Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ST-läkare infektionskliniken

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ST-läkare infektionskliniken"— Presentationens avskrift:

1 ST-läkare infektionskliniken
Ökningen av antibiotikaförskrivningen i Halland - en effekt av vårdvalet? Olof Thompson ST-läkare infektionskliniken Strama Halland

2 Antibiotikaförskrivning Riket och Halland 2001 – 2007
recept / 1000 inv / år +5,6% +1,8% +13,7% Olof: här har vi lite olika siffror. Jag har varit inne via Stramas hemsida

3 Antibiotikaförskrivningen i öppenvård i Sverige 2005 - 2007
(recept/1000 invånare) Halland 37% över lägsta Medianlänet

4 Primärvården (och tandvården) står för nästan hela den totala ökningen
Antibiotikaförskrivning i Halland 2006 och 2007, olika förskrivarkategorier; DDD/1000inv/dag 9,7 Primärvården (och tandvården) står för nästan hela den totala ökningen 8,8

5 Antibiotikagrupper, DDD/1000 inv/dag
PcV, Tetracykliner och Amoxicillin, dvs luftvägsantibiotika står för c:a 75% av ökningen

6 Antibiotikaförskrivning i halländska kommuner 2004 – 2007
recipen / 1000 inv / år Median riket Kungsbacka ligger c:a 60% högre än Hylte Kommunerna 04-07

7 Av 0 - 4-åringar fick c:a 70% ett recept 2006.
Antibiotikaförskrivningen till olika åldersgrupper i Halland; recept/1000 invånare Av åringar fick c:a 70% ett recept 2006. 2007 steg den siffran till c:a 80% (~11% ökning) Åldersgrupper rec-TIN 04-07

8 Antibiotikaförskrivningen till barn 0-4 år;
recept/1000 inv och län 2007

9 Utsläppsrätter för antibiotika??
Vad gjorde vi? - Berörde! Nationell uppmärksamhet + fokus Halland. Intresset för Vårdvalseffekter Mail till alla läkare i Vårdvalet – data/dialog Återförde data per vårdenhet Utbildningar: AT, ST-allm med, tema-em x3 med LMK – dialog! Inbjöd till en kvalitativ intervjustudie om attityder – övertecknad! Utsläppsrätter för antibiotika??

10 Kommentarer från de halländska läkarna
Ökad tillgänglighet - ökad förskrivning? Tid – snabba besök, hinner inte diskutera Rädd för misstag - HSAN Varje doktor måste ta ansvar! Extremt hög omsättning av doktorer – stafetter! Jourtid: läkare skriver efter tel-kontakt, utan att se patient Unga föräldrar ringer mycket till sjukvårdsupplysningen - rädda att ge svar, hänvisar – centraliseringseffekt Ekonomiska incitament - nytt system – oro Förklaringar talande för ökad förskrivning.

11 Förslag från de halländska läkarna
Bättre tillgänglighet till ordinarie doktor = bättre följsamhet Utbildning för ssk och sjv-upplysningen! Information till allmänheten! Utbildning till småbarnsföräldrar via BVC! Info-material till allmänheten: betonar för mycket att söka läkare Doktor - Våga stå för självläkning!

12 Sammanfattning Antibiotikaförskrivningen i Halland ökade mycket 2007
Halland hade den högsta ökningstakten i landet Det var framförallt primärvården som ökade förskrivningen. Det var främst luftvägsantibiotika som ökade (PcV, Doxycyklin och Amoxicillin). Ökningen var mycket stor bland de yngsta barnen.

13 Nu sjunker det! Hittills i år har antibiotikaförskrivningen gått ned totalt ca 12% (DDD/1000 inv/d) Förskrivningen till barn 0-4 år minus 30% (recipen/1000 barn)

14 Total förskrivning per län jan – april 2007,
DDD/inv/d (exkl Metenamin)

15 Total förskrivning per län jan – april 2008, DDD/inv/d (exkl Metenamin)

16 Förändring i total antibiotikaförskrivning
jan - april , per län (DDD/1000 inv/d)

17 jan - april 2004 - 2008 (recipen/1000 inv)
Procentuell förändring i antibiotikaförskrivning barn 0 – 4 år i Halland, jan - april (recipen/1000 inv)

18 Förändring av förskrivning till barn 0 - 4 år per län
jan - april (recipen/1000 inv)

19 Antibiotikaförskrivning till barn 0-4 år per län jan – april 2008

20 Fortsättning följer… Kvalitativ intervjustudie
Utbildning – sjuksköterskor, sjukvårdsupplysningen Strama Nyhetsbrev, fiktiva fall Förskrivningsdata Projekt Strama-BVC, nationellt stöd Allmänheten – föreläsningsserie Fortsatt dialog – förskrivare, politiker, media,

21


Ladda ner ppt "ST-läkare infektionskliniken"

Liknande presentationer


Google-annonser