Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Regionala tillägg i medicinska texter

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Regionala tillägg i medicinska texter"— Presentationens avskrift:

1 Regionala tillägg i medicinska texter

2 Gjort och behöver göras
Inventering gjord av ”våra” 1177-ssk Uppdelning av texter till olika grupper Mall för tillägg Tidplan – vem gör vad, när Publicering av tillägg från oktober 2010 Lansering av nya 1177.se i dec 2010 Granskning – vem godkänner ett tillägg? Revidering/uppdatering – hur hantera och vem?

3 Regionala tillägg integrerade i nationella artiklar
Syfte För att konkretisera och tydliggöra den nationella informationen om sjukdomar, behandlingar och undersökningar finns möjlighet att göra regionala tillägg till nationella artiklar. Tilläggen ska beskriva regionspecifika förutsättningar, till exempel åldersgränser, vilka behandlingar eller undersökningar som erbjuds eller var en viss behandling eller undersökning erbjuds. Exempel:

4 Berättarstruktur undersökningar
Det regionala tillägget ska ge svar på följande frågor: För vilka? Får man kallelse eller behöver man själv ta initiativet? Var i mitt landsting erbjuds undersökningen? (närmaste vårdcentral? vilket/vilka sjukhus?) Länk till kontaktkort eller verksamhetsbeskrivning. Krävs remiss, och var kan jag i så fall få en sådan? Hur får jag svaret? Om undersökningen inte ingår i det ordinarie vårdutbudet, vilka privata vårdgivare kan jag vända mig till? Vad kostar det? Länk till samlingssida för avgifter i vården. Eventuell hänvisning till privata vårdgivare för prisuppgifter på undersökningar som inte ingår i det ordinarie utbudet. E-tjänster. Fullständig webbadress till sidan med tillägget måste också finnas med!

5 Berättarstruktur behandlingar
För vilka? När är behandlingen aktuell? Vart vänder man sig? Krävs remiss, och var kan jag i så fall få en sådan? Var i mitt landsting erbjuds behandlingen? (närmaste vårdcentral? vilket/vilka sjukhus?) Länk till kontaktkort eller verksamhetsbeskrivning. Om behandlingen inte ingår i det ordinarie vårdutbudet, vilka privata vårdgivare kan jag vända mig till? Vilka har landstinget avtal med? Vad kostar det? Länk till samlingssida för avgifter i vården. Eventuell hänvisning till privata vårdgivare för prisuppgifter på undersökningar som inte ingår i det ordinarie utbudet. E-tjänster. Fullständig webbadress till sidan med tillägget måste också finnas med!

6 Tillägg i artiklar om sjukdomar
I vissa texter kan regionala tillägg till sjukdomsartiklar behövas. Det gäller till exempel följande: Vart ska jag vända mig? När ska jag söka vård? Var får jag vård? Återbesök Sjukdomsförekomst i vissa områden. Exempel TBE, som förekommer i vissa landsting men inte i andra. Här kan det finnas ett tillägg som berättar hur vanlig/ovanlig sjukdomen är och om det är meningsfullt att vaccinera sig eller inte. när landstings-/regionspecifika förutsättningar behöver beskrivas direkt i samband med sjukdomstexten, exempelvis för att artikel om undersökning eller behandling saknas.

7 …fortsättning Exempel
I en sjukdomsartikel om pulsåderbråck på aorta gör man ett regionalt tillägg som informerar om att i aktuellt landsting/region undersöks rutinmässigt alla män det år de fyller 65 år för att upptäcka sjukdomen i tid. Eventuellt kan det regionala tillägget innehålla en hänvisning till var man kan få mer information i en separat artikel.


Ladda ner ppt "Regionala tillägg i medicinska texter"

Liknande presentationer


Google-annonser