Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.gu.se Q2 Q3 Okt Nov Dec Jan Feb Mar Maj Jun Göteborgs universitet förnyas Apr 2011 2012 2013 Styrelsemöte 7 apr Styrelsemöte 12 okt Start ny organisation.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.gu.se Q2 Q3 Okt Nov Dec Jan Feb Mar Maj Jun Göteborgs universitet förnyas Apr 2011 2012 2013 Styrelsemöte 7 apr Styrelsemöte 12 okt Start ny organisation."— Presentationens avskrift:

1 www.gu.se Q2 Q3 Okt Nov Dec Jan Feb Mar Maj Jun Göteborgs universitet förnyas Apr 2011 2012 2013 Styrelsemöte 7 apr Styrelsemöte 12 okt Start ny organisation Styrelsemöte dec Styrelsemöte 20 feb Styrelsemöte apr Grupperna A-D Beslutsnivåer Ledning Utbildningsnämnd Forskningskollegium Grupp E Arbetsordning Delprojekt F. Stödprocesser Utformning av framtida gemensamma arbetssätt Aktiviteter, roller, stöd Rollbeskrivningar Kompetenskrav Utformning av funktionell administrativ organisation Beslut om Arbetsordning Göteborgs universitet förnyas – tidplan Start ny administrativ organisation Ta emot resultaten Bedöma resursbehov i processerna Genomföra riskanalys Specificera respektive nuläge Definiera eventuellt kompetensgap Utforma modell för bemanning Q3-Q4 Kartläggning av befintlig kompetens Realisering Bemanning

2 www.gu.se Planerade aktiviteter och organisation för implementering av ny funktionell organisation För att stödja linjen bör en samordningsorganisation skapas under en övergångstid. Införande grupper bör riggas på varje institution, kansli och inom centrala förvaltningen. Dekan bör, i samråd med prefekterna inom fakulteten, uppdra åt kanslichef att tillsammans med de administrativa cheferna inom fakulteterna hålla samman arbetet med organisation och bemanning. Förvaltningschefen (eller den han utser) håller tillsammans med kanslicheferna ihop omfördelningen av arbetsuppgifter mellan central förvaltning och kansli/institution. Kompetenskartläggning genomförs i maj Restriktivitet av externrekryteringar av TA personal under en övergångsperiod Ht 2012 arbetet fortsätter med bemanning av ny organisation

3 www.gu.se Kompetenskartläggningen Syftet med kompetenskartläggningen att ge chefer en tydlig bild av personalens kompetens, arbetsuppgifter och intresse för utveckling i samband med implementeringen av den nya organisationen. för den enskilde medarbetaren ger det en bättre möjlighet att med sin kompetens och erfarenhet bidra till utvecklingsarbetet. kartläggningen skapar också en översiktlig bild av universitets kompetensstruktur, vilket ger ett underlag för universitetets framtida kompetensförsörjning och behov av fortbildning. En arbetsgrupp för kompetenskartläggningen tillsätts. Gruppen kommer att börja med att utforma enkäten och dess frågor.

4 www.gu.se Omorganisationsarbetets FAS 1 Delprocessområde A-D levererade sitt arbete i oktober Delprocessområden E levererades sitt arbete i december Beslut om arbetsordning 20 februari 2012 Delprocessområde F ”Stödprocesser” pågår till april 2012

5 www.gu.se Omorganisationsarbetet FAS 2 Ny arbetsgrupp för funktionell organisation skapas utifrån resultatet av det arbete som gjorts inom delprojekt ”Stödprocesser” samt utifrån arbets- och delegationsordningen Ny arbetsgrupp skapas för detta; Projektledare Christina Rogestam Analys kommer att göras över vilka konsekvenserna blir för institu- tions-, kansli- samt central nivå relativt ny arbets- och delegationsordning Beslut om ny funktionell organisation tas den 24/4

6 www.gu.se Omorganisationsarbetet FAS 3 Kompetenskartläggning och bemanning maj 2012 Nya dekaner, prodekaner, prefekter och proprefekter tillträder 1 juli 2012 Bemanning och uppföljning av ny arbets- och delegationsordning hela ht 2012


Ladda ner ppt "Www.gu.se Q2 Q3 Okt Nov Dec Jan Feb Mar Maj Jun Göteborgs universitet förnyas Apr 2011 2012 2013 Styrelsemöte 7 apr Styrelsemöte 12 okt Start ny organisation."

Liknande presentationer


Google-annonser