Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ESBL (Extended Spectrum Betalactamase) producerande bakterier

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ESBL (Extended Spectrum Betalactamase) producerande bakterier"— Presentationens avskrift:

1 ESBL (Extended Spectrum Betalactamase) producerande bakterier
E. coli, Klebsiella pneumoniae, Proteus, Salmonella Normalflora i tarm (även gris, kyckling, nötkreatur Urinvägsinfektion, sepsis, mm Resistensmekanism: Bakterien bildar ett enzym (betalaktamas) som bryter ner alla penicilliner och cefalosporiner Resistensen är överförbar mellan bakterier Ofta multiresistenta Miljö: överlever kort tid

2 Antibiotikaval vid ESBL-produktion Extended Spectrum BetaLactamase = enzym som bryter ner betalaktamantibiotika E-coli Klebsiella Proteus ESBL Multiresistent Amimox Trimetoprim Selexid Furadantin Ciprofloxacin Cefadroxil Zinacef Claforan Fortum Tazocin Nebcina Tienam/Meronem Trimetoprom Tienam 2

3 ESBL Smittvägar Indirekt via händer, sjukvårdspersonal till sår, KAD mm, tarmbärarskap där diarré ger ökad kolonisation Indirekt via föremål och ytor Bärarskap i samhället Prospektiv studie Tängdén, Uppsala, risk för frisk individ 100 friska frivilliga testad neg för ESBL före utrikesresa 24 positiva efter resa (neg före) gastroenterit (travelers diarrrhea) gav mer ESBL (signifikant) Störst risk med resa till Indien (88 %) 5/21 fortsatt positiva efter 6 månader Frankrike 1993 nästan inga Spanien (prevalens) Sjukhus: ,7 % ,8 % Öppenvård: ,3 % ,5 % Friska frivilliga 1991 ? – ,7 % Bärartid Dagar, veckor, år beroende på bakomliggande sjukdom Källa: Tängdén : Foriegn travel and risk for colonization with ESBL Antimicrobes Agents Chemother sept 2010 Källa: Valverd et al 2004 3

4

5

6 VRE Vankomycinresistenta enterokocker
E faecium, E faecalis Normalflora i tarm Låg sjukdomsframkallande förmåga UVI, sepsis, IVA-patienter Resistenmekanism: utbytt aminosyra i byggsten i cellväggen, vankomycin kan ej binda in Enterokocker naturligt resistenta mot de flesta antibiotika Vankomycinresistens medför stora behandlingsproblem Överlever länge (veckor) i miljön Svår att städa bort

7 VRE Smittvägar Reservoarer Bärarskap i samhället Bärartid
Indirekt via händer, sjukvårdspersonal till sår, KAD mm. Indirekt via föremål och ytor. Svårt att få bort när den väl etablerat sig i vården, ex USA där hög förekomst av MRSA lett till ökad användning av Vancocin vid empirisk infektionsbehandling Reservoarer Genom användning av avoparcin (i Europa , i Sverige slutet 70-tal ) finns VRE hos kycklingar, grisar och nötkreatur samt från fruset kött från gris och nöt Gårdsdjur som häst och hund Bärarskap i samhället 40 friska personer från Belgien utan kontakt med sjukvård eller tagit antibiotika senaste året 11 (28 %) hade VRE E.faecium 64 % friska frivilliga som tagit Vancocin p.o. före provtagning I USA finns inte samma spridning i frisk befolkning Bärartid Dagar, veckor, år beroende på bakomliggande sjukdom Källa: Vancomycin-Resistant Enterococci, Cetinkaya, Falk, Mayhall Clin Microb Rev Oct 2008 p 7

8 Epidemiologi

9 VRE i Sverige

10 ”The latest threat in war on antimicrobial resistance”
Spridning av totalresistenta E. coli/ K. pneumoniae från Indien till UK, USA och Tyskland (NMD-1 New Dehli Metallobetalactamase) ”The latest threat in war on antimicrobial resistance” Karbapenemaser – bryter ner alla betalaktamantibiotika ”Are you ready for a world without antibiotics?” ”New superbug found in UK hospitals” "Super-Bakterium" auch in Deutschland” The Lancet Infectious Diseases August 11, 2010 10 10


Ladda ner ppt "ESBL (Extended Spectrum Betalactamase) producerande bakterier"

Liknande presentationer


Google-annonser