Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

FRONESIS-projektet, univ. ledningens prefektmöte den 16 november 2010 LUNDS UNIVERSITE T.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "FRONESIS-projektet, univ. ledningens prefektmöte den 16 november 2010 LUNDS UNIVERSITE T."— Presentationens avskrift:

1 FRONESIS-projektet, univ. ledningens prefektmöte den 16 november 2010 LUNDS UNIVERSITE T

2 FRONESIS-projektet, univ. ledningens prefektmöte den 16 november 2010 F R O N E S I S  Om FRONESIS  Bakgrund  Förändringar i lag och förordning  Konsekvenser för styrning, ledning & organisation  Förändrat ansvar för styrelsen  Kräver vissa direkta konsekvensbeslut  Kräver vissa beslut på längre sikt

3 FRONESIS-projektet, univ. ledningens prefektmöte den 16 november 2010 UR VISIONSDOKUMENTET, s.3 en kärnfråga om relationen mellan kärnverksamhetens självstyre inom dagens institutioner och områden i relation till universitetsledningens strategiska behov av och vilja att prioritera och styra den samlade verksamheten inom Lunds universitet. Således öppnar den nya högskoleförordningen för att universitetets grundläggande principer för allokering av ansvar och befogenheter, och därvidlag även för maktdelningens utformning inom universitetet, lyfts upp för diskussion.

4 FRONESIS-projektet, univ. ledningens prefektmöte den 16 november 2010 F R O N E S I S Kartan har ändrats!  Beslutsmakt flyttas från departement/riksdag till universitetsstyrelsen.

5 FRONESIS-projektet, univ. ledningens prefektmöte den 16 november 2010 F R O N E S I S Beslutsbefogenheter Tidigare ”Fakultetsnämnden beslutar” Styrelsen och rektor har begränsade möjligheter att ingripa i fakultetsnämndernas beslut eller hantering t.ex. om kvalitén i en utbildning är undermålig. Nu ”Högskolan/rektor beslutar” Styrelse, och under styrelsen rektor, har det fulla ansvaret. Detta innebär att styrelsen måste säkerställa överblick, kvalitetssäkring mm. För styrelsen blir det avgörande att skapa en organisation som ”lyfter” detta ansvar.

6 FRONESIS-projektet, univ. ledningens prefektmöte den 16 november 2010 F R O N E S I S Fakultetsnämnderna Tidigare Fakultetsnämnderna sitter på ett lagstadgat mandat. Nu Väljer vi att arbeta vidare med fakultetsnämnder kommer de att sitta på styrelsens och rektors mandat. Styrelse och rektor är därmed ansvariga för det arbete som bedrivs och kan därmed ingripa direkt mot beslut och hantering i fakultetsnämnderna.

7 FRONESIS-projektet, univ. ledningens prefektmöte den 16 november 2010 F R O N E S I S Arbetsordning Styrelsen skall besluta om samma sak som tidigare men i tillägg även ”om en arbetsordning med viktigare föreskrifter om högskolans övergripande organisation, delegering av beslutanderätt, handläggning av ärenden och formerna i övrigt för verksamheten, om inte annat är föreskrivit i lag eller förordning” HSF 2 kap. 2§ 8:e punkten

8 FRONESIS-projektet, univ. ledningens prefektmöte den 16 november 2010 Struktur för universitetsstyrelsens beslut den 17 december 2010 Beslut om LU:s organisation fram till 2011-06-30 1.Föreskrifter om Lunds universitets indelning i områden samt om ledningsorgan för dessa m.m. LS 2009/85 2.Föreskrifter om fördelning av beslutsbefogenheter vid Lunds universitet LS 2009/85 3.Föreskrifter om vissa organisations- och namnfrågor LS 2010/509 4.Föreskrifter om styrelse & val till styrelse på områdesnivå RÄ 2008/57 5.Föreskrift om institutioner IA 32 11 332/93 6.Antagningsordning avseende utbildning på forskarnivå vid LU IG 9 6251/2004 HSF Kap.6 a)Vad försvinner ur HSF som vi behöver reglerar lokalt? b)Tillägg till delegations- ordningen då fak. Styrelserna har haft befogenheter direkt i lag och förordning. Anställningsordning ”lärarkategorier” Ledningsorganisatio n ämneslärarutbildningen MAXLAB Internationella Miljöinstitutet

9 FRONESIS-projektet, univ. ledningens prefektmöte den 16 november 2010 F R O N E S I S Vägvalsdiskussion inför vårens arbete Vilka organ skall finnas där majoriteten har vetenskaplig kompetens? Hur skall dessa organ sammansättas och utses? Vilka befogenheter ska de ha?  en kärnfråga om relationen mellan kärnverksamhetens självstyre inom dagens institutioner och områden i relation till universitetsledningens strategiska behov av och vilja att prioritera och styra den samlade verksamheten inom Lunds universitet.

10 FRONESIS-projektet, univ. ledningens prefektmöte den 16 november 2010 F R O N E S I S Lunds universitet idag (förenklad bild) Universitetsstyrelsen Rektor Fakultet Institution

11 FRONESIS-projektet, univ. ledningens prefektmöte den 16 november 2010 F R O N E S I S Alternativ modell Universitetsstyrelsen Rektor Fakultet Institution

12 FRONESIS-projektet, univ. ledningens prefektmöte den 16 november 2010 F R O N E S I S Lunds universitets framtida organisation? Universitetsstyrelsen Rektor Fakultet Institution Ev. nytt kollegialt organ t.ex. en senat är en styrelsefråga Ev. nytt kollegialt organ ovanför fakultetsnivån är en styrelsefråga Antal, befogenheter & styrformer är en styrelsefråga  På vilket sätt skall akademin kunna påverka de beslut som styrelsen fattar?

13 FRONESIS-projektet, univ. ledningens prefektmöte den 16 november 2010 F R O N E S I S Tidplan 12/11-2010 Information: Var står vi inför 2011? Diskussion: Vägval inför 2011; LU:s organisation 17/12-2010 Diskussion: Vägval inför 2011. Fortsatt diskussion från 12/11. Beslut: Rambeslut om att vidareföra dagens org. fram till halvårsskiftet. Anställningsordni ng del 1. Arbetsordning. Evt. övriga kompletterande beslut. 15/2-2011 Information: Lägesbeskrivning. Diskussion: Inför remiss i mars/april 2011. Beslut: prel. 1) del 2 av AO 2) student- inflytande. 15/4-2011 Information: Lägesbeskrivning. Diskussion: Utfallet av remissen och det vidare arbete. 17-18/6-2011 Information: Lägesbeskrivning. Beslut: om förslag från delprojekten samt en samlad AO för LU. Diskussion: Arbetet under hösten 2011.


Ladda ner ppt "FRONESIS-projektet, univ. ledningens prefektmöte den 16 november 2010 LUNDS UNIVERSITE T."

Liknande presentationer


Google-annonser