Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Klicka här för att ändra format LOV att välja Klicka här för att ändra format LOV att välja LOV i norra Bohuslän ur brukarens perspektiv Välkomna till.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Klicka här för att ändra format LOV att välja Klicka här för att ändra format LOV att välja LOV i norra Bohuslän ur brukarens perspektiv Välkomna till."— Presentationens avskrift:

1 Klicka här för att ändra format LOV att välja Klicka här för att ändra format LOV att välja LOV i norra Bohuslän ur brukarens perspektiv Välkomna till Vann 25 mars 2010

2 Klicka här för att ändra format LOV att välja Klicka här för att ändra format LOV att välja Vi som jobbar med LOV •Anders Fischer, gemensam projektledare •Amie Stobenius, Sotenäs •Karin Davidsson, Tanum •Markus Fjellsson, Munkedal •Ingrid Fredriksson, Lysekil •Maria Vikingsson, Lysekil

3 Klicka här för att ändra format LOV att välja Klicka här för att ändra format LOV att välja Dagens program •Välkomna till Vann! •Ett fritt val ur brukarens perspektiv •Vad innebär LOV? •Vad har kommunerna bestämt? •Hur går det till att välja vårdgivare? •Vi inbjuder till en fokusgrupp •Frågestund med projektgrupp och politikerFrågestund med projektgrupp och politiker

4 Klicka här för att ändra format LOV att välja Klicka här för att ändra format LOV att välja Kf-beslut i Sotenäs, Munkedal och Tanum •Tillämpar LOV från 2010 •ON ges i uppdrag att fastställa verksamhetsområden, godkänna externa leverantörer och fastställa ersättning •Tjänstledigt upp till 12 mån för anställda •ON gör uppföljning inför Kf i december

5 Klicka här för att ändra format LOV att välja Klicka här för att ändra format LOV att välja En fokusgrupp för brukare! •Träffas två gånger under våren •Start den 15 april i Munkedal •Ger synpunkter och råd •Max åtta personer •Fördelning efter ålder, kön och kommun

6 Klicka här för att ändra format LOV att välja Klicka här för att ändra format LOV att välja En liten omvärldsspaning: •Vårdvalet gav 64 nya vårdcentraler i VG •Hi utreder Fritt val av hjälpmedel •LOV även på Arbetsförmedlingens område •Kraftfullare Lex Sarah för hela socialtjänsten (lagrådsremiss) •Proposition 2009/10: 116 Värdigt liv i äldreomsorgen m.m.

7 Klicka här för att ändra format LOV att välja Klicka här för att ändra format LOV att välja Värdigt liv i äldreomsorgen m.m. Proposition 25 februari 2010 Socialdepartementet Presentation Vann 25 mars Anders Fischer

8 Klicka här för att ändra format LOV att välja Klicka här för att ändra format LOV att välja Sammanfattning •En nationell värdegrund föreslås •Lokala värdighetsgarantier uppmuntras •Tre lagändringar föreslås: i SoL och i Befogenhetslagen •Bygger på tre utredningar: Värdigt liv i ÄO, I den äldres tjänst, Bo bra hela livet

9 Klicka här för att ändra format LOV att välja Klicka här för att ändra format LOV att välja Nationell värdegrund •Skall tydliggöra etiska värden och normer som styr verksamheten •Bidrar till ökad tydlighet för ledning, anställda, kunder och medborgare •Gäller endast inom äldreomsorgen •SoS informerar, startar högskoleutbildning och fördelar statliga utvecklingsmedel •90 Mkr för implementering 2010 o.s.v.

10 Klicka här för att ändra format LOV att välja Klicka här för att ändra format LOV att välja Lokala värdighetsgarantier •Skall kunna tillämpas av såväl kommun som enskild verksamhet •Konkretiserar kommunens arbete med värdegrund, den enskildes valmöjligheter, rätt till individuell plan och samordning av insatser •Sätter den enskilde brukaren i fokus •Frivillig värdegrundsmärkning

11 Klicka här för att ändra format LOV att välja Klicka här för att ändra format LOV att välja Fler förslag i propositionen •Nationell handlingsplan för säkerhetsbefrämjande arbete •Nationell utbildning för chefer i ÄO •SoS skall precisera grundläggande och specialiserade kunskapsbehov inom äldreomsorgen •Nationellt instrument underlättar förbättrad biståndshandläggning

12 www.valfrihetswebben.se www.tillvaxtverket.se www.konkurrensverket.se


Ladda ner ppt "Klicka här för att ändra format LOV att välja Klicka här för att ändra format LOV att välja LOV i norra Bohuslän ur brukarens perspektiv Välkomna till."

Liknande presentationer


Google-annonser