Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

IT-vårdval IT-ersättning

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "IT-vårdval IT-ersättning"— Presentationens avskrift:

1 IT-vårdval IT-ersättning
Monica Nilsson IT-strategiska avdelningen

2 IT-vårdval intressenter
Invånare i VGR och Halland HSA/ITSA HSK Hitta rätt i vården Offentliga primärvården Privata vårdgivare VGR-IT Sjukhus, offentliga och privata Sjukrådsrådgivningen Smittskyddsenheten (pga Pandemin) Callcenter (pga Pandemin) Ambulansverksamheten vill ha tillgång ”kommuner” vill ha tillgång ”SVPL” vill ha tillgång ”Landstinget i Värmland” intreserade ”Landstinget i Jönköping” intresserade

3 IT-ersättning intressenter
HSA/ITSA HSK VGR-IT Offentliga primärvården Privata vårdgivare ”Landstinget i Värmland” intresserade ”Landstinget i Jönköping” intresserade

4 IT-vårdval IT-ersättning Filuppladdning antal användare 2009-11-01

5 Innehåll Avtal Jourcentraler Vårdvalet, kort repetition
Uppladdning av filer Datafångst och patientströmmar Utbetalningsunderlaget,

6 Avtal Hämtas från KIV

7 Jourcentral Viss data hämtas från Huvudenheten och KIV
Tydlighet och enkelhet för Huvudenheten Jourcentral Avtal (huvudenhet) Avtal Avtal Avtal

8 Jourcentral En VC kan ingå i flera jourcentraler
Bg/pg hämtas från huvudenheten Visas i individbilden i IT-vårdval

9 Utskriven blankett för påskrift
Vårdval översikt Samtycker Samtycke Vårdval med historik Sök invånare Vårdval Skriv ut blankett Registrera vårdval Blanketter scannas Välj VC Mata in kod Påskriven blankett skickas till VGR för scanning Utskriven blankett för påskrift Vårdvals blankett Kvitto

10 Filuppladdning Filuppladdning

11 Filuppladdning Välj Vårdventral

12 Filuppladdning Välj fil från egna datorn

13 Filuppladdning Ladda upp filer till VGR

14 Filuppladdning Det går att ångra sig…

15 Datafångst Modellens data som bearbetas i IT-ersättning kommer från olika källor och bestämda tidsintervall enligt Krav och Kvalitetsboken

16 Ålder och kön December Januari Februari Ålder & kön Vårdvalssnapshot
Utbetalning

17 ACG December Januari Februari ACG Diagnoser Vårdvalssnapshot
Utbetalning 15 mån bakåt

18 Tolk December Januari Februari Tolk Vega Utbetalning

19 Täckningsgrad December Januari Februari Täckningsgrad Vega
Vårdvalssnapshot Utbetalning 4 månader bakåt

20 Kvalitet December Januari Februari Kvalitet VC Utbetalning

21 CNI December Januari Februari CNI Lev till SCB, Vårdvalssnapshot
Utbetalning Från SCB Vårdvalssnapshot Data från SCB matchas med Vårdvaslssnapshot för att beräkna enhetens ersättning

22 Geografi December Januari Februari Geografi Fil från HSA Utbetalning
Vårdvalssnapshot

23 Familjecentral December Januari Februari Familjecentral Från HSK
Utbetalning

24 SÄBO December Januari Februari SÄBO Från HSK Utbetalning

25 Läkemedelskostnader December Januari Februari Läkemedelskostnader Loke
Avdrag Itererade recept HSA

26 Besöksersättningar December Januari Februari Vega Utbetalning
Vega Besöket sker på annan VC än där man har sitt vårdval Vega Utbetalning Vårdvalssnapshot December Januari Februari Från andra landsting Vega Utbetalning Vårdvalssnapshot

27 Patientavgift December Januari Februari Patientavgift Vega Avdrag
C-fil VIP Vårdval dag-för-dag

28 Sanktion och Engångstransaktion
December Januari Februari Sanktion HSK Avdrag December Januari Februari Engångstransaktion HSK Utbetalning/Avdrag

29 Patientströmmar Patient gör besök på vald vårdcentral
Besöket sker på annan VC än där man har sitt vårdal på besöksdatumet Patient gör besök på vald Jourcentral Patient gör ett besök på Jourcentral, på annan enhet än vårdvalet Halläningar med vårdval i VGR Halläningar och övriga landsting, utan vårdval. Avdrag för erlagda patientavgifter som inte kan hänföras till specifika sjukvårdskontakter

30 Patient gör besök på vald vårdcentral
Läkarbesök Patientavgift Spec Vald VC från patient Invånarens Nämnd Personalkategori = läkare -100 100 Besökstyp = besök, ej hembesök Åtgärdskod = < na >

31 Besöket sker på annan VC än där man har sitt vårdval
Otroget besök Patientavgift Besöksersättning Spec Gamlestaden från patient Invånarens Nämnd Borås (patientens vårdval) Gamlestaden från Borås Personalkategori = läkare -200 200 -500 500 Besökstyp = besök, ej hembesök Åtgärdskod = < na > Patient tillhör Borås och gör ett besök på Gamlestaden

32 Patient gör besök på vald Jourcentral
Troget besök Patientavgift Besöksersättning Spec Borås från patient Invånarens Nämnd Borås Regleras inom jourcentralsamverkan Regleras inom jourcentralsamverkan Personalkategori = läkare -100 100 Besökstyp = besök, ej hembesök Åtgärdskod

33 Patient gör ett besök på Jourcentral, på annan enhet än vårdvalet
Otroget besök Patientavgift Besöksersättning Spec Gamlestaden från patient Invånarens Nämnd Borås (patientens vårdval) Gamlestadens Jourcentral från Borås via huvudenheten för jourcentralen Personalkategori = läkare -300 300 -500 500 Besökstyp = besök, ej hembesök Åtgärdskod Patient tillhör Borås och gör ett besök på Gamlestadens jourcentral Notera att Borås ej samverkar med Gamlestadens Jourcentral

34 Halläningar med vårdval i VGR
Troget besök Patientavgift Besöksersättning Spec Borås från patient Vårdcentralens nämnd (Borås) Borås (patientens vårdval) Borås från egen nämnd Halland till Borås nämnd Personalkategori = läkare -100 100 500 Enligt REA- avtal Besökstyp = besök, ej hembesök Åtgärdskod = < na >

35 Halläningar och övriga landsting, utan vårdval
Otroget besök Patientavgift Besöksersättning Spec Gamlestaden från patient Vårdcentralens nämnd (Gamlestadens) Borås (patientens vårdval) Gamlestaden från egen nämnd Besökarens landsting till Gamlestadens nämnd Personalkategori = läkare -200 200 500 Enligt RIA/REA- avtal Besökstyp = besök, ej hembesök Åtgärdskod = < na >

36 Kassauppgifter Övriga patientavgifter där underlaget inte kommer från VEGA Patientavgift Inv Nämnd Telefonrecept Kommer från c-fil "besökstyp" = R -80 80 Mellanliggande provtagning, vald VC Kommer från c-fil "besökstyp" = LM -50 50 Mellanliggande provtagning, ej vald enhet -100 100

37 Tolk Invånarens nämnd VC där kontakten sker Tolkersättning
Invånarens nämnd VC där kontakten sker Tolkersättning Auktoriseradtolk = åtgärdskod UX132 -1000 1000 Annan tolk = åtgärdskod UX 133 -250 250

38 Reduktion av patientavgift
Frikort Patientavgift upp till frikortsgränsen Annan orsak till nedsättning Barn under 20

39 Under utredning Asylsökande
Besökare från utlandet som har samarbetsavtal med, nordiskt, EES, vissa länder + övriga länder

40 Utbetalningsunderlaget
November Ersättning viktad utifrån ålder och kön Ersättning viktad utifrån vårdtyngd Målrelaterad ersättning för täckningsgrad Ersättning baserad på socioekonomi Ersättning baserad på geografi December Ersättning för patientströmmar Patientavgifter Tolkersättning Avdrag för apotekskostnader, inklusive itererade recept

41 Manuell utbetalning från HSK
Kommer separat Läkemedelsavdrag i november Familjecentral, november, december SÄBO, november, december

42 Aggregerad nivå Samlat flera vårdcentraler på samma utbetalningsunderlag

43 Översikt en eller flera VC samt JC
OBS! Arbetsmaterial

44 Utbetalningsunderlaget för en VC
Här visas sammanställningen av utbetalningsunderlaget för en vårdcentral

45 En VC ett utbetalningsunderlag
OBS! Arbetsmaterial

46 Ersättningar Ersättning viktad utifrån ålder och kön
Ersättning viktad utifrån vårdtyngd Tolkersättning Målrelaterad ersättning för täckningsgrad Målrelaterad ersättning för kvalitet Ersättning baserad på socioekonomi Ersättning baserad på geografi Ersättning för familjecentral SÄBO (ersättning för särskilt boende) Avdrag för apotekskostnader, inklusive itererade recept

47 Kapitation 1 OBS! Arbetsmaterial

48 Kapitation 2 OBS! Arbetsmaterial

49 Vårdtyngd OBS! Arbetsmaterial

50 Tolkersättning OBS! Arbetsmaterial

51 Täckningsgrad OBS! Arbetsmaterial

52 Kvalitet OBS! Arbetsmaterial

53 CNI OBS! Arbetsmaterial

54 Geografi OBS! Arbetsmaterial

55 Familjecentral OBS! Arbetsmaterial

56 SÄBO OBS! Arbetsmaterial

57 Apotekskostnader… OBS! Arbetsmaterial

58 Patientströmmar + och -
Ersättning för besök av patienter från andra vårdvalsenheter Ersättning för besök av patienter från andra landsting Avdrag för besök av patienter hos andra vårdvalsenheter Avdrag för primärvårdsbesök av patienter i andra landsting Avdrag för besök av patienter hos andra specialistläkare i allmänmedicin

59 Patienter från andra vårdvalsenheter
OBS! Arbetsmaterial

60 Patienter från andra landsting
OBS! Arbetsmaterial

61 Patienters besök på andra vårdvalsenheter
OBS! Arbetsmaterial

62 Primärvårdsbesök av patienter i andra landsting
OBS! Arbetsmaterial

63 Besök av patienter hos andra specialistläkare i allmänmedicin
OBS! Arbetsmaterial

64 Övrigt Avdrag för patientavgift och frikortsersättning Sanktion
Engångstransaktion

65 Avdrag patientavgift och frikort
OBS! Arbetsmaterial

66 Sanktion OBS! Arbetsmaterial

67 Engångstransaktion OBS! Arbetsmaterial

68 Enligt redovisningslagen
Godkänna, VC Granska, HSK Attestera, HSK

69 Godkänna OBS! Arbetsmaterial

70 HSK Granskar OBS! Arbetsmaterial

71 HSK Attesterar OBS! Arbetsmaterial


Ladda ner ppt "IT-vårdval IT-ersättning"

Liknande presentationer


Google-annonser