Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Information kring Tema Hjälpmedel på 1177.se

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Information kring Tema Hjälpmedel på 1177.se"— Presentationens avskrift:

1 Information kring Tema Hjälpmedel på 1177.se
Kävlinge Mats Renard Kommunförbundet Skåne Löpande upphandlingar, värde ca 90 miljoner/år

2 Tema Hjälpmedel Tre delar Ny databas Hitta och jämföra hjälpmedel
Redaktionella texter Löpande upphandlingar, värde ca 90 miljoner/år

3 Ny databas Ersätter dagens Hinfo
Hinfo används framför allt av hjälpmedelsverksamheter men även förskrivare. Finns en publik del. Hinfo innehåller i princip alla hjälpmedel inklusive tillbehör och reservdelar som finns i Sverige. Hinfo innehåller bilder, dokument och avtal. Vid de gemensamma upphandlingarna av hjälpmedel ställs krav på att avtal och upphandlade hjälpmedel inklusive tillbehör och reservdelar ska läggas in i Hinfo. Planerad driftsstart är o mitten av september 2014. Berör i första hand hjälpmedelsverksamheterna. Löpande upphandlingar, värde ca 90 miljoner/år

4 Hitta och jämföra hjälpmedel
Syftet med tjänsten är att invånarna ska kunna få information om vilka hjälpmedel som i första hand är aktuella att få där invånaren själv befinner sig – förstahandsutbud, upphandlat sortiment Syftet är också att invånaren ska kunna få en överblick över vilka hjälpmedel som finns över huvud taget. Kommer med stor sannolikhet på sikt att förändra förutsättningarna för förskrivarna och ställa större krav på exempelvis beslutsstöd. Planerad start den 2 juni. Löpande upphandlingar, värde ca 90 miljoner/år

5 Hitta och jämföra hjälpmedel
För att hjälpmedel ska bli ”synliga” krävs Utbudsplanering. Utbudplaneringen görs första veckan i maj av representanter från de kommunala hjälpmedelsverksamheterna i Skåne. Alla kommuner i Skåne kommer att visa samma hjälpmedel – de hjälpmedel som upphandlas gemensamt. Hjälpmedelsverksamheterna kontrollerar med ”sina” kommuner om de mot förmodan inte vill vara med på Hitta och jämföra hjälpmedel. På sikt kan en mer kommunbaserat utbudsplanering göras. Löpande upphandlingar, värde ca 90 miljoner/år

6 Redaktionella texter Planeras för ett relativt stort antal olika områden Att få ett hjälpmedel Fritt val av hjälpmedel Hjälpmedel man kan köpa själv Checklista inför att träffa en förskrivare Att få en hörapparat och andra hörhjälpmedel Hörapparater - så funkar de Första tiden med hörapparat Hörhjälpmedel Checklista inför att träffa en audionom Att få ett synhjälpmedel Synhjälpmedel Checklista inför att träffa en synpedagog Assistanshundar Att få ett hjälpmedel vid rörelsehinder Hjälpmedel vid rörelsehinder Checklista inför att få en rullator Inkontinenshjälpmedel Att få ett inkontinenshjälpmedel Löpande upphandlingar, värde ca 90 miljoner/år

7 Redaktionella texter Planeras för ett relativt stort antal olika områden - fortsättning Checklista inför att få ett inkontinenshjälpmedel Arbetshjälpmedel Skolstöd Bilstöd Bostadsanpassning Fritidshjälpmedel Handikappersättning Vad är ett hjälpmedel? Tolktjänster Trygghetslarm Hjälpmedel för kommunikation och kognition Att få ett kognitionshjälpmedel Löpande upphandlingar, värde ca 90 miljoner/år

8 Att få ett hjälpmedel - innehåll
Vad är ett hjälpmedel Vart vänder man sig Hur bedöms om jag får ett hjälpmedel Hur går utprovningen till Kan man själv välja ett hjälpmedel Vad kostar det att få ett hjälpmedel Kan man köpa ett hjälpmedel själv Vad händer efteråt Om man inte är nöjd Löpande upphandlingar, värde ca 90 miljoner/år

9 Löpande upphandlingar, värde ca 90 miljoner/år

10 Löpande upphandlingar, värde ca 90 miljoner/år

11 Löpande upphandlingar, värde ca 90 miljoner/år

12

13 Löpande upphandlingar, värde ca 90 miljoner/år

14 Fortsättning Dialog kring hur trafiken från 1177 ska hanteras på kommunernas hemsidor. Ev landningssida. Kvalitetssäkring av nationella och regionala texter. T ex bostadsanpassning. Dialog kring förändring av HSL i kombination med Tema Hjälpmedel och hur det kan komma att påverka förskrivarna/kommunerna. Löpande upphandlingar, värde ca 90 miljoner/år

15

16 Förändringar i HSL Mer inflytande för den enskilde i valet av hjälpmedel Riksdagen antog den 29 april regeringens förslag till ändring i hälso- och sjukvårdslagen samt patientsäkerhetslagen. Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) och patientsäkerhetslagen (2010:659) ändras så att det tydligare framgår att sjukvårdshuvudmannen ska erbjuda den enskilde att välja hjälpmedel när det finns olika hjälpmedel tillgängliga inom landstinget eller kommunen. Hjälpmedlet anses vara tillgängligt om sjukvårdshuvudmannens tillhandahållande är förenligt med gällande upphandlingslagstiftning. Den enskildes val ska tillgodoses om det med hänsyn till den enskildes behov och till kostnaderna för hjälpmedlet framstår som befogat. Löpande upphandlingar, värde ca 90 miljoner/år

17 Förändringar i HSL Mer inflytande för den enskilde i valet av hjälpmedel Det ska också framgå att vårdgivaren och den som har ansvaret för hälso- och sjukvården av en patient ska se till att patienten ges individuellt anpassad information om de hjälpmedel som finns. Hälso- och sjukvårdspersonalen ska medverka till att en patient ges möjlighet att välja det alternativ som han eller hon föredrar. Lagändringarna träder i kraft den 1 juli 2014. Löpande upphandlingar, värde ca 90 miljoner/år


Ladda ner ppt "Information kring Tema Hjälpmedel på 1177.se"

Liknande presentationer


Google-annonser