Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Repetition inför NP Lektion 4

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Repetition inför NP Lektion 4"— Presentationens avskrift:

1 Repetition inför NP Lektion 4
Genetik

2 I cellkärna – ett bestämt antal kromosomer
Finns i varje cells cellkärna Ses då cellen delar sig Människan har 46 st kromosomer (23 par). 23 från far (spermien) och 23 från mor (äggcellen). Könsceller fås efter reduktionsdelning = celler med 46 kromosomer delas till celler med 23, sker i äggstockarna och testiklarna.

3 Vad bestämmer om det blir en pojke eller flicka
X Y XX X Y X X XY

4 Reduktionsdelning Kromosomerna gör en kopia av sig själva.
Kromosomer av samma sort paras ihop Kromosomer lägger sig mitt i cellen. Kromosomer av samma sort kan byta små bitar med varandra. Kromosomer ¨går odelade åt varsitt håll i cellen.

5 Reduktionsdelning 5. Två dotterceller erhålls, var och en med halva kromosomtalet (2 kromosomer istället för 4). 6. Kromosomerna lägger sig mitt i cellen och delas. 7. Resultatet av reduktionsdelning blir fyra dotterceller med enkel kromosomuppsättning.

6 Hur fungerar arvsanlagen?
DNA är mycket lång molekyl. Generna består av bitar av DNA- molekylen. DNA- molekylen delar sig på längden. De två halvorna blir två nya DNA- molekyler genom att ta upp kvävebaser från cellplasma. Kvävebaser: A T G C

7 Hur fungerar arvsanlagen?
3. Kvävebaserna kan inte sitta ihop hur som helst. A kan bara paras med T, och C kan bara paras med G.

8 Varje kromosom innehåller
DNA (lång spiralformad molekyl) DeoxiriboNukleinAcid (syra) Två ”pärlhalsband” Tvinnade ”Pärlorna”= byggstenarna kallas nukleotider

9 Gener En gen är den minsta ärftliga enheten.
Kroppsceller är diploida, de har en dubbel uppsättning av kromosomer. Könsceller är haploida, de har enkel uppsättning av kromosomer. Genotyp = ger information om arvsanlagen Fenotyp = ger information om fenotypen

10 Mutationer Ibland misslyckas DNA med att bygga upp en perfekt kopia av sig själv. Då förändras DNA- molekylen. Sådana förändringar kallas mutationer. När en gen i en könscell utsätts för mutation kommer det nya förändrade anlaget att ärvas från generation till generation.

11 Mutationer De flesta mutationer är dåliga och minskar individens livsduglighet. I sällsynta fall leder det till förbättringar. Det är dessa förbättringar som gör det möjligt med utveckling och anpassning till nya miljöer. Mutationer är inte slumpmässiga.

12 Downs syndrom En person med Downs syndrom har en extra kromosom som är belägen i kromosompar 21.

13 Nedärvning Anlagen för en viss egenskap kan vara antingen dominanta (RR) eller recessiva (rr). För att recessiva anlag skall föras vidare till nästa generation måste en av föräldrarna vara dominant bärare eller att båda föräldrarna är recessiva anlagsbärare.

14 GMO GMO = genmodifierade organismer. Exempel på GMO:
Tomat som har gjorts resistent mot köld. Växterna som har gjorts motståndskraftiga mot bekämpningsmedel. Celler ifrån komage som har modifierats till att producera insulin.

15 Kloning Fåret Dolly Man har spekulerat i om det är möjligt att klona utdöda arter


Ladda ner ppt "Repetition inför NP Lektion 4"

Liknande presentationer


Google-annonser