Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ersättningsmodeller för sjukhusvård Regiongemensamma ersättningsmodeller för sjukhusvård.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ersättningsmodeller för sjukhusvård Regiongemensamma ersättningsmodeller för sjukhusvård."— Presentationens avskrift:

1 Ersättningsmodeller för sjukhusvård Regiongemensamma ersättningsmodeller för sjukhusvård

2 Ersättningsmodeller för sjukhusvård UPPDRAGET INNEBÄR ATT: Följa upp tillämpningen av ersättningsmodellerna för sjukhusvård i de överenskommelser som tecknats inför 2009, genom en enkät riktad till regionens fyra beställarkanslier och samtliga sjukhus Ta fram förslag till förtydligande av när och hur de olika delarna i ersättningsmodellerna bör tillämpas Ta fram förslag till hur den målrelaterade ersättningen bör utvecklas för att i ökad utsträckning bidra till styrningen mot angivna mål

3 Ersättningsmodeller för sjukhusvård Sjukhusens ersättningsmodeller – beslutad grundmodell

4 Ersättningsmodeller för sjukhusvård Uppföljning av sjukhusens ersättningsmodeller 2009 - Innehåll Riktade uppdrag Verksamhetsanslag och prestationsersättning i somatisk vård Verksamhetsanslag och prestationsersättning i psykiatrisk vård Målrelaterad ersättning Ersättningsmodellernas styregenskaper

5 Ersättningsmodeller för sjukhusvård Målrelaterad ersättning För att stödja arbetet med att uppnå utvalda mål, till exempel tillgänglighet och kvalitet Beslut att 3 % av den totala ersättningen för vuxenpsykiatrisk vård ska vara målrelaterad – för övrig vård senast 2010

6 Ersättningsmodeller för sjukhusvård Målrelaterad ersättning – utdrag ur beslut Endast positiva incitament (tillägg, inte avdrag) Initialt ett fåtal målrelaterade indikatorer Kontinuitet och uthållighet Regional indikator ska väljas om sådan finns Regionalt fastställda målnivåer ska tillämpas för indikatorer med inriktning mot medicinsk kvalitet och patientsäkerhet – vård på lika villkor Informationssystem som ger tillgång till aktuellt utfall löpande under året måste finnas

7 Ersättningsmodeller för sjukhusvård Uppföljning av sjukhusens ersättningsmodeller – Målrelaterad ersättning Resultat 2008 SUKungälvFSSSkaSSÄSAlingsåsNU Andel målrelaterad ersättning %0,90,70,32,60,40,60,7 Totalt antal indikatorer30591221443210 I överenskommelser för 2008 fanns totalt 162 olika indikatorer till vilka målrelaterad ersättning kopplats – av dessa förekom 121 endast i en överenskommelse

8 Ersättningsmodeller för sjukhusvård Uppföljning av sjukhusens ersättningsmodeller – Målrelaterad ersättning Resultat 2009 SUKungälvFSSSkaSSÄSAlingsåsNU Andel målrelaterad ersättning %1,01,90,32,71,01,40,8 Totalt antal indikatorer40471223431811 I överenskommelser för 2009 finns totalt 163 olika indikatorer till vilka målrelaterad ersättning kopplats – av dessa förekommer 144 endast i en överenskommelse

9 Ersättningsmodeller för sjukhusvård Uppföljning av sjukhusens ersättningsmodeller – Målrelaterad ersättning Resultat 2010 SUKungälvFSSSkaSSÄSAlingsåsNU Andel målrelaterad ersättning %3,0 2,63,02,6 Totalt antal indikatorer42552623683036 I överenskommelser för 2010 finns totalt 169 olika indikatorer till vilka målrelaterad ersättning kopplats – av dessa förekommer 129 endast i en överenskommelse

10 Ersättningsmodeller för sjukhusvård ”Ökad ekonomisk risk” pareras för närvarande bland annat genom; Många mål per sjukhus (ekonomisk påverkan om ett mål inte nås minskar) Sammansatta mål (ersättning utbetalas om till exempel 15 av 20 angivna mål uppnås) Låga målnivåer jämfört med tidigare utfall


Ladda ner ppt "Ersättningsmodeller för sjukhusvård Regiongemensamma ersättningsmodeller för sjukhusvård."

Liknande presentationer


Google-annonser