Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.gu.se Göteborgs universitet förnyas 2011-02-02.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.gu.se Göteborgs universitet förnyas 2011-02-02."— Presentationens avskrift:

1 www.gu.se Göteborgs universitet förnyas 2011-02-02

2 www.gu.se Göteborgs universitet förnyas Önskade effekter Tillvägagångssätt 2011-02-02

3 www.gu.se Intressent Student Intressent Student Intressent Medarbetare Intressent Medarbetare Utbildning ”Rätt” studenter i ”rätt” antal Utbildning ”Rätt” studenter i ”rätt” antal Forskning ”Vinna” anslag Forskning ”Vinna” anslag Samverkan Utvecklat samspel med omvärlden Samverkan Utvecklat samspel med omvärlden Samman-hållen arbetsgivare Ett sammanhållet lärosäte Tillvarataget universitetets bredd och kompetens Likabehandling av medarbetare Likabehandling av studenter Fokus på utbildning och forskning Tydlig ledningsfunktion med gemensam kultur Gemensam syn på ansvaret för hela GU Säkerställt studentinflytande Effektiv stödverksamhet Strategiskt arbete på alla nivåer Ledning och styrning Intressenter till Göteborgs universitets verksamhet Önskade effekter av utvecklingsarbetet Målbild Göteborgs universitet – ett universitet Gemensam syn på ledarskap Tydliga och enhetliga besluts- processer Organisation Gemensam struktur för fakultetsledning Gemensam struktur för institutionsledning Förstärkt ställning för institutioner Fakultetens fokus på planering, över- gripande styrning och kvalitetssäkring Förnyad administrativ funktionell organisation Processer Gemensamma arbetssätt i administrativa processer Effektiva ärendeflöden Eliminerat dubbelarbete Samordnad kommunikation Stöd Ändamålsenligt IT- stöd Principer Komponenter i lösningen Arbetssätt för effektiv verksamhets- utveckling Gemensam kultur och värderingar Göteborgs universitet förnyas – önskade effekter Rättssäker myndighet Intressent Samhället Intressent Samhället 2011-02-02

4 www.gu.se Utforma Arbetsordning Resultat Arbetsordning Delegations- ordning Resultat Arbetsordning Delegations- ordning Utforma framtida gemensamma arbetssätt och definiera kompetenskrav Resultat Beskrivning av framtida gemensamma arbetssätt Definition av kompetenskrav Resultat Beskrivning av framtida gemensamma arbetssätt Definition av kompetenskrav Specificera befintlig kompetens Utforma struktur för den administrativa organisationen Input Resultat Beskrivning av framtida administrativ funktionell organisation och forum Resultat Beskrivning av framtida administrativ funktionell organisation och forum Resultat Beskrivning av befintlig kompetens Resultat Beskrivning av befintlig kompetens Etapp 2,5 Resultat Insikt om respektive förändringsresa Acceptans Detaljerad plan för hösten Resultat Insikt om respektive förändringsresa Acceptans Detaljerad plan för hösten Ta emot resultaten Bedöma resursbehov i processerna Genomföra riskanalys Specificera respektive nuläge Definiera eventuellt kompetensgap Utforma modell för bemanning A-D Input Realisera Resultat Nytt arbets- sätt Resultat Nytt arbets- sätt Implementering Göteborgs universitet förnyas – tillvägagångssätt 2011-02-02


Ladda ner ppt "Www.gu.se Göteborgs universitet förnyas 2011-02-02."

Liknande presentationer


Google-annonser