Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Jordens processer som formar jordytan

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Jordens processer som formar jordytan"— Presentationens avskrift:

1 Jordens processer som formar jordytan
Hur uppstår: Vulkaner, jordbävningar, jordskred, tsunamis, bergskedjor och glaciärer?

2 Jordens uppbyggnad Jordskorpan – hårt skal
Tunnast under haven. Tjockast under bergen. Under jordskorpan finns manteln. I manteln är det så varmt så bergarterna är flytande. (MAGMA) Allra längst in i jorden finns kärnan. Avstånd från jordskorpa till kärnan är km.

3 PANGEA Jordskorpan sitter inte ihop. Den är uppdelad i plattor. Plattorna rör sig och jordytan förändras. 200 milj år sedan fanns det en enda kontinent. PANGEA. Sedan började PANGEA dela på sig i flera mindre plattor, plattorna gled isär.

4 Jorden är uppbyggd av litosfärplattor

5 Plattorna kan: -krocka med varandra -glida isär från varandra -glida längst med varandra
Om plattorna glider isär, från varandra, krockar eller hakar fast i varandra kan jordbävningar / jordskalv eller vulkaner uppstå.

6 Vulkaner Hur bildas en vulkan?
En vulkan bildas genom att magma väller upp från jordens inre. När den heta magman kommer upp till jordytan kallas den lava. Där kyls den ned av vatten eller luft och stelnar. På så sätt kan ex nya öar uppstå. Om lavan är trögflytande kan den fastna inuti vulkanen. Mer och mer lava samlas och trycket i vulkanen ökar. Till slut får vulkanen ett utbrott där lavan kastas långt upp i luften. Rökmolnet som bildas innehåller aska och gaser. Gasen är giftig.

7

8 100 vulkaner i Europa… ETNA
…som haft utbrott de senaste åren. …men alla är inte aktiva idag. -Vulkan på Sicilien. -En av världens mest aktiva vulkaner. -Utbrott var femte år. - Förstört hela städer. 3 300 m över havet.

9 Jordbävningar Hur startar en jordbävning? Områden som ligger på gränsen mellan jordskorpans plattor orsakas ofta av jordbävning. Plattorna glider inte smidigt förbi varandra utan hakar bland i varandra och fastnar. Då byggs spänningar upp och är spänningen är tillräckligt stor lossnar plattorna från varandra. De kan förflytta sig flera meter på en gång. Under en jordbävning skakar marken i ett stort område. Hus kan rasa, vägar spricka och människor skadas.

10 Styrkan i ett jordskalv mäts i Richterskalan
Styrkan i ett jordskalv mäts i Richterskalan. Det är en skala från 1 och uppåt. De kraftigaste skalven man uppmätt har haft styrkan 9. Det är ungefär 1000 gånger kraftigare än den största atombomb som sprängts på jorden.

11 Jordskred Vad är ett jordskred? Områden som är branta och har lösa jordlager kan drabbas av jordskred. Då sätts stora mängder jord i rörelse. Det kan orsakas av häftiga regn eller jordbävningar. Ett jordskred kan förändra ett område snabbt. Stora jordskred kan dra med sig hus och vägar.

12

13 Tsunami Hur bildas en tsunami? Om en jordbävning sker på havsbotten kan den skapa jättelika vågor, tsunamier. Jordbävningen gör att stora mängder vatten sätts i rörelse. Vattnet rusar fram i hög fart och når till slut kusterna. Där havet blir grundare byggs en jättelik våt upp som sveper in över land.

14

15 Glaciärer Hur bildas en glaciär? En glaciär uppstår ofta i berg- eller polartrakter av att snö samlas och inte hinner smälta undan. Snön lägger sig lager på lager. Ibland kan den av sin egen tyngd omvandla snön till is av trycket och den stora glaciären kan sättas i rörelse.

16 Bergskedjor Hur bildas en bergskedja? Där plattor stöter ihop med varandra kan höga berg bildas. Kollisionen gör att jordskorpan pressas ihop. Det leder till att berggrunden veckas och sakta höjs uppåt.

17

18 EROSION Allt berg som byggts upp på jorden bryts sakta ned. Varför?
Flera krafter förändrar landskapet. rinnande vatten HUR? vågor glaciärer vinden


Ladda ner ppt "Jordens processer som formar jordytan"

Liknande presentationer


Google-annonser