Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Läns- regionförbunden 16 mars 2010 Plattform för evidensbaserad praktik inom socialtjänsten.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Läns- regionförbunden 16 mars 2010 Plattform för evidensbaserad praktik inom socialtjänsten."— Presentationens avskrift:

1 1 Läns- regionförbunden 16 mars 2010 Plattform för evidensbaserad praktik inom socialtjänsten

2 2 Plattform för evidensbaserad praktik inom socialtjänsten BAKGRUND Överenskommelse om att under 2009 lägga grunden för ett framtida gemensamt arbete utifrån förslagen i SOU 2008:18 Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten – till nytta för brukaren. Målet är ett första avtal 2010. Nationell plattform/arena för samordnade, långsiktiga och mer effektiva satsningar för stöd till en evidensbaserad praktik i socialtjänsten Modeller för hur behovet av regionala strukturer för stöd till implementering, utvärdering, utbildning etc långsiktigt kan tillgodoses Särskilda fördjupningsområden Avsikten är att ett första avtal till stöd för evidensbaserad praktik ska träda i kraft under 2010.

3 Plattform för evidensbaserad praktik inom socialtjänsten, klart maj 2010 Preliminär disposition för plattformen - Bakgrund - Mål (God kvalitet i socialtjänsten) -Kunskapssyn, EBP -Utgångspunkter (långsiktighet, gemensamma åtaganden, prioriteringar, brukarmedverkan, koppling socialtjänst och hälso- och sjukvård mm) Avtalskonstruktion, - process -Beredning -Genomförande -Uppföljning 3

4 Avtalsmodell, exempel Generella satsningar Program för äldreomsorgen Program för missbruks- beroendevård 4

5 Plattform för en evidensbaserad praktik SKLs remissvar; ”SKL ansvarar för att förbundets medlemmar, dvs. kommunerna får vara med i processen och själva få utrymme för att definiera behoven. Detta innebär ett krav på avtalsperioder om minst tre år.” Förslag att diskutera; -Upptaktskonferens hösten 2010? Årligen; -Workshops eller motsvarande feb/mars (underlag till prioriteringar inför regeringens vårbudget) -Konferenser hösten (avstämning pågående avtal och diskussioner om strategi framåt) 5

6 Förankring med kommuner och landsting (läns- regionnivå) Workshops eller motsvarande (prioriteringar i kommande avtal) Vårbudget med ramar och inriktning Regeringen och SKL formulerar avtal (i dialog med SKL- nätverk) Höstbudget med regeringens åtaganden och insatser Nationell konferens (avstämning pågående avtal, inriktning kommande prioriteringar) 6


Ladda ner ppt "1 Läns- regionförbunden 16 mars 2010 Plattform för evidensbaserad praktik inom socialtjänsten."

Liknande presentationer


Google-annonser