Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Transkriptionen Niklas Dahrén.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Transkriptionen Niklas Dahrén."— Presentationens avskrift:

1 Transkriptionen Niklas Dahrén

2 Innehållet i denna undervisningsfilm:
Översikt över proteinsyntesen Transkriptionen Modifiering (bearbetning) av mRNA Innehållet i denna undervisningsfilm:

3 Fler filmer på samma tema:
Från gen till protein Den genetiska koden Translationen Fler filmer på samma tema:

4 Sammanfattning över proteinsyntesen
1. Transkription: DNA-molekylen öppnas upp vid en specifik gen och enzymet RNA-polymeras gör en genkopia (mRNA). 1. Transkription: 2. Bearbetning av genkopian (mRNA): Innan mRNA:t kan användas i ribosomen måste det bearbetas. Det viktigaste som sker i denna bearbetning är att onödiga delar som kallas för ”introner” klipps bort. Efter det sammanfogas de viktiga delarna ”exonerna” med varandra. 2. Bearbetning av genkopian (mRNA) 3. mRNA:t transporteras ut ur cellkärnan: mRNA:t bildas i cellkärnan medan ribosomerna finns utanför cellkärnan. mRNA:t måste därför transporteras ut. 3. mRNA:t transporteras ut ur cellkärnan 4. Translation: 4. Translation: Ribosomen tillverkar ett protein genom att koppla samman ett stort antal aminosyror i rätt ordning. För att kunna göra detta måste ribosomen läsa instruktionen som står i genkopian. Ett protein byggs Stora subenheten mRNA Lilla subenheten

5 Översikt över proteinsyntesen
Blodkärl Cell DNA-molekyl tRNA (transportbilar) Gen (proteinritning) Cellkärna RNA-polymeras Exoner Intron Genkopia (mRNA) Spliceosome 1. Transkription 2. Bearbetning av mRNA 3. Transport av mRNA till ribosomen Aminosyror (byggmaterial) 4. Translation Peptidbindning Ribosom (proteinfabrik) Gjord av: Niklas Dahrén

6 Till slut har vi fått en lång aminosyrakedja= ett protein!

7 Syftet med transkriptionen
Transkription betyder ”avläsning”. Den genetiska koden i en specifik gen avläses och en genkopia tillverkas (mRNA). Genkopian (mRNA) används sedan i translationen för att tillverka ett protein.

8 Transkriptionen Källa:

9 Den genetiska koden Gen Gen (en liten bit av DNA) A C T A A T C A C G
Transkription AA AA AA AA AA A U G U U A G U G C C U U G A Genkopia (mRNA) mRNA Kodon Kodon Kodon Kodon Kodon Metionin Leucin Valin Prolin Stopp Translation DNA-sekvens: TAC – AAT – CAC – GGA – ACT mRNA-sekvens: AUG – UUA – GUG - CCU - UGA Aminosyrasekvens: Metionin – Leucin – Valin – Prolin - Stopp Protein Aminosyror ihopkopplade till ett protein Kodon= tre kvävebaser (triplett) som kodar för en specifik aminosyra

10 Skillnaden mellan DNA och RNA
Enkelsträngad. Kvävebaser: Adenin, Uracil, Guanin och Cytosin. Sockermolekyl: Ribos. Funktion: Assisterar i cellens proteintillverkning. Dubbelsträngad. Kvävebaser: Adenin, Tymin, Guanin och Cytosin. Sockermolekyl: Deoxyribos. Funktion: Innehåller den genetiska koden som styr cellens tillverkning av RNA och proteiner.

11 Olika typer av RNA mRNA: Genkopia. tRNA: Transporterar aminosyror från cellmembranet till ribosomerna. rRNA: Bygger upp ribosomerna tillsammans med olika proteiner.

12 Transkriptionsfaktorer
Transkriptionsfaktorer är proteiner som behövs för att en gen ska avläsas (alltså för att transkriptionen ska starta). Varje gen aktiveras av specifika transkriptionsfaktorer. Olika gener är aktiverade i olika celltyper: Alla gener finns i alla celler men i t.ex. nervceller är enbart ”nervcellsgenerna” aktiverade av transkriptionsfaktorer och i levercellerna är enbart ”levercellsgenerna” aktiverade av transkriptionsfaktorer.

13 Transkriptionsfaktorerna binder till promotorn som sitter före genen
Promotorn är en DNA-sekvens som sitter alldeles före genen. Till promotorn kan transkriptionsfaktorer + RNA-polymeraset binda. RNA-polymeraset åker längs med DNA-molekylen ända tills den träffar på en transkriptionsfaktor. RNA-polymeraset binder till transkriptionsfaktorn och börjar sedan transkribera den aktiverade genen. RNA-polymeraset transkriberar enbart gener som har blivit aktiverade av transkriptionsfaktorer. RNA-polymeras Transkriptions-faktor Transkription Gen 1 Promotor Gen 2

14 Vår livsstil kan påverka vilka gener som uttrycks!
Transkriptions-faktor Styrketräning Tillväxthormon RNA-polymeras Transkription Promotor ”Muskelgen” Större muskler ”Muskelprotein” ”Muskel-mRNA”

15 Modifiering (bearbetning) av mRNA
mRNA (genkopia) 5` Exon Intron Exon Intron Exon 3` Huva Poly(A)-svans (består av många A) 1. En 5`-huva appliceras till 5`-änden 2. En ”Poly(A)-svans” appliceras till 3`-änden 3. Intronerna klipps bort av ett enzym som kallas ”spliceosome” (splitsning) 4. Exonerna sammanfogas 5. mRNA:t är redo att transporteras ut från cellkärnan till en ribosom

16 Se gärna fler filmer av Niklas Dahrén:


Ladda ner ppt "Transkriptionen Niklas Dahrén."

Liknande presentationer


Google-annonser