Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Målsättning - Kvalitet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Målsättning - Kvalitet"— Presentationens avskrift:

1 Målsättning - Kvalitet
Övergripande mål för kvalitet och patientsäkerhet finns definierat i regionens ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet För Öppna Jämförelser gäller ”att resultaten för enskilda verksamheter minst skall vara i nivå med riket” Viktigt för alla enheter att utvecklas i rätt riktning över tid.

2 Strategi Att kommunicera och föra en dialog om resultaten i Öppna Jämförelser med såväl utförarorganisationen (förvaltningsledningar, sektorsråd) som beställarna i syfte att skapa intresse och styra till förbättringar Beslut i HSU dec 2009 om åtgärder med anledning av resultaten i ÖJ. .

3 Processer / sektorsråden
Öppna jämförelser okt Nov/Jan dec-nov Ledning Sektorsråd Terapigrupper Ordf.konf Berörda Sektorsråd /terapigrupper Verksamhetsanalys maj sep okt-apr Klar Ordf.konf Berörda sektorsråd Kvalitetsindikatorfört. hösten feb Klar Kvalitetsregisterfört. hösten feb Klar

4 indikatorområden Hälsotillstånd, dödlighet m m Förebyggande insatser
Förtroende och patientnöjdhet Tillgänglighet Kostnader Graviditet, förlossnings- och nyföddhetsvård Kvinnosjukvård Rörelseorganens sjukdomar Diabetesvård Hjärtsjukvård Strokesjukvård Njursjukvård Cancersjukvård Psykiatrisk vård Kirurgisk behandling Intensivvård Läkemedelsbehandling Annan vård

5 Om Statistik 1, otur i ranking

6 Om Statistik 2, statistisk osäkerhet

7 Öppna Jämförelser 2009 RÖDA/GRÖNA Procent 2009 2008 2009 2009
Likartat beräkningssätt Procent 2009

8 Hälsotillstånd, dödlighet m m
Förebyggande insatser Förtroende och patientnöjdhet Tillgänglighet Kostnader Graviditet, förlossnings- och nyföddhetsvård Kvinnosjukvård Rörelseorganens sjukdomar Diabetesvård Hjärtsjukvård Strokesjukvård Njursjukvård Cancersjukvård Psykiatrisk vård Kirurgisk behandling Intensivvård Läkemedelsbehandling Annan vård 20 15 10 5 5 10 15 20 25

9 Öppna Jämförelser 2009 Förebyggande insatser Förtroende och nöjdhet

10

11 Öppna Jämförelser 2009 Graviditet/Kvinnosjukvård

12 Öppna Jämförelser 2009 Rörelseorganen

13

14 Öppna Jämförelser 2009 Diabetesvård

15 Öppna Jämförelser 2009, Strokesjukvård

16

17 Öppna Jämförelser 2009 Njursjukvård

18 Öppna Jämförelser 2009 Cancersjukvård

19 Öppna Jämförelser 2009, Läkemedel

20 Förändring läkemedelsindikatorer

21 Öppna Jämförelser 2009 Kirurgi

22 Handlingsplan ÖJ ”Efter fjärde rapporten blir Öppna Jämförelser allt mer en del av en kontinuerlig uppföljning av hälso- och sjukvården och grunddragen i årets resultat är kända sedan tidigare. Det finns nu kontinuerliga processer som använder resultaten i förbättringsarbete”.


Ladda ner ppt "Målsättning - Kvalitet"

Liknande presentationer


Google-annonser