Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Epidemiologi, definition, detektionsmetoder

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Epidemiologi, definition, detektionsmetoder"— Presentationens avskrift:

1 Epidemiologi, definition, detektionsmetoder
VRE Epidemiologi, definition, detektionsmetoder

2 Andel vankomycinresistenta Enterococcus faecium (VRE) i blododlingar 2002 & 2007

3 Glykopeptider - verkningsmekanism
Inhiberar petidoglykansyntesen i bakteriecellväggen genom att binda till byggstenen D-alanyl-D-alanin Detta förhindrar tvärbindning av petidoglykanbyggstenarna vilket krävs för bildande av en normal cellvägg

4 Mekanism glykopeptidresistens
Bakterien bildar alternativa enzymer vars produkt är en byggsten (D-alanin-D-lak eller D-alanin-D-ser) som avviker från den normala byggstenens utseende (D-alanyl-D-alanin) De avvikande byggstenarna är ändrade i konfigurationen så att affiniteten för att binda glykopeptider är minskad

5 Mekanism glykopeptidresistens
Produktion av de alternativa byggstenarna räcker ej för resistens. Det krävs även en nedbrytning av de mottagliga byggstenarna med D-alanyl-D-alanin i änden. Hydrolys sker med hjälp av två enzymer Olika resistensvarianter: vanA, vanB, (VanD, VanE, VanG, van C)

6 VanA Resistenselement som utgör en transposon
Kodar för 9 polypeptider med olika funktion ORF1 och ORF2: transpostition vanR och vanS: reglering av resistensgenuttryck vanH och vanA: syntes av D-alanin-D-lac vanX och vanY: hydrolys av petidoglykan precursorer vanZ: okänd Ger resistens både mot vankomycin och teicoplanin

7 VanB Syntes av alternativ byggsten (D-alanin-D-lac)
Liknande organisation och funktion som vanA Skiljer i reglering: ger bara resistens mot vankomycin

8 Glykopeptidresistens enterokocker
Olika typer av glykopeptidresistens (VRE) vanA Förvärvad, höggradig resistens mot både vankomycin och teicoplanin Kodad för av vanA genen E. faecalis, E. faecium vanB Förvärvad, måttlig till höggradig resistens mot vankomycin Kodad för av vanB genen vanC Naturlig, låggradig resistens mot glykopeptider Förekommer naturligt hos E. casseliflavus och E. gallinarum Klinisk relevans av art? OBS! Artbestämning.

9 Screening för VRE RT-PCR (vanA/vanB genen)
Agar screen (glykopeptidinnehållande medium) Chromogen platta selektiv platta Anrikningsbuljong före? Bekräftande PCR vanA/vanB genen samt gen specifik för E. faecalis/E.faecium

10

11 VRE (Vankomycin Resistenta Enterokocker)
Indirekt kontaktsmitta via personalens händer, föremål, tagställen eller kläder vanligast Tillhör tarmens normalflora Överlever länge (veckor) i miljön Risk faktorer för spridning: Diarré, urin- eller faecesinkontinens, sår, dränage, urinkateter

12 MRSA Epidemiologi, risker

13 Andel meticillinresistenta Staphylococcus aureus (MRSA) i blododlingar 2001 & 2007

14 Andel meticillinresistenta Staphylococcus aureus (MRSA) i blododlingar Sverige, isolat per år

15 Resistens hos S. aureus, ca 3000 isolat från 30 svenska laboratorier
Resistens hos S.aureus, ca 3000 isolat från 30 svenska laboratorier. Huvudsakligen sårodlingar. (ResNet)

16 När England och Wales förlorade slaget mot MRSA:
Personalneddragningar,Neddragning av antal vårdplatser,Neddragning av isoleringsplatser och mer kohortvård Förändrad sjuksköterskeutbildning Källa: Health Protection Agency.

17

18

19

20

21

22

23

24 MRSA MeticillinResistenta Staphylococcus aureus
Normalflora: t.ex. hud, näsa, svalg Indirekt kontaktsmitta via händer, föremål, tagställen eller kläder vanligast Direkt kontaktsmitta (sår) Kan överleva länge i miljön (veckor) Risk faktorer för spridning: icke hel hud (sår, drän, katerar)

25 En oundviklig konsekvens av antibiotikabehandling
Antibiotikaresistens En oundviklig konsekvens av antibiotikabehandling


Ladda ner ppt "Epidemiologi, definition, detektionsmetoder"

Liknande presentationer


Google-annonser