Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tillsammans för världens säkraste vård

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tillsammans för världens säkraste vård"— Presentationens avskrift:

1 Tillsammans för världens säkraste vård
NATIONELL SATSNING FÖR ÖKAD PATIENTSÄKERHET Tillsammans för världens säkraste vård

2 Syfte Att minska antalet vårdskador genom att stärka och intensifiera patientsäkerhetsarbetet Att stödja implementeringen av den nya patientsäkerhetslagen

3 PPM-BHK

4 Punktprevalensmätningar av följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler
 PPM Antal landsting Totalt antal observationer Korrekta basala hygienrutiner och klädregler Korrekta basala hygienrutiner Korrekta klädregler HT 11 21 24077 65% 69% 90% VT 11 24970 64% 68% 89% HT 10 19* 14078 56% 62% 87% *Ytterligare två landsting, Västerbotten och Östergötland, genomförde mätningar i samband med PPM-BHK HT10 men rapporterade inte in i den nationella databasen då de endast hade aggregerade värden och detta ej var möjligt att rapportera in vid detta tillfälle.

5 Desinfektion av händerna före patientnära arbete
79% n = 24077* *n som anges i diagrammen avser antalet observerade personer som avses i PPM-BHK HT11 om inget annat anges.

6 Desinfektion av händerna efter patientnära arbete
92%

7 Korrekt användning av handskar
92% n = 24077

8 Korrekt användning av plastförkläde
87% n = 24077

9 Fri från ringar, klockor, armband
94% n = 24077

10 Korrekt arbetsdräkt 96% n = 24077

11 Kort eller uppsatt hår 98% n = 24077

12 Följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler (i samtliga sju steg)
65% n = 24077

13 PPM-VRI

14 Förekomst av vårdrelaterade infektioner

15 Förekomst av vårdrelaterade infektioner
% * Ej komplett deltagande

16 Antibiotika

17 Antibiotikaförskrivning Öppenvårdsförsäljning riket
1 okt sep 2010 1 okt sep 2011 1 okt mars 2012

18 Verktyg och material

19 Vårdgivaren ska ge patienterna och deras närstående möjlighet att delta i patientsäkerhetsarbetet ( Patientsäkerhetslagen 3 kap. 4 §)

20 Infektionsverktygets process
Antibiotika-ordination Samhällsförvärvade lunginflammation exacerbation av KOL urinvägsinfektion med/utan feber sepsis med okänt fokus akut bukinfektion/peritonit rosfeber annan hud-/mjukdels-/skelettinf. annan Vårdrelaterade urinvägsinfektion septikemi lunginflammation Clostridium difficile postoperativ sårinfektion annan ytlig/djup peroperativ eller annan Profylax Registrering Återkoppling Lab.svar Clostridium difficile Diagnos postoperativ sårinfektion Informationen som finns i gröna, gula och rosa fält lagras i respektive skikt i tårtan. De fält med tjocka kanter är de som tillkommer för den vanlige användaren att ange på ett strukturerat sätt. Det finns flera sätt som prövats men ett framgångsrikt sätt har varit att vid en ordination av antibiotika i läkemedelsmodulen få en popup-ruta som frågar efter om orsaken till antibiotikaordinationen är att det gäller en samhällsförvärvad infektion, en vårdrelaterad infektion eller en profylaktisk behandling. Om det gällde en vårdrelaterad infektion så kom en andra popup-ruta att fråga vilken vårdrelaterad infektion det bedömdes vara. Denna procedur uppges ta sekunder och accepteras väl av användarna. Gröna områden är de som är nationellt bestämda (jämför tårtbilden över registret på förra bilden). De gula är de som varierar lokalt men ändå är enligt nationellt enhetliga begrepp och termer (nationell terminologi). De rosa är de som varierar lokalt och inte säkert kan sägas överensstämma med en gemensam nationell terminologi. Blå färg har ingen särskild innebörd utan är enbart för att ge en färg som inte är densamma som de övriga. ”Åtgärder” är enbart ett samlingsbegrepp (ljust grått i bilden), informationen som faktiskt registreras i form av åtgärder finns till höger om den rutan. Åtgärder Urinavledande katetrar, venösa katetrar, respiratorbehandling Operationskoder Övriga åtgärder Övriga diagnoser Patientadministrativ information (vårdtillfällen) 20

21

22 Riskanalys & händelseanalys
identifiera och värdera risker och orsaker till dessa ta fram åtgärder som eliminerar/minskar riskerna Händelseanalys samla fakta beskriva händelseförloppet identifiera bakomliggande orsaker utarbeta åtgärdsförslag och metod för uppföljning slutrapport besluta om åtgärder och tidplan för genomförande av åtgärder NITHA

23 Åtgärdspaket

24 Petra Hasselqvist Handläggare och projektledare
Frågor? Kontaktuppgifter Petra Hasselqvist Handläggare och projektledare Avdelningen för vård och omsorg ________________________________ Sveriges Kommuner och Landsting Hornsgatan Stockholm


Ladda ner ppt "Tillsammans för världens säkraste vård"

Liknande presentationer


Google-annonser