Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Fritt Val av hjälpmedel

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Fritt Val av hjälpmedel"— Presentationens avskrift:

1 Fritt Val av hjälpmedel
- en försöksverksamhet Landstingets handikappråd Lagar - egenvård – eget ägande Förankring i LTK Hjälpmedel Statistik Utvärdering Viktiga datum Information Erfarenheter Siv Zethraeus, projektledare Kronoberg Tel , 1

2 Lagstiftning Rättsutredningar inför starten - Ägarmodellen
Lagar Egenvård Eget ägande Lagstiftning Rättsutredningar inför starten - Ägarmodellen LOU : eget ägande - ingen upphandlingsplikt. HSL : ansvar, Konsumentlagstiftningen : Brukaren blir kund Kommunallagen – inga hinder. Nya föreskrift och lagar LOV : jan 2009 Föreskrift om egenvård SOSFS 2009:6 2

3 Fritt val - Egenvård Förskrivningsprocessen Bedöma behov
Lagar Egenvård Eget ägande Fritt val - Egenvård Förskrivningsprocessen Bedöma behov Prova ut, anpassa, välja produkt 1. Egenvård Specialanpassa Instruera, träna, informera Följa upp

4 Reparation och underhåll - egenvård och teknisk service på rekvisition
Lagar Egenvård Eget ägande Reparation och underhåll - egenvård och teknisk service på rekvisition Vissa hjälpmedel - krav från tillverkare Rekvisition Servicekonto Serviceställe 4

5 Fritt val – eget ägande och teknisk service
Lagar Egenvård Eget ägande Fritt val – eget ägande och teknisk service Förskrivningsprocessen Bedöma behov Förebyggande och avhjälpande underhåll 1.1 Egenvård och Teknisk service Prova ut, anpassa, välja produkt 1. Egenvård Specialanpassa Instruera, träna, informera Följa upp

6 Kognition Kommunikation
Förankring Projektorganisation Specialister HI Styrgrupp IT Projektledare Info Referensgrupper Teknisk Service Flexibelt mötesforum Upphandling Ekonomi Syn Hörsel Kognition Kommunikation Rh – Barn och ungdom Växjö Älmhult Arbetsgrupper m samordnare, brukarmedverkan 6

7 Kommunikationstrappan
Förankring Kommunikationstrappan Förskrivarkonferens Brukare i fokusgrupp

8 Hjälpmedel som undantas Fritt val
I fritt val ingår de flesta hjälpmedel som idag förskrivs via landsting/kommuner med följande undantag: Hjälpmedel för personlig medicinsk behandling Ortopedtekniska hjälpmedel Hörapparater Larm Handdatorer Glasögon och linser Alla hjälpmedel där specialanpassning är aktuell eller förväntas bli aktuell Listan kan förändras under försöks- perioden 8

9 Statistik Kronoberg Antal: 47 fria val, varav 2 inbyte
Vanligast: Daisyspelare fickformat och rollatorer Ålder: jämn fördelning Kön: Män 65%, Kvinnor 35% Flest fria val: Syncentralen och BoU- hab Betalningssätt: knappt 1/3 har valt eget utlägg Rekvisitionspris: 2/3 av de fria valen ett lägre faktiskt pris. Stockholm 436, Sörmland 54 (37 byte) 9

10 Utvärdering: Fritt val hjälpmedel (IHE)
Resultat Slut-rapport Etik-prövn. Brukarenkät Design Urval Utskick kodning Analys Fokus-grupp Intervju förskr. Intervju förskr. Verksamhetsstatistik 2008 2009 2010 aug okt dec jan mars maj juli sept nov jan

11 Viktiga datum för Fritt val
Styrgrupp tankar om framtid – 31 aug HI möte om framtida möjligheter – 7 sept Presidiekonferens – 18 sept Socialdepartementet – avstämning – 13okt Resultat av IHE-utvärdering – nov/dec Arbetskonferens erfarenhet – 23 nov Förslag till beslut om framtid - LSAU 1 dec Slutkonferens Norra Latin - 2 december Beslut om framtid - LS 7 dec Landstingen slutredovisar till HI jan HI slutrapport till regeringen -1 mars 2010

12 Lokal informationsplan hösten 2009
Kontinuerlig info i befintliga kanaler. Återkoppling till olika grupper. Förbättra mötet med brukare Skapa bra beslutsunderlag för lokal framtidsmodell Tydlig slutrapportering 12

13 Erfarenheter så långt Förskrivarnas roll
Brukarens intresse, vilja, förmåga Möjlighet att prova hjälpmedel Kostnaderna Leverantörernas möjligheter 13

14 efter försöksverksamheten
Fritt val 2010 Fritt val efter försöksverksamheten Styrgrupp positiv Ta fram beslutsunderlag Förslag till 1/12 LSAU


Ladda ner ppt "Fritt Val av hjälpmedel"

Liknande presentationer


Google-annonser