Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Torbjörn Söderström utvecklingsdirektör Akademiska Sjukhuset

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Torbjörn Söderström utvecklingsdirektör Akademiska Sjukhuset"— Presentationens avskrift:

1 Torbjörn Söderström utvecklingsdirektör Akademiska Sjukhuset
Vårdhygien- framtida krav på arbetsrutiner och vårdlokaler (erfarenheter från stort utbrott av multiresistenta tarmbakterier) Torbjörn Söderström utvecklingsdirektör Akademiska Sjukhuset

2 Akademiska sjukhuset 1200 vårdplatser 52000 inskrivningar/år
öppenvårdsbesök/år 8000 anställda 1000 doktorer

3 Vilka finns på sjukhus?

4 Sjukhusbakterier?

5 Antibiotikaresistens= herre på täppan

6 ESBL K. pneumoniae maj 2005 – sept 2008
Vi har haft ett stort utbrott av multiresistenta tarmbakterier med flera hundra smittade patienter, såväl sjuka i infektion som symptomfria bärare.

7 ”Vi visste att vi hade kört på något stort, men hur stort
”Vi visste att vi hade kört på något stort, men hur stort? Var läcker det in?”

8 kliniska infektioner bärare utan symptom

9 ”I asked for ice. But this is too much.”

10

11 Åtgärdsplan oktober 2006 omfattande 37 punkter
Kortsiktigt mål: förhindra smittspridning av K. pneumoniae ESBL inom sjukhuset Långsiktigt mål: En kultur för antibiotikaanvändning och hygien skapas som minskar risken för framtida epidemier av multiresistenta mikroorganismer Vi insåg att det behövs en kulturförändring för att möta det aktuella hotet såväl som kommande utveckling

12 Screening visade smittspridning av klebsiella ESBL på två ställen
Det var smittspridning inom kirurgin (transplantation och urologen) och inom geriatriken

13 Flytt av transplantationsavdelning
Transplantation fick samsas med ögonkliniken i stället för urologen

14 Fler vårdplatser öppnades
Vårdplatser skapades på kirurgen, infektionskliniken och källarAVAn öppnades

15 Antibiotikabruket ändrat
14000 cefuroxim 12000 kinoloner pip/tazo bensylpenicillin 10000 8000 DDD 6000 4000 2000 2004-H1 2004-H2 2005-H1 2005-H2 2006-H1 2006-H2 2007-H1 Antibiotikaförbrukningen på Akademiska sjukhuset av några av de mest använda prepaten, halvårsvis. Cefuroxim som tidigare hade en mycket stor plats som empirisk terapi vid oklara infektionstillstånd har till stor del ersatts av penicilliner inklusive piperacillin-tazobactam. Kinolonanvändningen har inte ökat under perioden.

16 Handlingsplan multiresistenta bakterier
Framåt Handlingsplan multiresistenta bakterier Mål Förhindra smittspridning inom sjukhuset Förhindra vårdrelaterade infektioner Reflekterad antibiotikaanvändning

17 Förbrukning av handsprit
Handspritförbrukningen är nu en deciliter per patient och dag

18

19

20 Sugen på frukost? Vi var tvungna att avskaffa frukostbuffeer och införa köksor

21 I flera generationer har sjukhusmiljön varit i stort likadan på bilderna ser man 20-talet, 60- talet och 90- talet. Flera patienter i samma rum samsas om en toalett..

22 Hur många patienter skall dela rum?

23 Mmmmm Patienter kan frestas att ge varandra nya bakterier om inte handhygienen är på topp..

24 Hur många patienter skall dela toalett?
Fyrsalar med 2 toaletter i stället för en

25 Framtiden?

26 ESBL-E.coli maj 2005 – april 2009, kliniska fall
Nytt hot mot sjukvården, vi ser en ökning av antalet fall av multiresistent E-coli. Mycket vanlig sjukdomsframkallande tarmbakterie.

27 Naturlig tillväxt är exponentiell
Fibonacci ( ) Genom att naturlig tillväxt är exponentiell, vilket Fibonacci beskrev 1202, finns det fog att vara bekymrad över att besvären med multiresistenta bakterier kan accelerera avsevärt

28 Erfarenheter från spanien har visat att utbredningen av multiresistent E-coli kan ske snabbt.

29 Beläggning och bemanning?

30

31

32 Ond cirkel Lancet Infect Dis 2008; 8: 427–34

33 Min vision: En sjukhusmiljö som människor älskar och som mikroberna skyr.

34 Hur skall vårdbyggnaderna fungera för att nå visionen?

35 Inomhusfontäner? Jord?

36 Stoppade tygmöbler?

37 Ouppnåeligt, eller? fullt genomförbart?
Det mesta vi kan göra är inte högteknologiskt, det handlar om rena händer, ren arbetsdräkt, ändamålsenliga patientlokaler, eget hygienutrymme för varje patient och fungerande städning fullt genomförbart?

38 Stort tack till: Strama Vårdhygien Mikrobiologen Smittskyddsenheten Infektionskliniken och alla andra vid Akademiska/LUL


Ladda ner ppt "Torbjörn Söderström utvecklingsdirektör Akademiska Sjukhuset"

Liknande presentationer


Google-annonser