Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2009-01-07 (1) Landstinget Kronoberg 2009 – 2015.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2009-01-07 (1) Landstinget Kronoberg 2009 – 2015."— Presentationens avskrift:

1 2009-01-07 (1) Landstinget Kronoberg 2009 – 2015

2 2009-01-07 (2) Vision : Ett gott liv i ett livskraftigt län Mål: Landstinget Kronoberg ska vara ett kvalitetsstyrt landsting

3 2009-01-07 (3) Inriktning: Kvalitetsstyrt landsting En sjukvård som kännetecknas av –Hög kvalitet –God tillgänglighet –Gott bemötande Ett aktivt hälsofrämjande arbete En stark ekonomi med långsiktighet och hållbara beslut

4 2009-01-07 (4) Hur utveckla kvaliteten i vården

5 2009-01-07 (5) God vård (SOSFS 2005:12)

6 2009-01-07 (6) Framtid med möjligheter Medicinska kunskapsutvecklingen erbjuder nya möjligheter att förebygga och behandla ohälsa Utmaningar som ökad andel äldre, nya sjukdomar, ökade krav Resurserna växer inte i samma takt som behoven Nya arbetssätt för att säkra att resurser används på rätt sätt där behoven är störst

7 2009-01-07 (7) HurTill FragmentHelhet RevirSamarbete ReglerMål och värderingar FörvaltaLeda och styra Sprida infoSkapa mening, dialog VadVarför och hur

8 2009-01-07 (8) Strategisk utvecklingsplan för hälso- och sjukvården 2009 – 2015 Insatser inom fyra områden Utveckling för en God vård Nytt arbetssätt för att prioritera – skapa utrymme för att ta in nya metoder och läkemedel Gemensamt ansvar och engagemang

9 2009-01-07 (9) Vardagsrationaliseringar, exempel Ökad följsamhet till läkemedelskommitténs riktlinjer och läkemedelslista Förbättrad styrning av upphandling och samverkan med grannlandsting Personalplanering, bemanningsplan och ledigheter Frysning av index arvoden till förtroendevalda

10 2009-01-07 (10) Strukturförändringar 2009 – 2015 Utgångspunkt att uppnå långsiktig kvalitet, kompetensutveckling, tillräcklig volym inom olika patientgrupper Inriktning för hållbar ekonomi Effektivisering av vårdflöden Genomförande vårdgarantin Översyn akut- och ambulanssjukvård Översyn planerad verksamhet Översyn rehabiliteringssjukvård Utökad samverkan med grannlandsting Genomgång privata specialisters utbud Sammanslagning av driftenheter

11 2009-01-07 (11) Finansiering Förändrad utdebitering enligt finansplan Intäktsökningar –Onkologi –Rättspsykiatri –Neonatalsjukvård –Samverkan inför regionbildning

12 2009-01-07 (12) Prioriteringar Utveckla en modell för prioritering och processorientering i samverkan med Prioriteringscentrum Linköping Ett stegvis arbete kopplat till den medicinska kommittén och de medicinska grupperna Tydliggöra prioriteringen av den framtida sjukvården för att klara att införa –Nya metoder –Nya läkemedel –Andra angelägna satsningar

13 2009-01-07 (13) Prioriteringsarbetet - arbetsgång och tidplan

14 2009-01-07 (14) Prioriteringar - arbetsgång 2008 November –LS godkände planen December –styrgruppen konstituerades –Uppdraget lämnades till driftenheterna –Inledande information till alla chefer vid chefsdagen 12 dec

15 2009-01-07 (15) Prioriteringar - arbetsgång 2009 Januari –Utbildning av ledningsgruppen, medicinska kommittén, verksamhetschefer och förtroendevalda, fackliga företrädare –Grundarbetet på verksamhetsnivå med stöd av medicinska kommittén och de medicinska grupperna resp funktionsansvariga inom administrationen. Februari –Grunduppdraget redovisas till resp driftenhetschef Mars –Driftenhetscheferna sammanställer underlagen per driftenhet och rapporterar till ledningsgruppen

16 2009-01-07 (16) Prioriteringar - arbetsgång 2009 April –Medicinska kommittén värderar underlaget utifrån principer om vertikal prioritering –Berörda styrgrupper värderar utifrån helhetssyn –Ledningsgruppen fastställer sitt förslag till politiken 22 april

17 2009-01-07 (17) Prioriteringar - arbetsgång 2009 Maj –Förslaget tas med i budgetprocessen inför budget 2010 Juni –Beslut i landstingsstyrelsen 1 juni –Beslut i fullmäktige 15 juni

18 2009-01-07 (18)


Ladda ner ppt "2009-01-07 (1) Landstinget Kronoberg 2009 – 2015."

Liknande presentationer


Google-annonser