Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Gemensam ämneslärarutbildning Högskolan Kristianstad Lunds universitet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Gemensam ämneslärarutbildning Högskolan Kristianstad Lunds universitet"— Presentationens avskrift:

1 Gemensam ämneslärarutbildning Högskolan Kristianstad Lunds universitet

2 Dagordning 1. Inledning: Kort lägesrapport och tidsplan.
2. Diskussion/Information om besök på HSV. Fakulteterna påbörjar inventering av nyckelpersoner framöver för lärarutbildningen på respektive fakultet. Både inom administration och undervisning. Möte 1 med Lu/HKr delegationen 10/9 kl Åkersberga i Höör. Möte 2 med Lu/HKr delegationen 21/9 kl SOL-centrum i Lund Besök på HSV 23/9 i Stockholm 3. Remisserna kring ledningsorganisation och ortsfördelning 4. Övrigt

3 Tidplan, beräkning Examensrättsansökan HSV 2010-06-24
Komplettering HSV Intervjuer HSV Beslut HSV Dec. 2010 Start ny lärarutb HT 2011

4 Status Komplett examensrättsansökan inskickad för 23 ämnen
LU och Hkr ansöker om att utfärda sk joint degree Ny projektledning LU efter Lars Haikola Lars Andersson, Musikhögskolan, LU Jonas Granfeldt, SOL, LU Uppdrag t o m Remisser om ledningsorganisation och geografisk organisation till 15/9 (internt LU)

5 Arbetsgången HSV Sakkunniga har utsetts av Högskoleverket.
De sakkunniga granskar dokument och intervjuar nyckelpersoner. Högskoleverket fattar beslut utifrån de sakkunnigas yttrande (dec 2010)

6 Bedömningsgrunder HSV
Samlad lärarresurs Utbildningsmiljö Styrdokument Undervisning, kurslitteratur och examination Säkring av examensmålen Infrastruktur Säkring av utbildningens kvalitet

7 Intervjumöte HSV 23/9 LU och Hkr uppträder gemensamt vad gäller ansökan om ämneslärarutbildningen Tre intervjugrupper (max 6 pers/grupp, utom grupp 1): Ledningsnivå (rektorer / fakultetsledningar / motsv) Programstruktur, UVK & VFU Ämne/Ämnesdidaktik MA/NO/TE Sv/Språk SO/praktisk-estetiska ämnen Delegation om ca 15 personer LU + 15 personer HKr Se laguppställning per

8 Förmöten med LU/Hkr-delegation
10/9, Åkersberga, Höör 21/9, SOL, Lund Fokus på: HSV:s bedömningsgrunder Identifierade svagheter och styrkor i ansökan Förväntade frågor Svetsa samman gruppen Kallelse och material har gått ut per 3/9

9 Remisser Ledningsorganisation avseende mneslrarutbildning Hgskolan Kristianstad Lunds universitet Geografisk organisation av ämneslärarutbildningen och fördelningen av arbetsuppgifter mellan lärosätena

10 Förslag 1 Förslaget innebar ”att den för HKr och LU gemensamma ämneslärarutbildningen styrs av en nämnd med beställarkaraktär. Nämnden – förslagsvis kallad Nämnden för ämneslärarutbildning/utbildningsvetenskap ges det sammanhållna ansvaret för organisation, ledning, drift och kvalitet i ämneslärarutbildning samt den därtill knutna forskningen och forskarutbildningen vid HKr och LU.” Många synpunkter på remissen

11 Förslag 2 – Modellen från SU
Modell från SU: Integrera lärarutbildningen med fakulteternas ordinarie verksamhet Lärarutbildningskansli distribueras på fakultetskanslier Tre styrorgan Ledningsgrupp VFU-grupp Samverkansgrupp

12 Förslag 2 - Beställarnämnd Nämnden för ämneslärarutbildning
Ges det samlade ansvaret: Att organisera, leda, utveckla och kvalitetssäkra ämneslärarutbildning vid LU och HKr. Att samverka med det omgivande nationella och internationella samhället inom ämneslärarutbildning. Uppdragen ska genomföras genom samordning och utnyttjande av resurser inom alla LUs fakulteter och inom HKr.

13 Nämndens uppgifter är att
Besluta om utbildningsplaner på grund- och avancerad avseende ämneslärarutbildning Fastställa uppdrag för de institutioner (motsv) som ska genomföra utbildningsuppdrag inom ämneslärarutbildningen. Uppdraget innebär bl a Kravspecifikation och beställning av kurser Tilldelning av medel för genomförande av utbildning Dimensionering Beslut om ortsförläggning

14 Forts Nämndens uppgifter är att
Ansvara för kvalitet, utvärdering och uppföljning av ämneslärarutbildningen Ansvara för att utveckla en god samverkan med det omgivande samhället, fr a inom skola och utbildning i regionen, men även nationellt och internationellt Ansvara för omvärldsanalyser. Nämnden bör inrättas av universitetsstyrelse och högskolestyrelse . (december?)

15 Antal ledningsorgan Grundlärarutbildningen vid HKr ska leds av en egen nämnd Nämnden för ämneslärarutbildning ansvarar för ämneslärarexamen. Med den särskilda ställning som musik slutligen fått i HF föreslås att en särskild nämnd för musiklärarutbildning

16 Lärarutbildningens ledning – det lärosätesövergripande
LU 1 repr område HT 1 repr område S 1 repr område N 2 stud 1 extern ledamotd. Hkr 3 repr 2 stud 1 extern ledamot Samt ordförande och ordförandeskapet föreslås alternera mellan lärosätena. Nämnden för ämneslärarutbildning skapas genom en agglutination av en lundanämnd och en kristianstadnämnd

17 Status Det reviderade förslaget är på remiss inom LU tom den 15 september.

18 Geografisk organisation

19

20 Styrgrupp Projektledning Referensgrupp
Gemensam lärarutbildning HKr - LU Rektor HKr och LU Uppdrag Styrgrupp Projektledning Lars Andersson Jonas Granfeldt Henrik Svensson Referensgrupp Arbets- grupper

21 Ämnen Musik Svenska Svenska som andraspråk Engelska Tyska Franska
Spanska Italienska Filosofi Historia Religionskunskap Psykologi Media Geografi Samhällskunskap Biologi Matematik Fysik Kemi Teknologi Data Naturkunskap Hem- och konsumentkunskap


Ladda ner ppt "Gemensam ämneslärarutbildning Högskolan Kristianstad Lunds universitet"

Liknande presentationer


Google-annonser