Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hur förvärvas resistensgener? Betydelse av resistensmekanism

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hur förvärvas resistensgener? Betydelse av resistensmekanism"— Presentationens avskrift:

1 Hur förvärvas resistensgener? Betydelse av resistensmekanism
”Kromosomal” genom celldelning/arv inom arten ”Överförbar” genetiskt material överförs mellan bakterier inom och mellan arter ofta plasmidmedierad

2 MRSA Meticillinresistenta Staphylococcus aureus
Normalflora: hud, näsa, svalg Sårinfektion, bölder, sepsis Resistensmekanism: utbytt penicillinbindande protein (PBP2a), betalaktamantibiotika kan ej binda in Resistensen medför resistens mot samtliga penicilliner, cefalosporiner och karbapenemer Kromosomal (celldelning/arv) Ibland multiresistenta Kan överleva länge i miljön (veckor)

3 Antibiotikaval vid meticillinsensitiva (MSSA) och meticillin resistenta S aureus (MRSA)
MSSA säkert val före resistens- bestämning MRSA säkert val före Efter resistens- Ekvacillin Heracillin Zinacef Claforan Cefamox Tienam Meronem Tazocin Vancocin Zyvoxid Dalacin Fucidin Aminoglykosider Trimetoprimsulfa Kinoloner Rifampicin 3

4 Staphylococcus aureus
Finns på hud (talgkörtlar), näsa, svalg, perineum….sår Stafylokocker är en av de första bakterierna att kolonisera oss vid födseln - 90% samma stam som modern Bärarskap Var tredje person här i samlingen har just nu S aureus i näsan Ökat bärarskap bland äldre personer, kronisk sjukdom, atopiskt eksem 80 % kommer någon gång att härbärgera S aureus i näsa och svalg Byte av stafylokockstam Smittvägar indirekt via händer, sjukvårdspersonal till sår, KAD mm. Sjukvårdspersonal kan smittas och kan smitta patienter Indirekt kontakt via föremål Ökad smittrisk om sår eller böld - högre bakteriehalt, ökad kolonisation av huden 4

5 Medianbärartid 139 dagar 4,6 månader

6 Epidemiologi

7 När England och Wales förlorade slaget mot MRSA
Mindre av vårdplatser, isoleringsrum, personal, tid Mer av epidemiska MRSA-stammar (EMRSA-15 och 16) Personalneddragningar,Neddragning av antal vårdplatser,Neddragning av isoleringsplatser och mer kohortvård Förändrad sjuksköterskeutbildning, epidemiska stammar EMRSA-15 och EMRSA-16 som står för mer än 95 % av fallen Källa: Health Protection Agency. 7

8 MRSA bacteraemia reports via mandatory and voluntary surveillance: England 1993–2008.
Pearson A et al. J. Antimicrob. Chemother. 2009;64:i11-i17 © The Author Published by Oxford University Press on behalf of the British Society for Antimicrobial Chemotherapy. All rights reserved. For Permissions, please

9 Smitta på sjukhus har skett på en kirurgklinik och en ortopedklinik
Smitta på sjukhus har skett på en kirurgklinik och en ortopedklinik. Smitta utanför sjukhus har två smittkedjor på två olika distriktssköterskemottagningar där patienterna har gått för omläggning av sår. Samtliga har haft korta smittkedjor om högst tre personer. 9

10 Antalet smittade i samhället utomlands har ökat
Antalet smittade i samhället utomlands har ökat. De rapporterade länderna är ffa länder i Asien och Balkanländer som svarar för ca hälften av fallen. I dessa grupper dominerar symtomgivande infektioner. Provtagare är primärvården och infektionsklinikerna. Ökningen från 2008 till 2009 består av denna grupp samt personer från Mellanöstern. 10


Ladda ner ppt "Hur förvärvas resistensgener? Betydelse av resistensmekanism"

Liknande presentationer


Google-annonser