Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vad är Hinfo Hinfo är en nationell databas för information om hjälpmedel Innehåller alla typer av hjälpmedel som kan klassificeras inom iso 9999 ex hjälpmedel.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vad är Hinfo Hinfo är en nationell databas för information om hjälpmedel Innehåller alla typer av hjälpmedel som kan klassificeras inom iso 9999 ex hjälpmedel."— Presentationens avskrift:

1

2 Vad är Hinfo Hinfo är en nationell databas för information om hjälpmedel Innehåller alla typer av hjälpmedel som kan klassificeras inom iso 9999 ex hjälpmedel inom syn, hörsel, rörelsehinder och inkontinens

3 Vad är Hinfo Har utvecklats gemensamt av intressenterna i samverkan med teknikleverantören sjukvårdshuvudmännen leverantörer av hjälpmedel Hjälpmedelsinstitutet Amesto Solutions Logistic AB (fd Exense)

4 Vad är Hinfo Finansieras till hälften vardera av kunder och leverantörer Informationen i Hinfo ägs av den som lägger in den, dvs respektive leverantör Viktigt att strukturen följs för att kvalitén ska bli bra

5 Hur fungerar Hinfo Leverantörer Publika Hinfo Kund 1 Kund 2 Kund 3

6 Vad hittar du i Hinfo Innehåller information om produkter och artiklar, egenskaper (fakta) och avtal Inkontinenshjälpmedel är det senast inkomna området Från nu den enda nationella databasen för inkontinenshjälpmedel

7 Exempel - Söka produkter

8 Exempel - Söka artiklar

9 Exempel - Artikelinformation

10 Exempel - Söka egenskaper
Hitta artikel till en brukare Ta fram faktauppgifter Göra jämförelser

11 Exempel på egenskapsmall

12 Egenskapsmallar 19 nya egenskapsmallar har skapats i Hinfo
Referensgrupp: NIKOLA:s datagrupp Leverantörer och kunder överens om vilka egenskaper som ska ingå Fåtal väsentliga och efterfrågade egenskaper Egenskaperna ska även kunna skapa underlag till kommande kundkataloger

13 Tack för mig! Vill ni veta mer, kontakta Lillvor Ovesson E-post: Tel: Epost kansli: Hemsida:


Ladda ner ppt "Vad är Hinfo Hinfo är en nationell databas för information om hjälpmedel Innehåller alla typer av hjälpmedel som kan klassificeras inom iso 9999 ex hjälpmedel."

Liknande presentationer


Google-annonser