Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Regelverk för hjälpmedel Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel Policy Regelverk Produktgrupper Översyn hösten 2005 Upphör gälla, beslut 060214.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Regelverk för hjälpmedel Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel Policy Regelverk Produktgrupper Översyn hösten 2005 Upphör gälla, beslut 060214."— Presentationens avskrift:

1 Regelverk för hjälpmedel Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel Policy Regelverk Produktgrupper Översyn hösten 2005 Upphör gälla, beslut 060214 Riktlinjer Produktanvisningar

2 Vilka ”personliga” hjälpmedel förskrivs inom hälso- och sjukvården? Hjälpmedel som återfinns i produktanvisningarna!

3 Hjälpmedel/produkter som inte ingår  Material för behandling  Sport, hobby och motion  Fritidsboende  Arbetstekniska hjälpmedel  Grundutrustning (pedagogiska hjälpmedel)

4 ”Hjälpmedel är en del i vård och behandling och kan inte frikopplas från andra vård- och behandlingsinsatser…”

5 Kostnadsansvar... …följer hälso- och sjukvårdsansvaret under beaktande av folkbokföringsort Förtroendeförskrivning avtal eller enskild kontakt

6 Vad skiljer den nya handboken?  Egenansvar  Dubbelutrustning  Fritidsboende  Ny/rekonditionerad/likvärdig produkt  Förtydliganden  i riktlinjerna  produktanvisningarna

7 Egenansvar Produkter som finns i allmän handel och som vanligen ingår i hemmiljö •vad är allmän handel? •konsekvenser för –förskrivare –sortimentsgrupperna •försäljning

8 Vårdgivarens ansvar × Tillhandahålla hjälpmedel × Utse förskrivare × Säkerställa att förskrivare har rätt kompetens × Föra register över förskrivare × Föra register över vissa hjälpmedel × Ställa ersättningsanspråk × Rutiner för × produktunderhåll × återlämnade hjälpmedel × olyckor, tillbud, Lex Maria

9 Förskrivarens ansvar (1) »följa lagar, förordningar, riktlinjer »bedöma och prova ut i samråd med brukaren »välja specifik produkt »tillse att funktion kontrolleras »instruera och träna »informera »följa upp och utvärdera »dokumentera

10 Förskrivarens ansvar (2) … i förekommande fall... »rekommendera att se över försäkring »överföra information »skriva låneförbindelse


Ladda ner ppt "Regelverk för hjälpmedel Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel Policy Regelverk Produktgrupper Översyn hösten 2005 Upphör gälla, beslut 060214."

Liknande presentationer


Google-annonser