Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1/1 2007 – 31/12 2009. 1970 2 AT 2009 100 AT/SG 1992 ÄDEL – skattevxl av hjälpmedel och resurser. HSL till kommunerna – gemensamt forum för hjälpmedelsfrå.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1/1 2007 – 31/12 2009. 1970 2 AT 2009 100 AT/SG 1992 ÄDEL – skattevxl av hjälpmedel och resurser. HSL till kommunerna – gemensamt forum för hjälpmedelsfrå."— Presentationens avskrift:

1 1/1 2007 – 31/12 2009

2 1970 2 AT 2009 100 AT/SG 1992 ÄDEL – skattevxl av hjälpmedel och resurser. HSL till kommunerna – gemensamt forum för hjälpmedelsfrå gor suddades ut 2000 Beslut om Hjälpmedelpolicy – men Var tog den vägen? Ett tydligt regelverk och förskrivardirektiv blir allt mindre styrande. ”Vi har våra egna pengar” blir allt mer styrande för synen på hur hjälpmedelsbehoven ska tillgodoses. HMC ”ingenting får man säga till om” Vilka regler gäller i din kommun? Med vem ska vi samarbeta? Skattevxl – avtalsförfarande – ekonomiska överenskommelser Hjälpmedelsfrågor hamnar i ”vi och dom” – lt och kommun MÅL Gemensamt regelverk och rutiner som grund för: Prioriteringar Behovsbedömning Riskanalys Egenansvar - avgifter Kostnadsansvar Landstings- och kommun- specifika frågor

3 2007 Hjälpmedelspolicyn revideras – beslut i samtliga kommuner och landstinget. ”Västerbotten modellen” ger struktur Regelverksarbetet påbörjas. Gemensamma rutiner i länet. Länsövergripande konferens 2008 Regelverksarbetet fortsätter - förskrivardirektiv) Webb struktur för länet Projektet blir allt mer samlande för otydligheter i länet Arbetet startar med en metod för behovs- och riskbedömning Arbetet för tillskapande av en ”Gemensam hjälpmedelsnämnd” som fortsättning på projektet påbörjas 2009 …forts utveckling av metod för behovs- och riskbedömning Framtagande av beslutsunderlag för egenansvar Länskonferens 12/10 Projektet avslutas i ett förslag om Gemensam hjälpmedelsnämnd Återstår - Information i länets samliga fullmäktige i kommuner samt i landstinget.

4 RISK FÖR Att hjälpmedelscentralen inte kan svara på frågor utan att ta kommunspecifik hänsyn Att det ligger två patienter på samma vårdavdelning där den ene betalar för sina hjälpmedel medan den andre får sina utan kostnad – olika tolkningar av egenansvar Att inköp ÅTER börjar göras utanför upphandlat sortiment – egna kontakter med leverantörer ”Vad är ett hjälpmedel”? Att förskrivningsrätten ÅTER börjar ifrågasättas och diskuteras Att tjänster ÅTER köps utanför HMC Fritt val av hjälpmedel – vad kan det innebära – en samsyn i länet kommer att vara viktig

5 Leverantörer vill sälja produkter Nya lagar och författningar ska tolkas – ”Fritt val av hjälpmedel” Ekonomin ska gå ihop Samtidigt som hälso- och sjukvård ska ges utifrån principen om Hur förhåller vi oss i till en verklighet där Människors lika värde ”Människovärdesprincipen” Att tillgodose de största behoven ”Behovs- och solidaritetsprincipen”

6

7

8 BEREDNINGSGRUPP HJÄLPMEDELSNÄMND HMC Samråds- grupp Brukarråd Kommun Landsting Verkställande Projektet avslutas


Ladda ner ppt "1/1 2007 – 31/12 2009. 1970 2 AT 2009 100 AT/SG 1992 ÄDEL – skattevxl av hjälpmedel och resurser. HSL till kommunerna – gemensamt forum för hjälpmedelsfrå."

Liknande presentationer


Google-annonser