Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Socialdepartementet Vårdkvalitet ur ett patientperspektiv SSN 23 november 2010.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Socialdepartementet Vårdkvalitet ur ett patientperspektiv SSN 23 november 2010."— Presentationens avskrift:

1 Socialdepartementet Vårdkvalitet ur ett patientperspektiv SSN 23 november 2010

2 Socialdepartementet Vårdkvalitet i framtidens hälso- och sjukvård

3 Socialdepartementet 1) Säkerställa en god tillgänglighet och valfrihet bland en mångfald av vårdgivare 2) Säkerställa att hälso- och sjukvården är kunskapsbaserad 3) Säkerställa att patienterna ges möjlighet till delaktighet och självbestämmande 4) Skapa förutsättningar för att hälso- och sjukvårdens resultat följs upp på ett öppet och jämförbart sätt 5) Tillvarata kunskap och erfarenheter för att systematiskt förbättra hälso- och sjukvården En god cirkel med patienten i mitten

4 Socialdepartementet Vårdvalsreformen – ökad kvalitet för patienten! • Över 200 nya vårdcentraler i primärvården – en ökning med ca 25% • En halv miljon patienter har fått minst en ny vårdcentral att välja på • Mångfalden har ökat - 37 % av vårdcentralerna drivs av privata utförare

5 Socialdepartementet

6 Öppna jämförelser – över 100 indikatorer! FÖRTROENDE OCH PATIENTERFARENHETER • Tillgång till sjukvård • Förtroende för vård vid vårdcentral • Förtroende för vård vid sjukhus • Bemötande vid besök i primärvård • Information vid besök i primärvård • Delaktighet vid besök i primärvård

7 Socialdepartementet Öppna jämförelser – över 100 indikatorer! TILLGÄNGLIGHET • Läkarbesök inom sju dagar i primärvård. • Uppfattning om väntetid vid besök i primärvård • Vårdcentralers tillgänglighet per telefon • Sjukvårdsrådgivningens tillgänglighet per telefon • Väntat längre än 90 dagar på specialistbesök • Väntat längre än 90 dagar på behandling.

8 Socialdepartementet Patientens möjligheter att ge feedback och göra jämförelser • Den nationella patientenkäten • Vårdbarometern • www.vantetider.se

9 Socialdepartementet Patientsäkerhet och kvalitet • Ny lagstiftning • Ny överenskommelse mellan regeringen och sjukvårdshuvudmännen - vårdhygien - läkemedel


Ladda ner ppt "Socialdepartementet Vårdkvalitet ur ett patientperspektiv SSN 23 november 2010."

Liknande presentationer


Google-annonser