman
Cytoplasman är den geléaktiga vätskan som omger cellens organeller. I den finns vatten, salter, näringsämnen och olika sorters proteiner.

11 Cellens Organeller - Cellmembranet
Cellmembranet är cellens ”skal”. Cellmembranet fungerar som ett skydd och hindrar vattenlösliga ämnen från att föras ut ur cellen. I cellmembranet finns speciella kanaler som kan föra in ämnen som cellen behöver, eller ut ämnen som ska bort från cellen.

12 Vävnader och organ Celler som liknar varandra och som har samma uppgift, bildar tillsammans en vävnad. Olika typer av vävnad bygger tillsamans upp organ. Hjärtat är t ex uppbyggt av bl a muskelvävnad och nervvävnad.

13 Organsystem Organ som arbetar tillsammans, kallas för ett organsystem. Tre exempel på det är matspjälkningssystemet, nervsystemet och immunförsvaret.


Ladda ner ppt "Celler, organ och organsystem"

Liknande presentationer


Google-annonser