Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vad är vårdhygien? Vad är VRI? Medel för att förebygga VRI

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vad är vårdhygien? Vad är VRI? Medel för att förebygga VRI"— Presentationens avskrift:

1 Vad är vårdhygien? Vad är VRI? Medel för att förebygga VRI
Vårdhygien Skåne Vad är vårdhygien? Vad är VRI? Medel för att förebygga VRI Eva Melander

2 Ny förvaltning: Labmedicin Skåne

3 Hemsida Vårdhygien Skåne
Vårdhygien lokalt: Malmö/Trelleborg/Ystad Snart ny adress och enbart ”Skåne-sida”: ”Vårdhygien”

4 Vad är vårdhygien? Roll: Mål: Ansvariga:
rådgivande expertorgan för personal inom hälso- och sjukvården Mål: begränsa förekomst och spridning av vårdrelaterade infektioner inom hälso- och sjukvården Ansvariga: Sjukvårdshuvudmannen och verksamhetscheferna har det direkta ansvaret för att vidta de åtgärder som krävs för att förhindra vårdrelaterade infektioner Personalen har ansvar att följa de riktlinjer som finns

5 Vårdrelaterade infektioner (VRI) Definition
Infektion som drabbar patient till följd av sjukhusvistelse eller behandling i öppen vård, oavsett om det sjukdomsalstrande ämnet tillförs i samband med vården eller härrör från patienten själv samt oavsett om infektionstillståndet yppas under eller efter vården Infektion som personal ådragit sig till följd av arbetet

6 Vårdrelaterade infektioner
Urinvägsinfektioner Pneumonier Postoperativa sårinfektioner Infartsrelaterade infektioner i blodbana Tarminfektioner Med och utan KAD R/T sängläge VAP och R/T sängläge

7 Riskfaktorer för VRI Antibiotikabehandling Mekanisk ventilation
Immunosupression CVK Kirurgiskt ingrepp KAD

8 Prevalens VRI SKLs punktprevalensmätning maj och november 2008
11% av patienter som vårdas på svenska sjukhus har en VRI Stramas punktprevalensstudie Var tionde inneliggande patient får antibiotika mot VRI Universitetsjukhus i Europa 7,4 – 13,5%

9 Vårdrelaterade infektioner medför
Ökade kostnader Förlängd vårdtid Ökat behov av sjukvårdsresurser Dyrare antibiotika Ökad risk för komplikationer och död

10 Hur jobbar vi? Reaktivt arbete
Rådgivning vid upptäckt ett fall av VRI hos patient eller personal T.ex. MRSA Rådgivning vid utbrott av VRI T.ex. Calicivirus på vårdavdelning

11 Hur jobbar vi? Proaktivt arbete Långsiktigt förebyggande arbete
Utbilda chefer, arbetsledare, vårdpersonal, vårdutbildningar Vårdhygieniska rekommendationer skapa, uppdatera, följsamhet till Rådgivning Kontroll av desinfektions- och steriliseringsmetoder Ny-, om- och tillbyggnad av vårdenheter Inköp av medicinska produkter och förbrukningsmaterial Mat, avfall, tvätt, transporter

12 Vad kan åstadkommas? VRI kan minskas med ~20-30% genom vårdhygieniska insatser Kortare vårdtider, mindre behov av sjukvårdsresurser, antibiotika, etc Minska kostnader Minskad mortalitet Utbildning i ”tänk” vad är smitta, BHR, MRB Infektionsregistrering – ni i era verksamheter Verksamheter och vårdhygien - vårdrutiner

13 Medel för att förebygga smitta
Basala hygienrutiner Enkelrum/Isoleringsvård Kohortvård Städning Vårdrutiner för specifika smittor Städ-, mat-, tvätt-, avfallsrutiner, mm


Ladda ner ppt "Vad är vårdhygien? Vad är VRI? Medel för att förebygga VRI"

Liknande presentationer


Google-annonser