Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Regional STRAMAdag 13 okt 2004 Eva Melander

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Regional STRAMAdag 13 okt 2004 Eva Melander"— Presentationens avskrift:

1 Regional STRAMAdag 13 okt 2004 Eva Melander www.strama.se
Resistenstrender Regional STRAMAdag 13 okt 2004 Eva Melander

2 Upptäckt av antibiotika
Enorma medicinska vinster Minskad sjuklighet och dödlighet i bakteriella infektioner Förutsättning för modern sjukvård Avancerad kirurgi Cytostatikabehandling Transplantationer

3 Resistensutveckling- ofrånkomlig konsekvens då nytt antibiotikum introducerats

4 ”Antibiotikahistorik” Staphylococcus aureus
Penicillin Penicillinas Penicillinas-stabila penicilliner Methicillinresistens (MRSA) Multiresistens Vankomycin Linezolid Linezolidresistens Vankomycin-resistens (VRSA) 1940 1950 2000

5 Problemområden Sjukhusmiljö/vårdhem Samhället
Methicillinresistenta S aureus (MRSA) Vankomycinresistenta enterokocker (VRE) Multiresistenta gramneg. bakterier Samhället Penicillinresistenta pneumokocker

6 Blododlingar med växt av gula stafylokocker: Andelen Meticillin-resistenta stammar (MRSA) England &Wales ) % MRSA År

7 Andel MRSA, invasiva isolat, EARSS, 2003

8 Källa:

9 Penicillin-resistant S. pneumoniae United States (1979–1999)
50 Resistant Intermediate 40 30 20 10 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1997 1998 Year Doern. Am J Med 1995; 99:3S–7S Jacobs et al. ICAAC 1999, abstract C-61 Jacobs et al. AAC 1999: 43:1901 Alexander Project data 1998/9.

10 Andel pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin, invasiva isolat, EARSS, 2003

11 Källa:

12 Andel fluorokinolonresistenta E coli, invasiva isolat, EARSS, 2003

13 Källa:

14 Resistensutveckling Mutation→resistensgen uppkommer alt. befintlig (vilande) resistensgen börjar uttryckas Spridning av resistensgener inom och mellan bakteriearter Selektion och spridning av redan resistenta stammar Endemisk situation

15 50 % 4 10 % 3 1 2 TID

16 Vad driver resistensutvecklingen?
”Crowding” (daghem, sjukhus/IVA-vård, vårdhem) Antibiotika-användning: Individnivå Sjukhusnivå Samhällsnivå

17 Samband antibiotika-användning och resistens
Cefalosporiner MRSA, VRE Klebsiella spp med resistens mot 3:e gen. cefalosporiner (ESBL) Enterobacter spp, inducerbar resistens (ampC) Penicillinresistenta pneumokocker Fluorokinoloner E coli, Klebsiella (inklusive ESBL-stammar) Pseudomonas aeruginosa Makrolider MRSA Makrolidresistenta pneumokocker

18 Minskad antibiotika-användning→minskad förekomst av resistenta bakterier?
↓pc-resistenta pneumokocker då totalt minskad ab-användning (Island) ↓makrolidresistenta grupp A streptokocker då minskad användning av makrolider (Finland) ↓VRE då ersatte ceftazidim mot piperacillin/tazobactam som 1:a val vid feber hos neutropena pat (sjukhus) ↓ ESBL då ↓cefalosporiner och ↑imipenem, dock ↑ imipenemresistenta P aeruginosa istället (sjukhus) ↓fluorokinolonresistenta P aeruginosa då ↓fluorokinoloner (sjukhus) MRSA Skottland: anv av ab som MRSA är resistent mot→ ↑risk för gynna och permanenta utbrott. Ab anv. har mindre betydelse då uppnått endemisk situation (sjukhus)

19 Effekt av minskad/ändrad antibiotikaanvändning
Behov av nya antibiotika!!! TID

20 Ohållbar situation: Forskning/utveckling av nya antibiotika
Antibiotika-resistens

21 Betalaktamantibiotika
Introduktion av nya grupper av antibiotika Trimetoprim Oxazolidinoner Streptograminer Kinoloner Glycopeptider Linkosamider Kloramfenikol Tetracykliner Makrolider Aminoglykosider Betalaktamantibiotika Sulfa

22 I befintlig situation = inga nya antibiotika i sikte:
Rationell antibiotika-användning Väga individnytta mot globalt behov av effektiv antibiotikabehandling Undvika/minska användning av resistensdrivande antibiotika ”Smalna av” antibiotika-terapi efter odlingssvar Korta kurer, rätt dosering


Ladda ner ppt "Regional STRAMAdag 13 okt 2004 Eva Melander"

Liknande presentationer


Google-annonser