Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Pubertet Manligt - Skäggväxt - Hår runt könsorgan - Målbrott

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Pubertet Manligt - Skäggväxt - Hår runt könsorgan - Målbrott"— Presentationens avskrift:

1 Pubertet Manligt - Skäggväxt - Hår runt könsorgan - Målbrott
- Testosteron - Muskler

2 Pubertet Kvinnligt - Hår runt könsorgan - Brösten utvecklas
- Bredare höfter - Hår runt könsorgan - Brösten utvecklas - Menstruation - Östrogen - Progesteron

3 Exhibitionist: Transsexualitet: Hermafrodit: Sadism:. Masochism: Incest: Pollution: Ejakulation: Prostitution:. Pedofili: Tidelag: Pornografi: Befruktning:

4 Kastrering: Sterilisering: Missfall: Abort: Våldtäckt: Vagina: Smegma: Testosteron:

5 Östrogen: Insemination: Lubrikation: Klamydia: Progesteron: Oskuld: Kondylom: G-punkten:

6 Exhibitionist: Synonym till blottare.
Transsexualitet: När man identifierar sig med det motsatta könet och vill byta kön. Hermafrodit: En tvåkönig person som har båda kvinnliga och manliga könsorgan. Sadism: En psykisk, sexuell avvikelse där man blir upphetsad av att misshandla och förnedra sin partner. Masochism: Motsatsen till sadism, där man blir upphetsad av att själv bli misshandlad och förnedrad. Incest: Sexuellt umgänge mellan nära besläktade personer. Pollution: När killar får en ofrivillig sädesutlämning. Ejakulation: När man sprutar stötvis. Prostitution: När man säljer sex för pengar. Pedofili: Även detta är en psykisk, sexuell böjelse, fast för barn. Tidelag: När man är sexuellt intresserad av att ha sex med djur. Psykisk, sexuell böjelse även detta. Pornografi: Text, bild eller film som är gjord för att få folk upphetsade. Befruktning: När manliga och kvinnliga könsceller blandas och ett foster bildas.

7 Kastrering: När man opererar bort testiklarna från en man så att han inte kan få barn.
Sterilisering: Man tar bort befruktningsförmågan. Missfall: När kvinnan stöter ut fostret från livmodern, oftast om fostret inte lever. Abort: När man avsiktligt tar bort fostret när du är gravid. Våldtäckt: När någon tvingar någon annan till sex och trots namnet så behöver inte en våldtäckt ske med våld. Vagina: Vägen mellan livmodern och yttre könsorgan. Smegma: Vitaktigt, salivliknande, glidmedel för penis. Finns även på kvinnor Testosteron: Manligt könshormon.

8 Östrogen: Kvinnligt könshormon som nybildar livmoderslemhinnan efter mens.
Insemination: När man överför sädesvätska till ett ägg på annat sätt än samlag. Lubrikation: Den snabba våtheten som slidan får vid bland annat sexuell upphetsning. Klamydia: En könssjukdom som orsakas av bakterier som b.la finns i urinrör och i slidan. Progesteron: Kvinnligt könshormon. Oskuld: En person som inte har haft samlag. Kondylom: En könssjukdom som orsakas av ett virus och som visar sig som små vårtor. G-punkten: Finns inte på något speciellt ställe, utan kan variera från kvinna till kvinna. Det är ett område med många nerver som är mottagliga för sexuell stimulans.

9 Mannens könsorgan

10 Kvinnans könsorgan

11 Testiklar

12 Samlag

13 Livmoder och äggstockar

14 Befruktning

15 Foster

16 Fosterutveckling 5 v

17 Fosterutveckling v22

18 Fosterutveckling

19 Preventivmedel Kondom Pessar P-piller Spiral Akutpiller

20 Könssjukdomar Flatlöss Gonorre´ Syfilis AIDS Herpes Klamydia Kondylom

21 Flatlöss Flatlöss orsakas av en ca 2 mm stor lus som förökar sig genom att lägga ägg vid hårrötterna. Flatlöss överförs genom sexuellt umgänge och nära kroppskontakt. Symtom Flatlössen suger blod och kan därför irritera huden och orsaka klåda. De trivs bäst i könsbehåringen men kan även finnas i håret under armarna, på bålen, låren, nackhåret och i ögonfransarna. Provtagning Diagnosen kan ställas efter att man hittat löss eller ägg på hårstråna.

22 Gonorre Gonorré orsakas av en bakterie; Neisseria gonnorrhoeae. Sedan 1970 har gonorrén minskat i Sverige från till 400 anmälda fall per år. Symtom: Sveda när man kissar och/eller flytning från urinröret, slidan och ändtarmen.. Provtagning: Prov tas från urinröret och livmodertappen, ibland även från svalget och ändtarmen. Provtagning kan ge utslag tidigast två dagar efter eventuellt smittotillfälle. Behandling: Gonorré behandlas med antibiotika. Behandlingsresultatet kontrolleras en eller flera gånger. Partnerkontroll: Nuvarande och tidigare partners som kan vara smittade måste undersökas, det är obligatoriskt enligt smittskygdslagen. Den som har fått gonorré konstaterad får därför lämna uppgifter om partners till kurator, läkare eller annan person som sköter s k partneruppföljning. Följdsjukdomar: Hos kvinnan kan en obehandlad gonorré orsaka äggledarinflammation, som i sin tur kan leda till kroniska buksmärtor, sterilitet och utomkvedshavandeskap. Hos män kan sjukdomen ge bitestikelsinflammation med smärta och svullnad i den angripna punghalvan, eller prostatainflammation med tryckkänsla i underlivet och ibland feber. Gonorréinfektion kan hos både kvinnor och män orsaka ögoninflammation, ledbesvär och blodförgiftning.

23 Syfiles Syfilis orsakas av en bakterie; Treponema pallidum. Endast 75 personer per år anmäls till smittskyddsläkarna och smitta förekommer mest hos dem som har haft sex med personer i Sydostasien, Östeuropa, Afrika eller i amerikanska och europeiska storstäder. Symtom Syfilis har kallats den stora imitatören  därför att många symtom, både fysiska och psykiska kan bero på syfilis. Några tydliga symtom är icke ömmande sår genitalt och ickekliande utslag över hela kroppen inklusive handflator och fotsulor. Lika vanligt är att infektionen inte ger några symtom alls men att man ändå kan vara smittsam. Syfilis börjar ofta med ett eller flera hårda, oömma vätskande sår som uppstår en till fyra veckor efter smittotillfället på det ställe där bakterien har trängt in i kroppen. Närbelägna lymfkörtlar, vanligen i ljumskarna, är då svullna. Sitter såret i slidan eller ändtarmen kan det ibland vara svårt att upptäcka. Såret försvinner efter tre till sex veckor, men bakterierna finns kvar i kroppen. Efter en tid får man utslag på huden. Andra symtom är feber, illamående, trötthet, ledsmärtor och håravfall. Provtagning Om det finns ett syfilissår kan bakterier därifrån påvisas i mikroskop. Blodprov kan påvisa infektion tidigast några veckor till månader efter smittotillfället. Behandling Syfilis behandlas med antibiotika. Den läkare som ansvarar för behandlingen ger också särskilda förhållningsregler om när man får ha sex igen. Efter behandlingen görs upprepade kontroller under minst ett års tid. Partnerkontroll Nuvarande och tidigare partners som kan vara smittade måste undersökas, det är obligatoriskt enligt smittskygdslagen. Den som har fått syfilis konstaterad får därför lämna uppgifter om partners till kurator, läkare eller annan person som sköter s k partneruppföljning . Följdsjukdomar Sjukdomen är mycket allvarlig. Om syfilis inte behandlas kan den ge skador på exempelvis hjärnan och hjärtat. En gravid kvinna med syfilis kan överföra bakterierna till fostret via moderkakan och orsaka stora skador hos fostret. Det farliga med syfilis är bland annat att sjukdomen kan förbli oupptäckt i sina första stadier. Kom ihåg! Kondom ger ett bra skydd mot syfilis men är inte hundraprocentigt.

24 Syfiles

25 HIV(human immunodeficiency virus)/AIDS(acquired immune deficiency syndrome)
Hiv skadar kroppens immunförsvar. Tidiga tecken kan vara feber, halsont, svullna lymfkörtlar, sår på slemhinnor och hudutslag men det kan dröja flera år innan sjukdomen märks. Hiv (Humant immunbristvirus) är ett virus som skadar kroppens immunförsvar. Hiv och aids sprids i en pågående världsomfattande epidemi. Värst är situationen i många utvecklingsländer Sjukdomen är dödlig. Symtom Symtomen på primärinfektionen är feber, halsont, svullna lymfkörtlar, sår på slemhinnor och hudutslag. Symtomen kan pågå under ett par veckor. Om infektionen upptäcks i detta skede kan behandling ges för att skydda immunförsvaret. Vanligast är att hiv-smittan sker utan märkbara symtom och att det dröjer flera år tills sjukdomen upptäcks. Infektionen kan upptäckas med ett blodprovstest för hiv eller om den smittade får infektioner på grund av immunbrist. Skadan på immunförsvaret utvecklas oftast långsamt och efter fem till tio års infektion kan immunförsvaret inte längre skydda kroppen mot olika bakterier, virus, svampar och parasiter.  Sjukdomsbilden vid avancerad hiv-infektion kallas aids.

26 Förebyggande Det finns fortfarande inget vaccin mot sjukdomen, men försök med vaccination pågår. Du skyddar dig mot den genom att undvika att komma i kontakt med viruset via blod eller andra kroppssekret. Kondom vid samlag är ett bra skydd mot hiv och andra sexuellt överförbara sjukdomar. Blodgivare testas för hiv vilket förhindrar smitta genom blodtransfusion. Gravida erbjuds hiv-test. Personer som lägger om sår, eller på annat sätt kan komma i kontakt med blod, ska använda plasthandskar eller motsvarande. Blodfläckar på till exempel golv ska torkas bort. Blodstänk på hud, slemhinnor eller i ögon ska tvättas eller sköljas bort så fort som möjligt. Smitta Virus överförs oftast vid samlag men kan också smitta genom blod, En hiv-smittad kvinna kan smitta sitt barn i samband med förlossning och amning. Viruset smittar inte vid sociala kontakter, vid kyssar eller mellan lekande barn. 

27 Herpes Herpes orsakas av ett virus; Herpes Simplex, som finns i två former, typ 1 och 2. Man räknar med att ungefär 80% är bärare av typ 1 och 30% av typ 2. Av dem är dock 3/4 helt eller nästan helt symtomfria. Symtom: Ett typiskt utslag är en grupp av små blåsor på rodnad botten. Utslaget kan bränna, klia eller svida och den känslan kan komma någon dag innan blåsorna uppstår. Blåsorna går snabbt sönder och efter några dagar läker de utan ärr. Första gången man får utslag kan det göra ondare och ta längre tid till läkning än vid senare eventuella utbrott. Herpesblåsor kommer oftast runt munnen och på könsorganen men kan ibland finnas på andra ställen på kroppen. När man blir smittad tränger viruset genom hud och slemhinna och vandrar via nervtrådar in till nervceller i ryggen. Där finns virus kvar hela livet. Ibland kan de bli aktivt och kryper då ut samma väg som det kom in och bildar eventuellt det typiska utslaget på samma ställe som tidigare. Virus kan också utsöndras på ytan utan att det blir något synligt utslag och det är därför så många människor är smittade utan att veta om det. De flesta får inga symtom alls, men kan ändå själv föra smittan vidare. Blåsor kan komma i samband med smittotillfället men också långt senare. En del personer får inga fler utbrott efter det första. Andra får många s k skov med varierande tidsintervall. Vanliga orsaker till återfall är sänkningar av immunförsvaret tex. vid annan infektion, förkylning, menstruation eller stress.

28 Provtagning: Ett typiskt utslag räcker för diagnos
Provtagning: Ett typiskt utslag räcker för diagnos. För att kunna påvisa herpesvirus och avgöra vilken typ det är behövs prov från helt färska blåsor. Blodprov kan påvisa antikroppar mot herpesvirus, som betyder att man bär på virus. Behandling: Det går ännu inte att behandla bort virusinfektionen. Viruset finns kvar i nervcellerna. Nya utbrott går däremot att mildra eller förebygga med medicin. Partnerkontroll: Om man är partner till en person med herpesblåsor och om man har haft sex utan kondom, måste man utgå ifrån att man själv har virus och kan föra smittan vidare. En partner kan behöva egen medicinsk information. I en fast relation där man inte använt kondom tidigare behöver man inte börja skydda sig. I en ny relation är kondom ett bra skydd. Herpes kan smitta utan att man har några känningar alls. Följdsjukdomar: Herpesutbrott kan vara besvärliga, men går att behandla. Oftast medför infektionerna inga komplikationer. I sällsynta fall kan den orsaka hjärnhinneinflammation eller komma in i ögats hornhinna. Tidigt insatt behandling lindrar även dessa komplikationer.

29 Herpes

30 Klamydia Klamydia orsakas av en bakterie; Chlamydia trachomatis. Symtom Symtom på klamydia kan vara sveda när man kissar och/eller flytning från urinröret, slidan eller ändtarmen. Symtomen kan komma 1-2 veckor efter smittotillfället men kan komma flera månader senare. Infektionen kan också finnas utan att man har några symtom alls men ändå vara smittsam. Provtagning För att ta reda på om en person är smittad av Klamydia tar man prov från urinröret, urin, livmodertappen och ibland ändtarmen. Provtagning kan ge utslag tidigast en vecka efter eventuellt smittotillfälle. Behandling Klamydia behandlas med antibiotika. Den läkare som ansvarar för behandling ger också särskilda förhållningsregler om när man får ha sex igen. Partnerkontroll Nuvarande och tidigare partners som kan vara smittade måste undersökas, det är obligatoriskt enligt smittskygdslagen. Den som har fått klamydia konstaterad får därför lämna uppgifter om partners till kurator, läkare eller annan person som sköter s k partneruppföljning . Följdsjukdomar Obehandlad Klamydia är den vanligaste orsaken till äggledar- och bitestikelinflammation. Symptomen på äggledarinflammation är smärtor eller tryckkänsla i nedre delen av magen. Flytningar, besvär att kissa och mellanblödningar kan förekomma. Äggledarna kan skadas så svårt att kvinnan blir steril eller att risken för utomkvedshavandeskap ökar. Hos män kan sjukdomen ge bitestikel-inflammation med smärta och svullnad i den angripna punghalvan eller prostatainflammation med tryckkänsla i underlivet och ibland feber. Klamydiainfektion kan hos både män och kvinnor orsaka ögoninflammation och ledbesvär.

31 Kondylom Kondylom är genitala vårtor som orsakas av en grupp virus; humana papillom-virus (HPV). Symtom Långsamt växande hårda vita knottror som kan uppkomma i hela underlivet. Vårtorna kan även sitta kring och i analöppningen och inne i ändtarmen. Man kan också bli smittad med virus utan att det utvecklas synliga vårtor men ändå föra smittan vidare. Om det blir vårtor tar det minst några månader från det att man blivit smittad. Ibland dyker vårtor upp först efter flera år. Kondylom kan ge symtom som klåda, sprickor och blödningar i underlivet. Provtagning Kondylomvirus kan inte odlas i laboratorier och man kan därför inte säga vem som bär på virus eller inte. De stora typiska vårtorna är lätta att se och diagnostisera. Om de är små eller har ett annorlunda utseende behövs mikroskopisk analys av en vårta. Behandling Det går ännu inte att behandla virusinfektionen. Den läker ut av sig själv efter några år, men det går inte att säga när man inte längre är smittsam. Behandlingen går ut på att få bort de synliga förändringarna, vårtorna, som kan behandlas med en speciell lösning. De kan också brännas eller frysas bort. Ibland används även laser. Partnerkontroll Om man är partner till en person med kondylom och om man har haft sex utan kondom måste man utgå ifrån att man själv har virus och kan föra smittan vidare. En partner kan behöva egen medicinsk information. I en fast relation där man inte använt kondom tidigare behöver man inte börja skydda sig. I en ny relation är kondom ett bra skydd. Följdsjukdomar Kondylom är inte farligt. Viruset kan ge cellförändringar på livmodertappen hos kvinnor, men de läker oftast ut av sig själv och om de upptäcks kan de behandlas. Kom ihåg! Kondom är det bästa skyddet mot att få kondylom eller att föra det vidare. Alla knottror behöver inte vara kondylom. Men den som får vårtliknande utslag vid könsorganen bör uppsöka läkare.


Ladda ner ppt "Pubertet Manligt - Skäggväxt - Hår runt könsorgan - Målbrott"

Liknande presentationer


Google-annonser